Εθνική Φρουρά
Κύπρος

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 χρόνων η Εθνική Φρουρά στην Κύπρο

Στον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε προχώρησε το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου. Ο υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης εστίασε στην συνεχή αναβάθμιση η οποία θα συνεχιστεί και το τρέχον έτος βασιζόμενο ιδιαίτερα στο πλαίσιο που δημιουργείται μετά την άρση του εμπάργκο όπλων από την πλευρά των ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει μεταξύ άλλων:

«Αποστολή του Υπουργείου Άμυνας είναι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συνεχής και εντεινόμενη αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και της Εθνικής Φρουράς επιβάλλεται από την αδιαλλαξία και την αυξανόμενη επιθετική στάση της κατοχικής δύναμης.

Έτσι, την πενταετία που προηγήθηκε τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι σε έξι πυλώνες:

  1. Ενίσχυση των σχέσεων αμυντικής συνεργασίας με άλλα κράτη με σκοπό τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν διμερείς και τριμερείς συνεργασίες στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας με 16 περιφερειακές και ευρωπαϊκές χώρες και με άλλες σημαντικές χώρες που ενεργούν στην περιοχή όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η τετραμερής συνεργασία μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας – Ιταλίας και Γαλλίας.

Ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ άρχισε και συνεχίζεται η σταθερή και ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεών μας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την υπογραφή της Διμερούς Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών και Διοικητικής Μέριμνας (ACSA), αλλά και την απόφαση της Ουάσιγκτον για πλήρη άρση του εμπάργκο πώλησης αμερικανικών όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, για ένα έτος, από 1η Οκτωβρίου 2022.

  1. Ενδυνάμωση της επιχειρησιακής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς. Το προηγούμενο διάστημα ενισχύθηκε η μαχητική ισχύς της Εθνικής Φρουράς με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της αλλά και μέσω συνεκπαιδεύσεων με άλλες προηγμένες στρατιωτικά χώρες.

Το Υπουργείο Άμυνας προχώρησε με σταθερά βήματα στην εκτέλεση του εξοπλιστικού προγράμματος που εκπονήθηκε, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό της αμυντικής θωράκισης στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 χρόνων, πάντα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

  1. Εφαρμογή καινοτόμων και μεταρρυθμιστικών δράσεων. Θεσμοθετήθηκε η εύκολη πρόσβαση των πολιτών για διεκπεραίωση των στρατολογικών τους υποχρεώσεων μέσω των ΚΕΠ-ΚΕΠΟ, η «Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Στρατευσίμων» των 16χρονων αρρένων, η «Δήλωση Κατάταξης επιλογής» και Υποβολής Πρόσληψης ΣΥΟΠ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Gov.cy».

Στο πλαίσιο της δράσης «ΑΘΗΝΑ», υλοποιήθηκαν εθνικές δράσεις έρευνας και καινοτομίας ύψους περίπου 900.000 ευρώ με ανάθεση δύο έργων σε κυπριακές κοινοπραξίες.

Στηρίχθηκε οικονομικά και διοικητικά η συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων σε 17 προγράμματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στην Άμυνα (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

Σε συνεργασία με το ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το ΥΠΑΜ έχει προκηρύξει πρόσφατα νέα Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα των τεχνολογιών Διττής Χρήσης (dual use), αντλώντας συνολικά ποσό 3 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

  1. Απλοποίηση και βελτίωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου με μέτρα για την πάταξη της φυγοστρατίας, η οποία μειώθηκε στο 1,8% και τον εκσυγχρονισμό των νόμων και κανονισμών που διέπουν το Στρατό της Δημοκρατίας και την Εθνική Φρουρά.
  2. Ενίσχυση της απόδοσης των οικονομικών πόρων και του προϋπολογισμού. Εξορθολογίστηκαν οι διαδικασίες προσφορών και εκπονήθηκαν προδιαγραφές από εξειδικευμένα κέντρα σ’ ό,τι αφορά τα υλικά. Η απορρόφηση του εγκριθέντος Προϋπολογισμού έφτασε το 96%.
  3. Ανάληψη δράσεων για τη μείωση του ενεργειακού ίχνους και τη λειτουργία των στρατοπέδων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής του Υπουργείου.

Για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 19 εκ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής δυναμικότητας 12 ΜW. Το έργο θα ξεκινήσει αρχές του 2023 και η σταδιακή υλοποίηση αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.

Στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, το Υπουργείο Άμυνας προώθησε σειρά μέτρων, αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τους διαθέσιμους κρατικούς πόρους, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Δημοκρατίας. Η Εθνική Φρουρά εξελίσσεται σε μια αποτελεσματική, αποδοτική και ευέλικτη δύναμη αποτροπής που βελτιώνεται διαρκώς, προσαρμοζόμενη στα σύγχρονα δεδομένα».

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ