Α

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ή ήπιες μορφές ενέργειας ή νέες πηγές ενέργειας ή πράσινη ενέργεια είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες.

Κοινωνία 0

Η Χάλκη κερδίζει το στοίχημα της ενέργειας: Παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν!

Έτσι, το 34% των τιμολογίων ενός έτους της ΔΕΗ εκδόθηκαν με αρνητικό πρόσημο, το 40% κάτω από 100 ευρώ, και το 26%, στην πλειοψηφία επιχειρήσεις, έως 800 ευρώ
ΣΧΕΤΙΚΑ
Ενέργεια 0

Μετατρέπεται σε κόμβο η Ελλάδα–Αυτό είναι το ελληνικό σχέδιο για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις- Η ευρωπαϊκή συμβολή

Γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά οφέλη για τη χώρα μας επιφέρει η υλοποίηση των προτάσεων για αναβάθμιση των διευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων