Π

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο γιατρός που έχει ειδικευτεί στις παθήσεις των παιδιών.