Ελληνοτουρκικά

Οι νέοι της Τουρκίας αποφεύγουν τη στράτευση και πηγαίνουν στο εξωτερικό

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Τούρκων Εμπόρων και Τεχνών (TESK), Μπεντέβι Παλάντεκεν, δήλωσε ότι πρέπει να διευκολυνθεί η ευκαιρία της νεολαίας για τη  στρατιωτική θητεία λέγοντας:

«Το τέλος στρατιωτικής θητείας πρέπει να μειωθεί προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη νεολαία και να παρέχει εισόδημα για τον κρατικό προϋπολογισμό σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών."

Ο Πρόεδρος της TESK Bendevi Palandöken δήλωσε ότι το τέλος στρατιωτικής υπηρεσίας πρέπει να μειωθεί έτσι ώστε οι νέοι στρατιωτικής ηλικίας να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους είπε και συνέχισε:

«Λόγω του υψηλού κόστους στρατιωτικής θητείας, χιλιάδες μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην Τουρκία πηγαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές ή εργασία, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εργασίας για αυτούς. και εξαιρούνται από την υποχρεωτική στρατιωτική εκπαίδευση για 1 μήνα.

Οι νέοι μας που αποφοίτησαν από το σχολείο και ξεκίνησαν τη ζωή δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τον επιχειρηματικό κόσμο λόγω στρατιωτικής θητείας.

Εάν οι μισθοί μειωθούν σε λογικό επίπεδο, περισσότεροι από τους νέους μας θα επωφεληθούν από τη στρατιωτική θητεία με αμοιβή και το εισόδημα θα διατεθεί στον κρατικό προϋπολογισμό ", είπε και συνέχισε λέγοντας ότι "η στρατιωτική θητεία πρέπει σίγουρα να μειωθεί".

Με την τελευταία εγκύκλιο, το τέλος στρατιωτικής θητείας που θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους καθορίστηκε ως 43.151 TL. (4272 ευρώ) Ωστόσο, οι νέοι μας δεν είναι σε θέση να καλύψουν το τέλος στρατιωτικής υπηρεσίας με τις τρέχουσες ευκαιρίες τους.

Όταν λαμβάνονται δάνεια από τράπεζες για στρατιωτική θητεία που καταβάλλεται σε μετρητά, ο συνολικός μισθός που καταβάλλουν οι νέοι αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τους νέους και να παρασχεθεί εισόδημα στον κρατικό προϋπολογισμό σε περιόδους οικονομικών δυσκολιών, το τέλος στρατιωτικής θητείας πρέπει να μειωθεί.

Εάν το πληρωμένο τέλος στρατιωτικής θητείας μειωθεί σε λογικό επίπεδο, όπως το 2018, περισσότεροι άνθρωποι θα επωφεληθούν από την αμειβόμενη στρατιωτική θητεία, θα αποφευχθούν οι απώλειες θέσεων εργασίας στην αγορά και το Υπουργείο Οικονομικών.

Για να κατανοηθούν καλύτερα τα παραπάνω θα αναφέρουμε εν συντομία τι ακριβώς ισχύει με την στρατιωτική θητεία στην γειτονική χώρα

Στρατιωτική θητεία στην Τουρκία

Η θητεία στην Τουρκία είναι “ταξική”, αφού οι έχοντες και κατέχοντες, νόμιμα δεν στρατεύονται, εξαγοράζοντας την. Ωστόσο και αυτοί για 1 μήνα παρουσιάζονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης και λαμβάνουν τη Βασική στρατιωτική εκπαίδευση

Η στρατιωτική θητεία στην Τουρκία σύμφωνα με τις αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν το 2019 παρουσιάζει την παρακάτω μορφή:

Οι κατηγορίες της στρατιωτικής θητείας είναι πέντε:


α Εξαγοράσιμη θητεία για τους κατοίκους Εξωτερικού

β Εξαγοράσιμη θητεία για τους κατοίκους της Τουρκίας

γ Υποχρεωτική θητεία για υπαξιωματικούς και στρατιώτες

δ Θητεία για έφεδρους Υπαξιωματικούς

ε Θητεία για έφεδρους Αξιωματικούς

Εξαγοράσιμη θητεία

Όσοι ανήκουν στις κατηγορίες α και β, δηλαδή στις δύο κατηγορίες εξαγοράσιμης θητείας, οφείλουν να παρουσιαστούν σε κέντρα εκπαιδεύσεως, όπου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά την Βασική στρατιωτική εκπαίδευση διάρκειας 1 μηνός.

Το κόστος εξαγοράς του υπόλοιπου της θητείας τους είναι περίπου 4200 ευρώ.

Σημειωτέον ότι το χρηματικό ποσό που συγκεντρώνεται «πηγαίνει» στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο και ενισχύει

Υποχρεωτική θητεία για υπαξιωματικούς και στρατιώτες

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όσοι είναι μέχρι και απόφοιτοι Λυκείου κατά βάση, καθώς επίσης και κάποιοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι το επιθυμούν.

Αφού παρακολουθήσουν τη Βασική Εκπαίδευση 1 μηνός, στη συνέχεια υπηρετούν άλλους 5 μήνες

Στη συνέχεια είτε απολύονται είτε κατόπιν επιθυμίας τους και αξιολόγησής τους υπηρετούν άλλους 6 μήνες, υπογράφοντας σύμβαση και λαμβάνοντας μισθό.

Μετά το 12μηνο, είτε απολύονται, είτε εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν αξιολόγησης τους γίνονται συμβασιούχοι ή εξιδικευμένοι οπλίτες με δυνατότητα να εξελιχθούν σε μόνιμοι υπαξιωματικοί και Αξιωματικοί ακόμη.

Θητεία για έφεδρους Υπαξιωματικούς

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται απόφοιτοι ανώτερης εκπαίδευσης, καθώς και κάποιοι πτυχιούχουι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι το επιθυμούν.

Αυτοί υπηρετούν 1 μήνα τη Βασική στρατιωτική εκπαίδευση και 1 μήνα εκπαίδευση στην ειδικότητά τους.

Ακολούθως υπηρετούν 10 μήνες θητεία, υπογράφοντας σύμβαση και λαμβάνοντας μισθό

Τέλος μετά το 12μηνο, είτε απολύονται , είτε κατόπιν επιθυμίας τους και μετά από αξιολόγηση διορίζονται μόνιμοι υπαξιωματικοί με προοπτική να γίνουν Αξιωματικοί.

Θητεία για έφεδρους Αξιωματικούς

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι Απόφοιτοι ΑΕΙ και πάνω, οι οποίοι υπηρετούν 1 μήνα τη Βασική στρατιωτική εκπαίδευση και 1 μήνα εκπαίδευση στην ειδικότητά τους.

Ακολούθως υπηρετούν 10 μήνες θητεία, υπογράφοντας σύμβαση και λαμβάνοντας μισθό

Τέλος μετά το 12μηνο, είτε απολύονται , είτε κατόπιν επιθυμίας τους και μετά από αξιολόγηση διορίζονται μόνιμοι  Αξιωματικοί.

Σχόλιο

Η θητεία στην Τουρκία θα λέγαμε ότι είναι «ταξική», αφού η ανώτερη εισοδηματική τάξη έχει τη δυνατότητα να «αποφύγει» νόμιμα τη θητεία, πληρώνοντας το ποσό των 4200 ευρώ περίπου

Ο Ερντογάν μολονότι γνωρίζει ότι η τουρκική κοινωνία είναι «εκπαιδευμένη» στις απώλειες, λόγω του ΡΚΚ αλλά και των διαρκών πολεμικών επιχειρήσεων που διεξάγουν οι ΤΕΔ, φροντίζει να εναρμονίσει τις απαιτήσεις της στρατιωτικής θητείας των κληρωτών στη σημερινή εποχή.

Για τον λόγο αυτό οι Τουρκικές ένοπλες Δυνάμεις (ΤΕΔ) στελεχώνονται σε ποσοστό 48% περίπου από Επαγγελματικό στρατιωτικό προσωπικό.

Συγκεκριμένα το 2018 το προσωπικό των ΤΕΔ ήταν συνολικά 436000. Από αυτούς, οι 190.000 ήταν επαγγελματικό προσωπικό, οι 208.000 κληρωτοί και 38.000 ήταν το πολιτικό προσωπικό.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ