ΑΣΕΠ
Κοινωνία

Προσλήψεις στον δήμο Ξάνθης: Μέχρι 27/8 οι αιτήσεις

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντικαταβολών και σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ξάνθης.

Δείτε στον πίνακα τις ειδικότητες:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημαρχείο Ξάνθης - Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ 67132, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ.Ταταρίδου Ελένης και κ. Ιορδανίδου Παρθένας (τηλ. επικοινωνίας : 2541028398).Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

 

  • α) Στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (www.cityofxanthi.gr) 
  • β) Στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα –Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
  • γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ'όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι → Ανεξάρτητες και άλλες αρχές → ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ.Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

Προθεσμία έως 27 Αυγούστου 2021.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ