Κοινωνία

Καμία ανοχή από τους Διοικητικούς Δικαστές σε περαιτέρω μειώσεις των μισθών τους

Την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές, την ανάκτηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που χάθηκαν και την άρση των εμποδίων πρόσβασης στη διοικητική δικαιοσύνη απαιτούν με ψήφισμα τους οι διοικητικοί δικαστές. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι δεν θα δεχτούν άλλες μειώσεις στους μισθούς τους!

Επίσης, οι διοικητικοί δικαστές εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στους απόμαχους συναδέλφους τους για τις μειώσεις που δέχθηκαν στις συντάξεις τους.

Οι διοικητικοί δικαστές, την Κυριακή (11.02.2018) έκαναν στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, την Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης.

Μετά το πέρας των εργασιών της εκδόθηκε ψήφισμα, στο οποίο αναφέρεται ότι «τον τελευταίο χρόνο όχι μόνο έμεινε άθικτο το πλαίσιο δικονομικών εμποδίων που είχε θεσπιστεί τα προηγούμενα χρόνια με τη θεσμοθέτηση υπέρμετρων παραβόλων, διαφόρων δικονομικών βαρών και άλλων περιορισμών, αλλά τέθηκαν και νέα δικονομικά εμπόδια που υποβαθμίζουν ακόμη περισσότερο τα δικονομικά δικαιώματα των πολιτών, ενώ διατυπώνονται προτάσεις για συγχώνευση/κατάργηση υφισταμένων Διοικητικών Δικαστηρίων («Δικαστικός Καλλικράτης»), με τις οποίες διαφωνούμε απόλυτα».

Το ψήφισμα που εξέδωσαν οι διοικητικοί δικαστές

«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς η συνολική μείωση (σωρευτικά από της εφαρμογής των μνημονίων) των συντάξεων των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό 74% περίπου. Επισημαίνει ότι η μείωση αυτή είναι αντισυνταγματική γιατί θίγει προδήλως τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, αφού δεν επιτρέπει στον  συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό να διαβιώνει με αξιοπρέπεια.

Περαιτέρω, εκφράζει την αποφασιστικότητά της να μην αποδεχθεί καμία παρέμβαση στο συνταγματικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών η οποία θα τελεί σε αντίθεση με τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας σύμφωνα με τις οποίες οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών δεν μπορούν να υποστούν νέες μειώσεις πέραν αυτών που ήδη έχουν επέλθει(...)

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών απαιτεί:

Α. Tην ανάκτηση βασικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων που χάθηκαν ή υποτιμήθηκαν την περίοδο της κρίσης, την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων και της δημόσιας υγείας και τη διαμόρφωση ενός νέου συνολικού συνταξιοδοτικού πλαισίου, που να παρέχει σε όλους τους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς τη δυνατότητα να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Β. Την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές και την επίλυση του κτιριακού προβλήματος πολλών διοικητικών δικαστηρίων.

Γ. Την ανάκτηση δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την άρση εμποδίων πρόσβασης στη Διοικητική Δικαιοσύνη».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ