Κοινωνία

Απόφαση σκάνδαλο: Απαγορεύεται η δημοσίευση στοιχείων των μικρών χρηματοδοτών των κομμάτων

Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων πολιτών οι οποίοι ενισχύουν οικονομικά τα πολιτικά κόμματα με χρηματικά ποσά κάτω των 5.000 χιλιάδων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με γνωμοδότηση της Αρχής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ερμηνεύοντας τον σχετικό νόμο, η Αρχή έκρινε ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων πολιτών για δωρεές αυτού του ύψους στα κόμματα δεν επιτρέπεται και αποτελεί παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς μπορεί να οδηγεί σε αποκάλυψη των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Η γνωμοδότηση της Αρχής στηρίχθηκε και στον νόμο 3023 ου 2002, ο οποίος ορίζει το πλαίσιο της χρηματοδότησης των κομμάτων.

Ωστόσο, η Αρχή έκρινε πως το χρονικό διάστημα δημοσιοποίησης των στοιχείων των δωρητών, που σήμερα είναι 10 χρόνια, είναι υπερβολικά μεγάλο καθότι παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Η Αρχή τάσσεται υπέρ της μείωσης του χρόνου δημοσίευσης στα δύο χρόνια.

Η υπόθεση έφθασε προς γνωμοδότηση στην Αρχή μετά την άρνηση του ΚΚΕ να χορηγήσει σχετικά στοιχεία που του ζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής.

Ο Περισσός ισχυρίστηκε πως τα εν λόγω στοιχεία «αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των οικονοµικών ενισχυτών του και η δημοσιοποίησή τους προσκρούει στη συνταγματική ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου.

Ακόμη, το ΚΚΕ επισήμανε ότι μεταξύ των χρηµατοδοτών, περιλαµβάνονται και βουλευτές του κόµµατος µέσω της παροχής προς το κόµµα της βουλευτικής αποζηµίωσής τους. Τα στοιχεία αυτά είναι γνωστά στην Επιτροπή και βρίσκονται στη διάθεσή της οποτεδήποτε το ζητήσει.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ