Κοινωνία

Ο διοικητής νοσοκομείου με τα πλαστά πτυχία, ακόμα πληρώνεται -Την ώρα που σέρνουν καθαρίστριες στα δικαστήρια

Ερωτήµατα προκαλεί η επανένταξη στο ΕΣΥ του πρώην διοικητή του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου της Νίκαιας, ο οποίος φέρεται να είχε παρουσιάσει πλαστά πτυχία προκειµένου να ανελιχθεί στο δηµόσιο σύστηµα, αφού, σύµφωνα µε καταγγελίες των εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ), επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του στο Θριάσιο Νοσοκοµείο όπου κατείχε µόνιµη θέση.

Σύµφωνα µε την οµοσπονδία εργαζοµένων στα δηµόσια νοσοκοµεία, ο πρώην διοικητής επανεντάχθηκε κανονικά στο Θριάσιο µετά την αποµάκρυνσή του από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ενώ µε βάση τον νόµο θα έπρεπε «να ανακληθεί ο διορισµός του από το διοικητικό συµβούλιο του νοσοκοµείου και τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια και να αποσταλεί ο φάκελός του στην Εισαγγελία. Οπως συνέβη µε τις καθαρίστριες και τους νοσηλευτές που προσκόµισαν πλαστά πτυχία».

Η ΠΟΕ∆ΗΝ καταγγέλλει ότι ο πρώην διοικητής δεν τέθηκε καν σε αργία για τα πλαστά πτυχία, ενώ είναι εγγεγραµµένος στη δύναµη του προσωπικού του Θριασίου Νοσοκοµείου, «λαµβάνει αναρρωτικές άδειες και πληρώνεται κανονικότατα από το ελληνικό ∆ηµόσιο».

Οι εργαζόµενοι αναφέρουν, επίσης, ότι ο πρώην διοικητής του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου της Νίκαιας απολαµβάνει υπηρεσιακή ασυλία από την κυβέρνηση, την ώρα που οι καθαρίστριες οι οποίες πλαστογράφησαν τα απολυτήρια του δηµοτικού σχολείου σέρνονται στα δικαστήρια.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ