Πολιτική

Επικρίσεις σε Θάνου από τους ειδικούς επιστήμονες της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Την κατηγορούν για «πιέσεις» και «υποδείξεις»

Σε μία έκτακτη γενική συνέλευση στις 25 Ιουλίου το Σωματείο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατήγγειλε την Διοίκηση ότι παρεμβαίνει στο επιστημονικό έργο ασκώντας πιέσεις και προβαίνοντας σε υποδείξεις. 

Σύμφωνα με την καταγγελία «Η Διοίκηση ασκεί πιέσεις και υποδείξεις προς τα μέλη – ειδικούς επιστήμονες της Γενικής Διεύθυνσης ως προς την άσκηση των καθηκόντων τους, πέραν των ορίων που ορίζει η νομοθεσία στο πλαίσιο της ιεραρχίας, προσβάλλοντας την ανεξαρτησία της επιστημονικής τους άποψης».

Της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αποδοχή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων επιχείρησης επεξεργασίας αλουμινίου, που δημοσιεύτηκε την 1η Αυγούστου 2019 στην ιστοσελίδα της Αρχής, φαίνεται ότι είχαν προηγηθεί «τριβές» στο εσωτερικό της ανεξάρτητης αρχής.

Το Σωματείο με το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης κατηγόρησε την Διοίκηση για έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο των εργαζομένων και υποστήριξε ότι η προτεραιότητα στις έρευνες γίνεται κατά τρόπο άτακτο με αποτέλεσμα να επικρατεί χάος.

«Υπάρχει ανορθολογική διάρθρωση των σχέσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού και Γενικής Διεύθυνσης, όπως αυτές διαμορφώνονται στο πλαίσιο του διφυούς χαρακτήρα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος επιβάλλει τη διάκριση του αποφασιστικού και του γνωμοδοτικού οργάνου, αλλά και των σχέσεων ιεραρχίας εντός της Γενικής Διεύθυνσης, ενδεικτικά μέσω επιβολής μη ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων εξέτασης των υποθέσεων, έλλειψης προτεραιοποίησης των υποθέσεων ή συνεχούς μεταβολής αυτών, διενέργειας μέτρων έρευνας εν αγνοία των αρμοδίων στελεχών, μη πλήρωσης – έστω και προσωρινώς – θέσεων ευθύνης, διαρκούς και αναίτιας μεταβολής των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων ιεραρχίας, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συνεχώς κενά διοίκησης και καθημερινής διαχείρισης», υπογράμμισε το Σωματείο στο ψήφισμα του.

Οι ειδικοί επιστήμονες καταγγέλλουν ακόμα ότι γίνονται προσπάθειες να επιβληθούν «με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα εξέτασης υποθέσεων, έλλειψη προτεραιότητας των υποθέσεων ή συνεχούς μεταβολής αυτών, διενέργεια μέτρα έρευνας εν αγνοία των αρμόδιων στελεχών της επιτροπή», αλλά και διαρκής μεταβολή αρμοδιοτήτων μεταξύ των βαθμίδων της ιεραρχίας «με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαρκώς κενά διοίκησης και καθημερινής διαχείρισης».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ