Ελληνοτουρκικά
Ενημερώθηκε στις:

Αποκάλυψη: Στις διερευνητικές το 2002-2003 συμφωνούσαμε σε μερική επέκταση των ΧΥ ανά περιοχές

Το θέμα της επέκτασης των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (ΧΥ) τέθηκε μετά το 2002 κατά τις διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία.

Εμείς επιθυμούσαμε να ξεκινήσει ανά περιοχές, περιορισμένη επέκταση των ΧΥ μας. Έτσι όσες θαλάσσιες περιοχές, έμεναν εκτός ΧΥ μας, θα συνιστούσαν την υφαλοκρηπίδα προς οριοθέτηση που θα διαπραγματευόμασταν με την Τουρκία.

Παράλληλα θα είχαμε πετύχει την ταύτιση εύρους ΧΥ και ΕΕΧ (Εθνικού Εναερίου Χώρου).

Εάν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία έβαιναν καλώς, τότε θα οριοθετείτο η υφαλοκρηπίδα, εάν όχι με κοινό συνυποσχετικό το θέμα θα πήγαινε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Το "ζουμί" της υπόθεσης είναι η περιορισμένη επέκταση των ΧΥ μας ανά περιοχές.

Για να γίνει κατανοητό πλήρως ενώ η Ελλάδα βάσει του Δικαίου της θάλασσας σύμφωνα με τη Συνθήκη του Modego Bay έχει δικαίωμα 12 νμ ΕΕΧ-ΧΥ στο Αιγαίο, εμείς από μόνοι μας δεχόμασταν να "κάνουμε εκπτώσεις" και σε συνεννόηση με τους  Τούρκους να  επεκτείνουμε μονομερώς τα ΧΥ-ΕΕΧ μας στο Αιγαίο ως ακολούθως:

Σε άλλες περιοχές του Αιγαίου τα ΧΥ-ΕΕΧ  σε 12νμ, σε άλλες σε 10νμ, σε άλλες σε 9νμ, σε άλλες σε 8νμ και σε άλλες να μείνουν σε 6νμ και ουσιαστικά θα παραιτούμαστε από οποιαδήποτε άλλη επέκταση των ΧΥ-ΕΕΧ μελλοντικά.

Τελικά, ΕΥΤΥΧΩΣ, το θέμα  άγνωστο πως δεν προχώρησε, αν και οι Τούρκοι ήταν σύμφωνοι.

Τώρα με ποιά κριτήρια η επέκταση των ΧΥ-ΕΕΧ μας αλλού θα γινόταν 12νμ, αλλού 10νμ, αλλού 9νμ, αλλού 8νμ και αλλού θα έμεναν στα 6νμ, δεν γνωρίζουμε.

Το Ελληνικό όπλο της επέκτασης ΧΥ-ΕΕΧ στα 12νμ

Η Ελλάδα έχει στα χέρια της το μεγάλο όπλο  που λέγεται δικαίωμα επέκτασης ΧΥ-ΕΕΧ στα 12 νμ. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να το ασκήσουμε πριν αρχίσει η διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και σε περίπτωση διαφωνίας οδηγηθούμε στη Χάγη.

Ο λόγος προφανέστατος αφού το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ) θα επιδικάσει την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας με  δεδομένο ότι τα ΧΥ μας έχουν εύρος 6 νμ και όχι 12νμ και συνεπώς η Τουρκία θα πάρει μεγαλύτερη υφαλοκρηπίδα από αυτή που δικαιούται, αφού η προς διαμοιρασμό έκταση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη  που θα ήταν αν είχαμε επεκτείνει προγενέστερα τα ΧΥ μας από 6νμ σε 12 νμ.

Επιπλέον θέματα που εγείρει η Τουρκία περί εύρους ΕΕΧ στα 10νμ ενώ τα ΧΥ είναι 6νμ, καθώς και το παράνομο  θέμα των γκρίζων ζωνών θα εξαλειφόταν παντελώς λόγω της εξίσωσης του ΕΕΧ με τα ΧΥ στα 12 νμ και της υπερκάλυωης σημαντικών περιοχών του Αιγαίου (ίδε αριστερό μέρος χάρτη με 6νμ ΧΥ και δεξί μέρος χάρτη με 12 νμ)

 

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ