Ενέργεια

Παγκόσμιος ενεργειακός κόμβος η Αν. Μεσόγειος! Μ. Ρήγας της Energean: Ολιστική προσέγγιση για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, την πράσινη ενέργεια

Αν ρωτούσατε έναν Ευρωπαίο πολίτη ή ακόμη και έναν ηγέτη στις αρχές του 2022, δεν θα μπορούσαν να προβλέψουν τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας. Η ήπειρος βρισκόταν αντιμέτωπη με ένα φαινομενικά αδιανόητο ερώτημα: Πώς θα πλοηγούνταν στο τσουχτερό κρύο του χειμώνα, καθώς οι δεξαμενές φυσικού αερίου τους άρχιζαν να αδειάζουν; Το ξέσπασμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας επιδείνωσε περαιτέρω το ζήτημα, με αποτέλεσμα οι ευρωπαϊκές χώρες να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Αυτή η άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση λειτούργησε ως μια έντονη αφύπνιση, υπογραμμίζοντας την κρίσιμη σημασία των ενεργειακών επενδύσεων για τη διασφάλιση ενός αξιόπιστου και οικονομικά προσιτού ενεργειακού εφοδιασμού, γράφει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean Μαθιός Ρήγας στην ισραηλινή The Jerusalem Post. Οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις έφτασαν το 2022 το ιλιγγιώδες ποσό των 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη σημασία των υδρογονανθράκων για την κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης.

Ενώ η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ένας αξιοθαύμαστος στόχος, έχει πλέον καταστεί σαφές ότι ένα μακροπρόθεσμο όραμα δεν μπορεί να επιτευχθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Για να εξασφαλιστεί ένας σταθερός και ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός, οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν απαραίτητες. Η προσέγγιση αυτή ανοίγει το δρόμο για βιώσιμη ενέργεια που είναι τόσο αξιόπιστη όσο και προσιτή για όλους.

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούν να είναι απαραίτητα εν μέσω της ώθησης προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι κορυφαίες ενεργειακές εταιρείες έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική και έχουν προσαρμόσει τις προσεγγίσεις τους αναλόγως. Έχοντας προηγουμένως επικεντρωθεί στις "πράσινες" δραστηριότητές τους, εταιρείες όπως η BP και η Shell έχουν κατανοήσει τη σημασία της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης. Η BP, για παράδειγμα, ανακοίνωσε αρχικά σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή υδρογονανθράκων, αλλά έκτοτε αύξησε τις επενδύσεις της στον τομέα κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Ομοίως, η Shell έχει επαναπροσανατολίσει την προσοχή της στο φυσικό αέριο, διατηρώντας την παγκόσμια ηγετική της θέση στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενώ παράλληλα σταμάτησε τις περικοπές στην παραγωγή.

Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) για τις Παγκόσμιες Ενεργειακές Προοπτικές για το 2022 υπογραμμίζει τις ολέθριες συνέπειες των ανεπαρκών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. Η ανεπαρκής χρηματοδότηση ενέχει σημαντικό κίνδυνο μελλοντικών ελλείψεων στον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Για την επίτευξη των κλιματικών στόχων και τη διασφάλιση μιας επιτυχημένης ενεργειακής μετάβασης, οι επενδύσεις σε κλίμακα συγκρίσιμη με εκείνη που παρατηρήθηκε πριν από μια δεκαετία - πάνω από 600 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως - είναι ζωτικής σημασίας.

Ως Έλληνας επιχειρηματίας που εργάζεται τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μεσόγειο, αναζητώ πάντα μοντέλα που έχουν λειτουργήσει καλά και εκείνα που έχουν αποτύχει. Η απελευθέρωση του ενεργειακού δυναμικού ενός κράτους απαιτεί συλλογική προσπάθεια και συγκεκριμένα μέτρα.

Οι κυβερνήσεις έχουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί τις ενεργειακές επενδύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, η οποία αρχικά επέβαλε μορατόριουμ στην έρευνα και εκμετάλλευση, αλλά τελικά αναγνώρισε τη σημασία της ενεργειακής αυτονομίας, προσαρμόζοντας ανάλογα την προσέγγισή της.

Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σταθερές στη δέσμευσή τους στο παράδειγμα της ταχείας μετάβασης, βρέθηκαν αντιμέτωπες όχι μόνο με την πρόκληση της χρηματοδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ενός σκληρού χειμώνα, αλλά και με την πλοήγηση σε πολύπλοκες γεωπολιτικές δυναμικές λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Αντλώντας έμπνευση από επιτυχημένα παραδείγματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα του Ισραήλ στην υιοθέτηση ενός διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις, το Ισραήλ μείωσε την εξάρτησή του από τον άνθρακα και αξιοποίησε το τοπικά παραγόμενο φυσικό αέριο, επιτυγχάνοντας ενεργειακή ανεξαρτησία, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τη γεωπολιτική του επιρροή μέσω των εξαγωγών φυσικού αερίου.

Το Ισραήλ ήταν επίσης η χώρα που παρείχε μια σταθερή βάση στην Energean για να κάνει το όραμά της πραγματικότητα και να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Καθώς πλοηγούμαστε στην πορεία προς το μέλλον, γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι μια ολιστική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την απελευθέρωση του ενεργειακού δυναμικού ενός κράτους. Αυτός ο μετασχηματισμός απαιτεί συλλογικές προσπάθειες και συγκεκριμένα μέτρα. Η οικοδόμηση συναίνεσης, η μακροπρόθεσμη λογική και το κοινό όραμα σε κυβερνητικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης. Η υπέρβαση των τοπικών συμφερόντων και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα μακροπρόθεσμα οφέλη αποτελούν κρίσιμες πτυχές αυτής της αλλαγής.

Ο κόσμος αντιμετωπίζει επί του παρόντος πιεστικές προκλήσεις στο ενεργειακό τοπίο, οι οποίες καθιστούν αναγκαία μια αλλαγή παραδείγματος. Δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στη διχοτομική προσέγγιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αντίθετα, είναι επιτακτική ανάγκη μια έξυπνη ολιστική προσέγγιση, αναγνωρίζοντας τη διασύνδεση των διαφόρων πηγών ενέργειας. Είναι ολοένα και πιο προφανές ότι ένας συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, πυρηνικής ενέργειας, αποθήκευσης άνθρακα, υδρογόνου και άλλων βιώσιμων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητος για την κάλυψη των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών. Με την υιοθέτηση αυτής της αλλαγής παραδείγματος, μπορούμε να χαράξουμε μια πορεία προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον, καταλύοντας τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελληνοτουρκικά 0

Η τουρκική μοίρα “Κόμπρα” έχει στόχο τις ελληνικές μονάδες επιφανείας στο Αιγαίο-Τρόμος στην Άγκυρα για τις 121 ελληνικές “Οχιές”

Όλα δείχνουν πλέον ότι, οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κάνουν εξορύξεις στην Α. Μεσόγειο, και για αυτό προσαρμόζουν όλες...
ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα με εκρηκτικά
Ένοπλες Συρράξεις 0

Νέα ουκρανική τακτική τρόμου στο μέτωπο-Στέλνουν τηλεκατευθυνόμενα με εκρηκτικά σε ρωσικά χαρακώματα και... όποιον πάρει ο Χάρος (Εικόνα)

Αν και είναι εντυπωσιακά απλά στον σχεδιασμό τους, τα εν λόγω επίγεια drones καμικάζι έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά...
Ελληνοτουρκικά 0

Γερμανικά Συνδικάτα πιέζουν τον Σόλτς για πώληση των Eurofighters στην Τουρκία- Ο ρόλος της Ελλάδας και η αεροπορική κυριαρχία στο Αιγαίο

Γιατί άραγε η Τουρκία η οποία τάχα θέλει να βρεί λύσεις με ειρηνικό τρόπο με την Ελλάδα στο Αιγαίο, καίγεται για την...