Ένοπλες Συρράξεις

Απόφαση κόλαφος κατά του Αζερμπαϊτζάν από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης-"Ο αποκλεισμός του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να σταματήσει ΑΜΕΣΩΣ"

Σημαντικές πρόσφατες εξελίξεις  είχαμε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο,  υπηρετώντας την αλήθεια και το δίκαιο, με σημερινή του απόφαση, καλεί τη κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να σταματήσει τον αποκλεισμό στο Αρτσάχ και να κάνει τα πάντα για να υπάρχει απρόσκοπτη κυκλοφορία πολιτών και αγαθών στο διάδρομο του Λατσίν με την Αρμενία. 

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο  της Πρεσβείας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελλάδα   

1.  Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης   
 
Εφαρμογή  της  Διεθνούς  Σύμβασης  για  την  Εξάλειψη  όλων  των  Μορφών  Φυλετικών  Διακρίσεων (Αζερμπαϊτζάν κατά Αρμενίας) 
 
Το  Δικαστήριο  απορρίπτει  το  αίτημα  για  την  ένδειξη  προσωρινών  μέτρων  που  υπέβαλε  η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν στις 4 Ιανουαρίου  2023                                       
 

Δελτίο τύπου Aριθμ. 2023/11 Χάγη, 22 Φεβρουαρίου 2023 
 

Το  Διεθνές  Δικαστήριο  της  Δικαιοσύνης,  το  κύριο  δικαστικό  όργανο  των  Ηνωμένων  Εθνών,  εξέδωσε  σήμερα  διάταγμά σχετικά  με  το  αίτημα  για  την  υπόδειξη  των  προσωρινών  μέτρων  που  έγινε από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν στην 
υπόθεση  σχετικά  με  την  εφαρμογή  της  Διεθνούς  Σύμβασης  για  την  Εξάλειψη  όλων  των  Μορφών  Φυλετικών Διακρίσεων (Αζερμπαϊτζάν  κατά  Αρμενίας).  

Με  τη  διάταξή  του,  η  οποία  έχει  δεσμευτική  ισχύ, το Δικαστήριο: 
 
 Ομόφωνα,  
 
Απορρίπτει  το  αίτημα  για  την  ένδειξη  προσωρινών  μέτρων  που  υποβλήθηκε  από  τη  Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν στις 4 Ιανουαρίου  2023. 

 

Το ιστορικό της διαδικασίας.

Το  ιστορικό  της  διαδικασίας  βρίσκεται  στα  δελτία  τύπου  αριθ.  2021/21, 2021/28, 2021/35,  2023/1,  2023/6  και  2023/9,  που  είναι  διαθέσιμα  στον ιστότοπο του Δικαστηρίου. 
 
Περίληψη  της  Διαταγής  εμφανίζεται  στο  έγγραφο  με  τίτλο  «Περίληψη  2023/2»,  στο  οποίο επισυνάπτονται περιλήψεις των δηλώσεων. Αυτή η  περίληψη και το πλήρες κείμενο της Διαταγής είναι  διαθέσιμα στον ιστότοπο του Δικαστηρίου υπό τον 
τίτλο «Υποθέσεις».  

 Σημείωση:  Τα  δελτία  τύπου  του  Δικαστηρίου καταρτίζονται  από  τη  Γραμματεία  του  μόνο  για ενημερωτικούς  σκοπούς  και  δεν  αποτελούν επίσημα έγγραφα.  
 
Το  Διεθνές  Δικαστήριο  της  Δικαιοσύνης  (ICJ) είναι  το  κύριο  δικαστικό  όργανο  των  Ηνωμένων  Εθνών.  Ιδρύθηκε με  τον  Καταστατικό  Χάρτη των  Ηνωμένων  Εθνών  τον  Ιούνιο  του  1945  και  ξεκίνησε  τις  δραστηριότητές  του  τον  Απρίλιο  του 1946. Το Δικαστήριο αποτελείται από 15 δικαστές που  εκλέγονται  για  εννέα  χρόνια  από  τη  Γενική  Συνέλευση  και  το  Συμβούλιο  Ασφαλείας  των  Ηνωμένων  Εθνών.  Η  έδρα  του  Δικαστηρίου  είναι στο Παλάτι της Ειρήνης στη Χάγη (Κάτω Χώρες). 

Το Δικαστήριο έχει διπλό ρόλο: πρώτον, να επιλύει,σύμφωνα  με  το  διεθνές  δίκαιο  και  με  αποφάσεις  που  έχουν  δεσμευτική  ισχύ  και  είναι  ανέκκλητες για τα ενδιαφερόμενα μέρη, νομικές διαφορές που του  υποβάλλονται  από  τα  κράτη.  

Και,  δεύτερον, να  παρέχει  συμβουλευτικές  γνωμοδοτήσεις  για νομικά  ζητήματα  που  του  παραπέμπονται  από δεόντως εξουσιοδοτημένα  όργανα  και  υπηρεσίες  του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. 
 

 
2.  Ανακοίνωση  του  Υπουργείου  Εξωτερικών  της  Δημοκρατίας της Αρμενίας 
 
«Το  Διεθνές  Δικαστήριο  της  Δικαιοσύνης  έλαβε  απόφαση  σχετικά  με  την  απεμπλοκή  του  διαδρόμου Λατσίν και απέρριψε την ανταγωγή του  Αζερμπαϊτζάν».  
 
Χαιρετίζουμε  τις  αποφάσεις  του  Διεθνούς  Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης της 22  Φεβρουαρίου  σχετικά με τα αιτήματα για προσωρινά μέτρα που  υποβλήθηκαν  από  την  Αρμενία  και  το  Αζερμπαϊτζάν, στο  πλαίσιο  της Διεθνούς Σύμβασης  για  την Εξάλειψη  κάθε  Μορφής  Φυλετικών Διακρίσεων (CERD). 
 
Το δικαστήριο έλαβε μια νομικά δεσμευτική  απόφαση  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας  που  άσκησε  η  Αρμενία  κατά  του Αζερμπαϊτζάν,  απορρίπτοντας ταυτόχρονα κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς  του  Αζερμπαϊτζάν  στην  παράλληλη 
διαδικασία που άσκησε το Αζερμπαϊτζάν κατά της  Αρμενίας.

Στην  προαναφερθείσα  διάταξη,  το  Δικαστήριο  διαπίστωσε  ότι  υπάρχει  άμεσος  κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα δικαιώματα των  Αρμενίων  βάσει  της  CERD,  και  διέταξε  το Αζερμπαϊτζάν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για  να  διασφαλίσει την  απρόσκοπτη  κυκλοφορία  προσώπων,  οχημάτων  και  φορτίου  κατά  μήκος του  διαδρόμου  του  Λατσίν  και  στις  δύο 
κατευθύνσεις.  
 
Αντίθετα, το  Δικαστήριο  με  ομόφωνη  ψηφοφορία  απέρριψε  πλήρως  το  αίτημα  του  Αζερμπαϊτζάν  για  προσωρινά  μέτρα  σχετικά  με  ψευδείς  ισχυρισμούς  για  ναρκοθέτηση  από  την Αρμενία  στο  Ναγκόρνο  Καραμπάχ  και  τις  γύρω περιοχές. 

Έτσι,  σύμφωνα  με  τις  εντολές  του Δικαστηρίου,  ο  αποκλεισμός  του  Ναγκόρνο-Καραμπάχ  από  το  Αζερμπαϊτζάν  και  άλλες  ενέργειες  πρέπει  τώρα  να  λήξουν  αμέσως.

Η Αρμενία  θα  παρακολουθεί  στενά  την  κατάσταση και  θα  ενημερώσει  το  Δικαστήριο  για  τυχόν παραβιάσεις, καθώς  προχωρά  η  υπόθεση  της Αρμενίας κατά του Αζερμπαϊτζάν.  
 
Καλούμε  τους  διεθνείς  εταίρους  να  λάβουν αποτελεσματικά  μέτρα  για  να  εξασφαλίσουν  την άμεση  εφαρμογή  της απόφασης  του  Δικαστηρίου από το Αζερμπαϊτζάν."

Σε προγενέστερο άρθρο μας με τίτλο "Κραυγή αγωνίας της Αρμενίας σε ΟΗΕ -"Εθνοκάθαρση των Αρμενίων του Ναγκόρνο Καραμπάχ μέσω αποκλεισμού του διαδρόμου Λατσίν επιχειρεί το Αζερμπαϊτζάν", είχαμε επισημάνει  ότι ο συνεχιζόμενος   αποκλεισμός   του διαδρόμου του Λατσίν   δεν  ήταν   απλώς μια   μεμονωμένη   περίπτωση,   αλλά   μια ακόμη  απόδειξη συστηματικής βίας  που επινοήθηκε   από   τις   αρχές   του Αζερμπαϊτζάν με στόχο να πραγματοποιήσει εθνοκάθαρση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ .

Απώτερος σκοπός του Αζερμπαϊτζάν ήταν  να δημιουργήσει όλες τις συνθήκες ανθρωπιστικής καταστροφής που απαιτούνται, προκειμένου να κάμψει το φρόνημα των Αρμενίων κατοίκων του Ναγκόρνο Καραμπάχ, εξωθώντας τους είτε σε εγκατάλειψη των σπιτιών τους είτε στην αποδοχή του από αυτούς.

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ