Κόσμος

Το αιτιολογικό της απόφασης του δικαστηρίου για την Αγιά Σοφιά

Με την απόφαση του τουρκικού ΣτΕ άνοιξε ο δρόμος για την μετατροπή του συμβόλου του χριστιανισμού σε τζαμί.

Ποιο ήταν όμως το σκεπτικό της απόφασης;

Το 10ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1934 σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από τζαμί σε μουσείο. Άνοιξε λοιπόν ο δρόμος για τόπο λατρείας ως τζαμί.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τους λόγους που επικαλέστηκε η πλευρά του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφέρθηκε ότι η Αγία Σοφία ανήκε στο Ίδρυμα Fatih Sultan Mehmet Han και παρουσιάστηκε στην κοινότητα ως τζαμί. Στην αιτιολόγηση, συνήχθη το συμπέρασμα ότι "δεν είναι νομικά δυνατό να το χρησιμοποιήσετε κάπως αλλιώς εκτός από την πιστοποίηση του τζαμιού".

Αναλυτικά το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει: "Το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, το οποίο διασφαλίζεται από τη νομική μας τάξη, έχει το καθεστώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, είναι ιδιοκτησία του Ιδρύματος Fatih Sultan Mehmet Han και προσφέρεται στην κοινότητα για τη μόνιμη χρήση της Αγίας Σοφίας σύμφωνα με τη βούληση του ιδρύματος, Η εναγόμενη διοίκηση, μαζί με όλα τα πραγματικά και νομικά πρόσωπα, με το γεγονός ότι έχει τα χαρακτηριστικά της φιλανθρωπικής ιδιοκτησίας, είναι εγγεγραμμένη στο έγγραφο πράξης τίτλου και είναι εγγεγραμμένη με την ιδιότητα του τζαμιού, και ο σκοπός της χρήσης αυτού του ιδρύματος δεν μπορεί να αλλάξει. Θετική υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη βούληση του ιδρύματος.Υπάρχει επίσης μια υποχρέωση να μην παρέμβουμε κατά τρόπο που θα εξαλείψει τη βούληση του ιδρύματος σχετικά με την ιδιοκτησία και τα δικαιώματα του ιδρύματος,

Κατά συνέπεια, σε αυτήν την περίπτωση, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ακίνητη περιουσία που ανήκει στο ίδρυμα, η οποία διατηρείται και προστατεύεται από το τουρκικό νομικό σύστημα από την αρχαιότητα, δεν μπορεί να εμποδιστεί από την κοινωνική χρήση σύμφωνα με τη θεμελίωση των δικαιωμάτων και ότι δεν είναι νομικά δυνατό να χρησιμοποιηθεί και να είναι συγκεκριμένη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το τζαμί για το οποίο διατίθεται συνεχώς. Ανεξάρτητα από τα ζητήματα, το θέμα της υπόθεσης, που δημιουργήθηκε για να τερματίσει τη χρήση της Αγίας Σοφίας ως τζαμί και να το μετατρέψει σε μουσείο, δεν έχει παρατηρηθεί στην απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που υπόκειται στην υπόθεση ακυρώθηκε. "

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ