Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ανοίγει η πλατφόρμα για τροποποιήσεις στις φορολογικές δηλώσεις

Ανοίγει μέσα στις επόμενες ημέρες από την ΑΑΔΕ, η πλατφόρμα για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2022 και όλοι εκείνοι που έχουν διαπιστώσει ότι με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεών τους, έχουν υποπέσει σε κάποια λάθη θα έχουν την δυνατότητα να τα διορθώσουν, χωρίς να πληρώσουν πρόστιμο.

Την ίδια στιγμή, πάντως ο ρυθμός υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δείχνει να ανεβάζει ταχύτητα και έχει προσεγγίσει τα 2 εκατ., επί συνόλω 6,4 εκατ. που εκτιμάται ότι είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί 1.944.989 φορολογικές δηλώσεις στην ΑΑΔΕ που αντιστοιχούν στο 30% του συνόλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η εικόνα έχει ως εξής:

  1. Το 52,65% ή 1.024.037 δηλώσεις είναι μηδενικές.
  2. Οι 591.860 δηλώσεις ή το 30,43% είναι χρεωστικές και ο μέσος φόρος που προκύπτει είναι 863 ευρώ.
  3. Το 16,92% ή 329.092 δηλώσεις είναι πιστωτικές και το μέσο ποσό επιστροφής ανέρχεται στα 347 ευρώ.

Ήδη 219.208 φορολογούμενοι έχουν λάβει την επιστροφή φόρου εισοδήματος 48,52 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό του φόρου που έχει επιστρέψει μέχρι στιγμής το Δημόσιο.

 

Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων με τις οποίες διορθώνονται οι αρχικές δηλώσεις γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου εφόσον υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου 2023 καθώς η παράταση που δόθηκε για την υποβολή των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ισχύει και για τις τροποποιητικές.

Οι φορολογούμενοι, μέσα από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, θα μπορούν να υποβάλλουν διορθωτική φορολογική δήλωση, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή το έντυπο Ε3 τα οποία συνοδεύουν το έντυπο Ε1.

Μόλις ο φορολογούμενος επιλέξει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην αρχική δήλωση (στο έντυπο Ε1) και στα έντυπα (Ε2 και Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα δήλωση που πρόκειται να υποβληθεί.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται, να συμπληρώσει από την αρχή τη δήλωσή του αλλά αρκεί μόνο να τροποποιήσει τα σημεία της δήλωσης που υπέβαλε αρχικά στα οποία έχει διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις.

Για παράδειγμα εάν ξέχασε στην αρχική δήλωση να συμπληρώσει τους κωδικούς 049-050 των ηλεκτρονικών αποδείξεων θα έχει τη δυνατότητα να τους συμπληρώσει στην τροποποιητική δήλωση αποφεύγοντας με την κίνηση αυτή την πληρωμή έξτρα φόρου. Σε περίπτωση που πρέπει να τροποποιήσει στοιχεία που έχει συμπληρώσει στα έντυπα Ε2 ή και Ε3 θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει στις αλλαγές αυτές και μετά να κάνει τις διορθώσεις στο βασικό έντυπο της δήλωσης (στο Ε1).

Η νέα δήλωση που θα προκύψει, μετά τις προσθήκες, αφαιρέσεις ή διορθώσεις δεδομένων θα αντικαταστήσει την αρχική δήλωση. Η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης που έχει γίνει με τα αρχικά δεδομένα, θα ακυρωθεί και θα γίνει νέα εκκαθάριση με τα νέα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr θα αναγράφεται όχι μόνο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της τροποποιητικής δήλωσης αλλά και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης της αρχικής.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023, τότε ο φορολογούμενος αποφεύγει το πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ. Αν όμως ο φορολογούμενος υποβάλει εκπρόθεσμα τη φορολογική δήλωση και στη συνέχεια υποβάλει την τροποποιητική τότε στην περίπτωση αυτή δεν θα αποφύγει το πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος του φόρου.

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ