Ενέργεια
Ενημερώθηκε στις:

Ελληνική ενεργειακή νίκη έναντι της Τουρκίας-Μπορεί ο East Med να μεταφέρει υδρογόνο μετά το φυσικό αέριο

Μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για την χρησιμότητα του υδρογόνου στις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης κάνει το εξειδικευμένο ιστολόγιο Hydrogen Central.

Βέβαια ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην χώρα μας. Τίθεται μάλιστα το ερώτημα αν Θα μπορούσε το υδρογόνο να επιτρέψει έναν "αγωγό μετάβασης" προς την Ευρώπη;

Σύμφωνα με την ανάλυση η πρώτη αναφορά στη στρατηγική για το υδρογόνο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έγινε από την Ελλάδα, η οποία εξέτασε το ρόλο του υδρογόνου στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που δημοσιεύθηκε το 2019. Ο Εθνικός Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ) συμμετέχει ενεργά στο διάλογο της ΕΕ για το υδρογόνο, ιδίως μέσω της συμμετοχής του στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Hydrogen Backbone, και είναι έτοιμος να ξεκινήσει την κατασκευή υποδομών αγωγών υδρογόνου αποκλειστικής χρήσης εντός της Ελλάδας. Η χώρα ενδέχεται επίσης να υιοθετήσει στο εγγύς μέλλον εσωτερική νομοθεσία για το υδρογόνο.

Επίσης κάνει ειδική αναφορά στην Αίγυπτο, που βρίσκεται στη διαδικασία εισαγωγής του υδρογόνου στην ολοκληρωμένη στρατηγική της για τη βιώσιμη ενέργεια, ενώ όπως λέει άλλες χώρες της περιοχής είναι λιγότερο προχωρημένες στις πολιτικές τους προσεγγίσεις όσον αφορά το υδρογόνο. Μόλις τον Δεκέμβριο του 2021 υπογράφηκαν συμφωνίες για την ανάπτυξη του πρώτου ισραηλινού πιλοτικού έργου πράσινου υδρογόνου. Το Ισραήλ φιλοξενεί επίσης ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας που επιδιώκουν να αναπτύξουν τεχνολογίες στον τομέα του υδρογόνου. Η Τουρκία δεν έχει αναπτύξει επίσημη στρατηγική για το υδρογόνο, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορες τεχνικές πρωτοβουλίες και εμπορικές μελέτες, με κινητήρια δύναμη κυρίως τον ιδιωτικό τομέα και την επιστημονική κοινότητα. 

Κι ερχόμαστε στο βασικό ερώτημα: 

Θα μπορούσε το υδρογόνο να επιτρέψει έναν "αγωγό μετάβασης" προς την Ευρώπη; Η ανάλυση απαντά ως εξής: 

Ορισμένες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου αναζητούν τρόπους για να μεγιστοποιήσουν το δυναμικό των πόρων φυσικού αερίου τους, ενώ ταυτόχρονα εστιάζουν στο υδρογόνο ως μέρος των στρατηγικών τους για την ενεργειακή μετάβαση.

Μια ιδέα - αυτή ενός "αγωγού μετάβασης" προς την Ευρώπη - θα μπορούσε να ευθυγραμμίσει αυτούς τους δύο στόχους προς αμοιβαίο όφελος των στρατηγικών περιφερειακής ανάπτυξης τόσο του φυσικού αερίου όσο και του υδρογόνου.

Ενώ μεγάλο μέρος της συζήτησης σχετικά με τις πρόσθετες εξαγωγές φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει επικεντρωθεί στο ΥΦΑ, έχουν επίσης εξεταστεί επιλογές αγωγών.

Το έργο του αγωγού φυσικού αερίου EastMed, το οποίο πρότεινε τη μεταφορά περιφερειακού φυσικού αερίου στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Ιταλία μέσω της Κύπρου και της Κρήτης, ολοκλήρωσε μια σειρά μελετών σκοπιμότητας το 2018 και προσέλκυσε σημαντική πολιτική υποστήριξη.

Ενώ η πολιτική υποστήριξη για το έργο φάνηκε να εξασθενεί στα τέλη του 2021, τον Νοέμβριο του 2021, η Ελλάδα και η Αίγυπτος κατάφεραν να υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενέργεια, το οποίο περιελάμβανε πρόταση για την κατασκευή αγωγού που θα έφερνε περιφερειακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου κατά μήκος μιας εναλλακτικής, συντομότερης και οικονομικότερης υποθαλάσσιας διαδρομής.

Ωστόσο, η απεξάρτηση από τον άνθρακα στην Ευρώπη αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την εισαγωγή φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου μέσω αγωγού.

Ενώ η διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο παραμένει ένας σημαντικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής - ιδίως στο πλαίσιο του περιβάλλοντος υψηλών τιμών φυσικού αερίου που παρατηρείται στην Ευρώπη από το φθινόπωρο του 2021 - η επείγουσα εστίαση της ΕΕ στην ενεργειακή μετάβαση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη για νέους αγωγούς φυσικού αερίου για τον εφοδιασμό της Ευρώπης.

Τουλάχιστον, ο στόχος της ΕΕ για το 2050 για καθαρό μηδενικό επίπεδο φαίνεται να θέτει μια ημερομηνία λήξης της αναμενόμενης εμπορικής διάρκειας ζωής οποιουδήποτε νέου αγωγού που κατασκευάζεται για την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Αυτές οι εκτιμήσεις θα καταστήσουν τη χρηματοδότηση ενός αγωγού φυσικού αερίου από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη στην καλύτερη περίπτωση δύσκολη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - βασικός χρηματοδότης των έργων υποδομής φυσικού αερίου στο παρελθόν - έχει ήδη υιοθετήσει μια πολιτική που δεν θα χρηματοδοτεί πλέον "έργα αμείωτων ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου" από τις αρχές του 2022.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια ιδέα θα έβλεπε έναν αγωγό φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη να αναπτύσσεται ως "μεταβατικός αγωγός" - ένας αγωγός που θα ξεκινούσε τη λειτουργία του με την παράδοση φυσικού αερίου και στη συνέχεια θα μετατρεπόταν με την πάροδο του χρόνου στη μεταφορά υδρογόνου.

Θεωρητικά, ένας αγωγός που κατασκευάζεται για τη μεταφορά φυσικού αερίου για μια καθορισμένη και περιορισμένη περίοδο θα μπορούσε να ταιριάζει με την ταξινομική αντίληψη της ΕΕ για το φυσικό αέριο ως "μέσο για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς ένα μέλλον που θα βασίζεται κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές".

Ένας τέτοιος μεταβατικός αγωγός θα μπορούσε να υποστηρίξει την ποικιλομορφία του εφοδιασμού με φυσικό αέριο κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, χωρίς να εγείρει ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη δέσμευση. Κάποια στιγμή - ίσως μετά από μια σύντομη περίοδο κατά την οποία θα μπορούσε να μεταφερθεί ένα μείγμα μεθανίου/υδρογόνου - ο αγωγός θα μπορούσε να προσαρμοστεί ώστε να παρέχει 100 % υδρογόνο στην ευρωπαϊκή αγορά με την προσθήκη σημαντικής νέας δυναμικότητας συμπίεσης.

Ο ίδιος ο αγωγός θα κατασκευαζόταν εξαρχής με προδιαγραφές που θα του επέτρεπαν να μεταφέρει υδρογόνο, με σχετικά μέτριες επιπτώσεις στο κόστος.

Ένας "μεταβατικός αγωγός" είναι μια νέα ιδέα και οι κεφαλαιαγορές δεν είναι πάντα πρόθυμες να υποστηρίξουν κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Θα υπήρχαν όμως προφανείς συνέργειες μεταξύ της βραχυπρόθεσμης μεταφοράς φυσικού αερίου και της μακροπρόθεσμης μεταφοράς υδρογόνου. Μια σταθερή δέσμευση για τη μετάβαση του αγωγού φυσικού αερίου σε αγωγό μεταφοράς υδρογόνου θα ήταν πιο χρηματοδοτήσιμη και θα ευθυγραμμιζόταν περισσότερο με την πολιτική της ΕΕ.

Εξίσου σημαντικό, ένας μεταβατικός αγωγός θα μείωνε σημαντικά το κόστος μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων υδρογόνου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη.

Η κύρια οικονομική πρόκληση για έναν αγωγό υδρογόνου μεγάλων αποστάσεων είναι οι απαιτούμενες αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex), οι οποίες αντικατοπτρίζουν όχι μόνο το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης του αγωγού, αλλά και τις τεράστιες απαιτήσεις για τη συμπίεση του αερίου.

Το αρχικό κόστος επένδυσης για έναν ολοκαίνουργιο αγωγό υδρογόνου από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη θα ήταν εξαιρετικά υψηλό, κόστος που θα αντανακλούσε σε ένα υψηλό τιμολόγιο μεταφοράς που θα έβλαπτε την ανταγωνιστικότητα του παραδιδόμενου υδρογόνου.

Η ιδέα του μεταβατικού αγωγού θα χρησιμοποιούσε ουσιαστικά μια σύντομη περίοδο μεταφοράς φυσικού αερίου ως μεγάλη επιδότηση για τη μετέπειτα μεταφορά υδρογόνου, με τα έσοδα από τη μεταφορά φυσικού αερίου να καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αγωγού (και κάποιες δαπάνες συμπίεσης).

Οι πρόσθετες δαπάνες συμπίεσης που θα απαιτούνταν αργότερα για τη μετατροπή σε υδρογόνο θα ήταν μεγάλες, αλλά πολύ μικρότερες από τις δαπάνες που συνδέονται με έναν αγωγό μόνο για υδρογόνο. Τα τιμολόγια θα ήταν χαμηλότερα και το υδρογόνο που θα παραδιδόταν θα ήταν πιο ανταγωνιστικό.

Εγκολφόπουλος: Το East-Med μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη της παραγωγής υδρογόνου στην περιοχή

Αξίζει να σημειώσουμε πως σε πρόσφατη συνέντευξη του στο ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ο ο κ. Φωκίων Εγκολφόπουλος, Καθηγητής στην σχολή Αεροναυπηγικής και Μηχανολογίας στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια είχε επίσης αναφέρει για τον East Med πως "εάν έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με αγωγούς που φτάνουν έως την Σαουδική Αραβία, τότε θα είναι βιώσιμος γιατί θα μπορεί να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου και μαζί με αυτό υδρογόνο". 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελληνοτουρκικά 0

Οι Τούρκοι κατασκεύασαν τον πανίσχυρο κινητήρα TEI-TF6000 -Το μαχητικό αεροσκάφος της TF-X & τα UAV Kızılelma και Anka-3 αποκτούν τεράστιες δυνατότητες (Bίντεο)

Η εξοπλιστική προσπάθεια της Τουρκίας δεν περιορίζεται σε παραγωγή νέων οπλικών συστημάτων, αλλά επεκτείνεται και στην...