Σ

ΣΥΝΑΞΑΡΙ

Είναι ειδικά χριστιανικά λειτουργικά βιβλία που περιλαμβάνουν σύντομες ή εκτενείς διηγήσεις σχετικά με τον βίο γενικά και τα μαρτύρια αγίων.

Πνευματικά ωφέλιμα 0

Ο θαυμαστός βίος και τα θαύματά του Αγίου Αντωνίου

Ο Άγιος που καταπολεμήθηκε όσο κανένας από τον Διάβολο
ΣΧΕΤΙΚΑ
Πνευματικά ωφέλιμα 0

Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου Αποστόλου Πέτρου

Η αλυσίδα με την οποία τον έδεσε και τον έριξε στην φυλακή ο τετράρχης Ηρώδης
ΣΧΕΤΙΚΑ