Οικονομία

Άρνηση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στο ελληνικό αίτημα – Δεν θα επιστραφούν τα παρακρατημένα 1,182 εκατ. ευρώ

Παραμένει το πρόστιμο της Ελλάδας ύψους 1,182 εκατ. ευρώ για αναποτελεσματικούς ελέγχους στον γεωργικό τομέα όπως αποφάσισε το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε.

Αρνητική ήταν η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ στην ελληνική προσφυγή η οποία ζητούσε την ακύρωση της παρακράτησης 1,182 εκατ. ευρώ στον γεωργικό τομέα που είχε αποφασίσει η Κομισιόν.

Η απόφαση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη 26 Μαρτίου δικαίωσε την αρχική κρίση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προέβη στην παρακράτηση γιατί, μετά από έρευνα διενήργησε τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, κατέληξε στο συμπέρασμα πως  η εφαρμογή του λεγόμενου συστήματος πολλαπλής συμμόρφωσης δεν ήταν σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως για την ασυμβατότητα των εσόδων δεν υπήρξε συμφωνία και έτσι αποφασίστηνα εφάπαξ διορθώσεις ύψους συνολικού ύψους 1.182.054,17 ευρώ

Η Ελλάδα αμέσως προέβη σε έφεση, η οποία όμως απορρίφθηκε. Το Γενικό Δικαστήριο τονίζει πως Επιτροπή «ορθώς έκρινε ότι οι επίμαχοι έλεγχοι δεν ήταν αποτελεσματικοί, όσον αφορά τη διακρίβωση της τήρησης όλων των υποχρεώσεων και την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων σχετικά με τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων». Επιπλέον, τόνισε ότι δεν μπορεί να προσαφθεί στην Επιτροπή ότι δεν αιτιολόγησε επαρκώς την προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε ότι παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας.

Το Γενικό Δικαστήριο καταλήγει ότι η «Επιτροπή δεν υπέπεσε σε πλάνη εκτίμησης όσον αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση λόγω αδυναμιών στην ανάλυση κινδύνου και ότι δεν ήταν υποχρεωμένη να εκθέσει αναλυτικότερη αιτιολογία σχετικά την απόρριψη των προτάσεων υπολογισμού και των στοιχείων που προσκόμισαν οι ελληνικές αρχές».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ