Συνεντεύξεις
Ενημερώθηκε στις:

Κυθήρων Σεραφείμ στο ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ: ''Αμερικανικές πιέσεις σε Φανάρι-Αθήνα για το ουκρανικό-Να λυθεί με Πανορθόδοξη''


Συνέντευξη στον Μάνο Χατζηγιάννη -ΜΕΡΟΣ Β'

 

“Το ακανθώδες και περίπλοκο Ουκρανικό ζήτημα δυστυχώς, προέκυψε από επίμονες και φορτικές πιέσεις πολιτικών παραγόντων (από Η.Π.Α. και Ουκρανική ηγεσία) στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Ελλάδα και αλλαχού” αναφέρει στο δεύτερο μέρος (Διαβάστε εδώ το πρώτο μέρος ) της αποκλειστικής του συνέντευξης στο ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ και τονίζει πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο επιχειρεί με αφόρητες πιέσεις “να αποσπάση την συγκατάθεσι και αναγνώρισι του τετελεσμένου αυτού γεγονότος από τις ένδεκα (11) κατά τόπους Αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίες, οι οποίες επικαλούμενες εκκλησιολογικούς και κανονικούς λόγους ανθίστανται εις την αναγνώρισιν της Ουκρανικής «Αυτοκεφαλίας»”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο δυναμικός Ιεράρχης τόνισε πως Αυτοκέφαλες Εκκλησίες διχάστηκαν με αφορμή πρωτοβουλίες Προκαθημένων τους φέρνοντας το παράδειγμα της Κύπρου, εξέφρασε την άποψη πως πρέπει να λυθεί το ουκρανικό ζήτημα με Πανορθόδοξη Σύνοδο, ενώ τέλος ζήτησε ενόψει Χριστουγέννων από τους πιστούς αληθινή μετάνοια και κάλεσε άπαντες να κάνουμε Χριστούγεννα καί μέσα στην φάτνη της καρδιά μας.
 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της συνέντευξης:


 

-Οὐκρανικό ζήτημα: Οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις μέ τά νέα δεδομένα πλέον καί ἀπό τήν Κυπριακή Ἐκκλησία σᾶς ἀνησυχοῦν;
 

Ὅσον ἀφορᾷ στό ἀκανθῶδες καί περίπλοκο Οὐκρανικό ζήτημα ἔχω ἐκφρασθῇ κατ’ἐπανάληψιν καί κατά κόρον. Δυστυχῶς, προέκυψε ἀπό ἐπίμονες καί φορτικές πιέσεις πολιτικῶν παραγόντων (ἀπό Η.Π.Α. καί Οὐκρανική ἡγεσία) στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, στήν Ἑλλάδα καί ἀλλαχοῦ. Καί δοθείσης, δυστυχῶς, μέ ἀντικανονικό τρόπο τῆς «Αὐτοκεφαλίας» στήν Οὐκρανία, (παραθεωρηθέντος καί ἀγνοηθέντος ἐν τέλει τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κ. Ὀνουφρίου, ὁμοῦ μετά τῆς περί αὐτόν Κανονικῆς Ἱεραρχίας), γενομένης συλλήβδην τῆς «ἀποκαταστάσεως» τῶν ἀκοινωνήτων, ἀχειροτονήτων, σχισματικῶν καί ἀφωρισμένων «Ἐπισκόπων», ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῷ οἱ δικαστικοί φάκελλοι μέ τήν δικογραφία, τάς κανονικάς ποινάς καί τά ἐπιτίμια (καθαιρέσεις καί ἀφορισμοί) εὑρίσκονται εἰς τό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί τάς εἶχε ἀποδεχθῇ τό Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως ἐν ἔτει 1997), ἐπί Πατριαρχείας τοῦ νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.Βαρθολομαίου.

Μέ ἀφορήτους πιέσεις τῶν ὡς εἴρηται πολιτικῶν παραγόντων (ὅπερ καταδικάζεται ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων) παρεχωρήθη τό Οὐκρανικό «Αὐτοκέφαλο» καί μέ παρόμοιο τρόπο τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἐπιχειρεῖ νά ἀποσπάσῃ τήν συγκατάθεσι καί ἀναγνώρισι τοῦ τετελεσμένου αὐτοῦ γεγονότος ἀπό τίς ἕνδεκα (11) κατά τόπους Αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ἐπικαλούμενες ἐκκλησιολογικούς καί κανονικούς λόγους ἀνθίστανται εἰς τήν ἀναγνώρισιν τῆς Οὐκρανικῆς «Αὐτοκεφαλίας».

https://www.youtube.com/watch?v=qq8ycWJt0F4

Ἀσφαλῶς μέ ἀνησυχοῦν οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις μέ τά νέα δεδομένα εἰς τήν Κυπριακή Ἐκκλησία. Ὁ Προκαθήμενος ἐμνημόνευσε ἄνευ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως τόν ἀντικανονικό καί ἀκοινώνητο διά τά 2/3 τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν «Μητροπολίτη» Ἐπιφάνιο. Συνοδικοί Μητροπολῖται ἀντέδρασαν καί ἀπεχώρησαν ἀπό τήν Πρωθιεραρχική Θεία Λειτουργία, ὅπου ἦσαν συμπροσευχόμενοι. Ἡ πλειονοψηφία τῆς Κυπριακῆς Ἱερᾶς Συνόδου, χωρίς νά ἀνθίσταται εἰς τήν πρωτοβουλία τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου, δέν ἀποφαίνεται ἐπισήμως διά τήν ἀναγνώρισιν τῆς κανονικότητας τοῦ Ἐπιφανίου, οἱ δέ μειοψηφοῦντες Συνοδικοί Σύνεδροι δέν θά συλλειτουργοῦν μετά τοῦ ἐν αὐτοῖς Πρώτου, τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.Χρυσοστόμου. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ὀδυνηρός καί λυπηρός ὁ διχασμός αὐτοῦ τοῦ Ἱεροσυνοδικοῦ Σώματος τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Διχασμόν, ὡσαύτως καί δυσαρέσκειαν ἐπροξένησε πρό ἔτους καί εἰς τήν Ἑλλαδικήν ἡμῶν Ἐκκλησίαν ἡ ἄνευ κανονικῆς ψηφοφορίας καί ἐπισήμου Ἀποφάσεως τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μνημόνευσις τοῦ ὀνόματος τοῦ «Μητροπολίτου» Ἐπιφανίου ὡς «Προκαθημένου» τῆς «Αὐτοκεφάλου» Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὑπό τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερωνύμου.

Ὤ πόσων κακῶν πηγή ὑπῆρξε καί ὑπάρχει ἡ χαίνουσα καί πυορροοῦσα πληγή τῆς ἀντικανονικῆς καί ἀντιεκκλησιολογικῆς «Αὐτοκεφαλίας»ἐν Οὐκρανία! «Ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται». Καί, δυστυχῶς, δέν θά ἐπουλωθῇ ἡ βαθεῖα αὐτή πληγή, ἐάν μή ἐν βαθείᾳ ταπεινώσει καί συναισθήσει ὅτι ἐπίκειται ἀνά πᾶσαν στιγμήν ἡ ἀναχώρησις ἡμῶν διά τό αἰώνιον ταξίδιον πρός τήν Ἐπουράνιον Βασιλείαν καί τήν ἀγήρω μακαριότητα, ἀλλά καί ἡ ἐμφάνισις μας ἐνώπιον τοῦ Δικαιοκρίτου Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν, ὅ τε Παναγ. Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.Βαρθολομαῖος καί ἅπαντες οἱ Μακ.Προκαθήμενοι τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συνερχόμενοι ἐν Πανορθοδόξῳ Συνόδῳ διευθετήσουν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τό κατεπεῖγον αὐτό καί οὐσιῶδες Ἐκκλησιαστικόν καί Διορθόδοξον ζήτημα. Ἐν ἐναντίᾳ δέ περιπτώσει θά σύρεται ἐπ’ ἀόριστον ἡ τόσον εὐαίσθητος ἱεροκανονική αὐτή ὑπόθεσις καί ἡ σύμπασα Ὀρθοδοξία θά βιώνη ἕνα ἄτυπο σχίσμα εἰς χαράν καί εὐφροσύνην τοῦ ἀλάστορος.


 

- Ποιά εἶναι ἡ συμβουλή σας στούς πιστούς γιά πνευματική πορεία μέχρι τά Χριστούγεννα;

Ἡ συμβουλή μου στούς πιστούς γιά πνευματική πορεία πρός τά Χριστούγεννα δέν εἶναι διαφορετική ἀπό τή σύστασι τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας γιά μετάνοια, ἀληθινή μετάνοια καί προσμονή τῆς Γεννήσεως τοῦ Θείου Βρέφους καί στή φάτνη τῆς καρδιᾶς μας, ὅπως παρώτρυνε μέ τίς Ποιμαντορικές Ἐγκυκλίους του ὁ νεοφανής Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης (†1984), ἀλλά καί ὁ χριστιανός ποιητής· «Χριστούγεννα καί μέσα στήν καρδιά μας».

https://www.youtube.com/watch?v=PrhyKP9DiRk

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ