Σ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Είναι ειδικά χριστιανικά λειτουργικά βιβλία που περιλαμβάνουν σύντομες ή εκτενείς διηγήσεις σχετικά με τον βίο γενικά και τα μαρτύρια αγίων.

Πνευματικά ωφέλιμα 0

Άγιος Μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος

Υπήρξε προστάτης των Χριστιανών, οι οποίοι διώκονταν από τους ειδωλολάτρες, αν και είχαν σταματήσει οι διωγμοί
ΣΧΕΤΙΚΑ
Πνευματικά ωφέλιμα 0

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς

Ήταν πολύ μορφωμένος και ασκούσε το επάγγελμα του ιατρού ενώ ήταν και άριστος ζωγράφος
ΣΧΕΤΙΚΑ