Οικονομία

Φορολογία: Αυτές είναι οι 15 αλλαγές που έρχονται το 2024

Ριζικές ανατροπές στον τρόπο φορολόγησης μισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών και αυτοαπασχολουμένων, στον τρόπο διενέργειας συναλλαγών και στον τρόπο πραγματοποίησης των φορολογικών ελέγχων έρχονται με την είσοδο του νέου έτους. Δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου» τονίζει ότι συνολικά, από το 2024 θα τεθούν σε ισχύ 15 σημαντικές αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία και στον τρόπο διεκπεραίωσης συναλλαγών.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κοινοποίησε -με την υπ’ αριθμόν O. 3071/16-2-2023 εγκύκλιο που απέστειλε σε όλα τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ της χώρας- όλες τις νέες διατάξεις για την αναμόρφωση του συστήματος φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων και τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που περιλαμβάνει ο άρτι ψηφισθείς φορολογικός νόμος 5073/2023.

Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για εργαζόμενο, συνταξιούχο ή κατ’ επάγγελμα αγρότη με 1 παιδί αυξάνεται από τα 9.000 στα 10.000 ευρώ, για εργαζόμενο, συνταξιούχο ή αγρότη με δύο παιδιά αυξάνεται από τα 10.000 ευρώ στα 11.000 ευρώ, για τους φορολογούμενους αυτούς με τρία παιδιά αυξάνεται από 11.000 σε 12.000 ευρώ, για τους φορολογούμενους αυτούς με τέσσερα παιδιά αυξάνεται από 12.000 σε 13.000 ευρώ κ.ο.κ. Από την αύξηση των αφορολογήτων ορίων οι οικογένειες αυτές θα ωφεληθούν με μειώσεις φόρων οι οποίες θα κυμαίνονται από 90 έως 240 ευρώ σε ετήσια βάση. Ειδικά για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους τα οφέλη θα γίνουν αντιληπτά από την 1η-1-2024 με μειώσεις κατά 6,43 έως 20 ευρώ στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος.

Τα φορολογητέα εισοδήματα 735.320 ατομικών επιχειρήσεων εμπορίας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ελευθέρων επαγγελματιών θα προσδιοριστούν εναλλακτικά με αντικειμενικά κριτήρια για τη χρήση του 2023 και συγκεκριμένα με βάση υπολογισμού το ύψος των ετήσιων μικτών αποδοχών ενός ιδιωτικού υπαλλήλου που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό των 780 ευρώ το μήνα, δηλαδή με αφετηρία υπολογισμού το ποσό των 10.920 ευρώ ή με βάση τον υψηλότερο του κατώτατου ετήσιο μισθό ενός μόνο υπαλλήλου, αν υπάρχει προσωπικό. Από κει και πέρα προβλέπονται προσαυξήσεις του ποσού αυτού ανάλογα με το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας κάθε επιχείρησης, τον αριθμό των ετών λειτουργίας και τον τζίρο της επιχείρησης.

Για επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερα από 4 χρόνια, το σύστημα δεν θα εφαρμόζεται, ενώ για επιχειρήσεις που λειτουργούν 4 και 5 έτη, η αφετηρία υπολογισμού (το ποσό των 10.920 ευρώ ή τυχόν άλλος υψηλότερος πραγματικός ετήσιος μισθός) θα υπολογίζεται περιορισμένη στο 33% και στο 67% αντίστοιχα. Για επιχειρήσεις που λειτουργούν για 6 χρόνια θα ισχύει ως βάση υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος το ποσό των 10.920 ευρώ ή τυχόν άλλος υψηλότερος πραγματικός ετήσιος μισθός στην επιχείρηση. Για όσες επιχειρήσεις λειτουργούν από 7 έως 9 έτη η βάση υπολογισμού θα προσαυξάνεται κατά 10%, για όσες λειτουργούν από 10 έως 12 έτη, το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 20% και για όσες λειτουργούν πάνω από 12 έτη θα προσαυξάνεται κατά 30% και θα εκτινάσσεται στα 14.196 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ που επιβάλλεται κάθε χρόνο στους αυτοαπασχολούμενους που ασκούν ατομικές επιχειρήσεις και για το φορολογικό έτος 2023 τα εισοδήματά τους θα προσδιοριστούν για πρώτη φορά με βάση τα νέα τεκμήρια φορολόγησης μειώνεται για τη χρήση του 2023 κατά 50% και περιορίζεται στα 325 ευρώ.

Το τίμημα για αγοραπωλησίες ακινήτων θα πρέπει να καταβάλλεται αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα πληρωμής. Κάθε συμβόλαιο που καταγράφει προκαταβολή, μερική ή ολική εξόφληση με μετρητά θα θεωρείται άκυρο και θα απαγορεύεται η μεταγραφή του. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο ίσο με το 10% του τιμήματος που καταβλήθηκε με μετρητά, κατ’ ελάχιστο 10.000 και μέχρι 500.000 ευρώ, για κάθε παράβαση.

Το πρόστιμο για αγορές αξίας πάνω από 500 ευρώ με μετρητά, το οποίο σήμερα είναι 100 ευρώ θα διαμορφωθεί στο διπλάσιο της αξίας της απόδειξης.

Ολες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρο κατανάλωσης και τέλος ταξινόμησης, θα γίνονται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως ποσού, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Η ρύθμιση περιλαμβάνει τόσο το εγχώριο όσο και το διεθνές εμπόριο (εισαγωγές – εξαγωγές) με χώρες της Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Δεν αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών.

Θα επεκταθεί και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και εισπράττεται υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το τέλος θα εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.

Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα σε βραχυχρόνια μίσθωση θα υποχρεούνται να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα επιβαρύνονται δε με ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ 13% για τα ακαθάριστα εισοδήματα βραχυχρόνιων μισθώσεων που αποκτούν από όλα τους τα ακίνητα, τα οποία εκμεταλλεύονται με αυτό το καθεστώς).

Θα καταργηθεί ο φόρος διαμονής ο οποίος επιβάλλεται σήμερα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και θα αντικατασταθεί από το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» το οποίο θα επιβαρύνει επιπλέον και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 1,5 ευρώ την ημέρα. To τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση θα επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το πρόστιμο για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, το οποίο σήμερα είναι οριζόντιο, ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και επιβάλλεται στον διαχειριστή των ακινήτων, είτε είναι κύριος είτε επικαρπωτής είτε τρίτος, θα ορίζεται πλέον, ανά φορολογικό έτος, στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο στα 5.000 ευρώ.

Θα τεθεί όριο 60 ημερών στη διάρκεια μιας μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια. Ο νέος ορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης διαμορφώνεται ως εξής: «Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών, και εφόσον δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων».
Στην περίπτωση που διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση το σύνολο των διαμερισμάτων πολυκατοικίας ή συγκροτήματος κατοικιών, θα θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη αδειοδότηση.

Από το 2024 τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν θα μπορεί να είναι μικρότερα από τα έσοδα που θα έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myData και οι εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα δεν θα μπορούν να είναι περισσότερες από αυτές που θα έχουν διαβιβαστεί στην ίδια πλατφόρμα. Σε όσους δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών τους στην πλατφόρμα myData θα επιβάλλονται βαριά πρόστιμα, τα οποία θα ανέρχονται στο 10% της καθαρής αξίας κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου και δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τα 250 ευρώ σε ημερήσια βάση ανά φορολογικό έτος. Επίσης, οι δαπάνες μιας επιχείρησης που δεν έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myData δεν θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, ενώ για τους υπότροπους προβλέπονται πολλαπλάσια πρόστιμα και διαπόμπευση.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ