Βιοηθική

Συνθετική Βιολογία! Επιστημονική επανάσταση με αντίκτυπο στην ιατρική, τα τρόφιμα, την ενέργεια και... τον βιοπόλεμο

Η συνθετική βιολογία (synbio) είναι ένα πεδίο της επιστήμης που επανασχεδιάζει τους οργανισμούς σε μια προσπάθεια να ενισχύσει και να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα με μια πρόβλεψη, αυτός ο ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας της επιστήμης αναμένεται να φτάσει τα 28,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια έσοδα έως το 2026.

Όπως αναφέρει παρακάτω η Carmen Ang της Visual Capitalist, αν και έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πολλές πτυχές της κοινωνίας, τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε τρομερά στραβά εάν η συνθετική βιολογία χρησιμοποιηθεί για κακόβουλους ή ανήθικους λόγους. Αυτό το infographic διερευνά τις ευκαιρίες και τους πιθανούς κινδύνους που έχει να προσφέρει αυτό το εκκολαπτόμενο πεδίο της επιστήμης.

Τι είναι η Συνθετική Βιολογία;

Η Συνθετική Βιολογία είναι ένας τομέας επιστημονικής έρευνας που περιλαμβάνει την επεξεργασία και τον επανασχεδιασμό διαφορετικών βιολογικών υλικών και συστημάτων σε διάφορους οργανισμούς.

Είναι σαν τη γενετική μηχανική, αλλά γίνεται σε πιο ευρύ επίπεδο - ενώ η γενετική μηχανική μεταφέρει έτοιμο γενετικό υλικό μεταξύ οργανισμών, η συνθετική βιολογία μπορεί να δημιουργήσει νέο γενετικό υλικό από την αρχή.

Αυτός ο τομέας της επιστήμης έχει μια πληθώρα εφαρμογών στον πραγματικό κόσμο που θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητά μας. Μια μελέτη από την McKinsey βρήκε πάνω από 400 πιθανές χρήσεις της συνθετικής βιολογίας, οι οποίες χωρίστηκαν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες:

  • Ανθρώπινη υγεία και απόδοση
  • Γεωργία και τρόφιμα
  • Καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες
  • Παραγωγή υλικών και ενέργειας

Εάν αυτές οι πιθανές χρήσεις γίνουν πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια, θα μπορούσαν να έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο έως και 3,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2030-2040.

1. Ανθρώπινη Υγεία και Απόδοση

Ο τομέας της ιατρικής και της υγείας προβλέπεται να επηρεαστεί σημαντικά από τη συνθετική βιολογία, με οικονομικό αντίκτυπο έως και 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο έως το 2030-2040.

Η συνθετική βιολογία έχει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών εφαρμογών. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χειρισμό βιολογικών οδών για την παραγωγή μιας θεραπείας κατά της ελονοσίας.

Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει τη γονιδιακή θεραπεία. Χρησιμοποιώντας τεχνικές συνθετικής βιολογίας, η βρετανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Touchlight Genetics εργάζεται σε έναν τρόπο κατασκευής συνθετικού DNA χωρίς τη χρήση βακτηρίων, κάτι που θα άλλαζε το παιχνίδι στον τομέα της γονιδιακής θεραπείας.

2. Γεωργία και Τρόφιμα

Η συνθετική βιολογία έχει τη δυνατότητα να κάνει μεγάλη έκρηξη και στον αγροτικό τομέα — έως και 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως μέχρι το 2030.

Ένα παράδειγμα αυτού είναι ο ρόλος της στην κυτταρική γεωργία, όταν το κρέας δημιουργείται απευθείας από κύτταρα. Το κόστος δημιουργίας κρέατος που δημιουργείται σε εργαστήριο έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, και εξαιτίας αυτού, διάφορες startups σε όλο τον κόσμο αρχίζουν να αναπτύσσουν μια ποικιλία προϊόντων κρέατος με βάση τα κύτταρα.

3. Καταναλωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες

Χρησιμοποιώντας τη συνθετική βιολογία, τα προϊόντα θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν στις μοναδικές ανάγκες ενός ατόμου. Αυτό θα ήταν χρήσιμο σε τομείς όπως ο έλεγχος γενετικής καταγωγής, η γονιδιακή θεραπεία και οι δερματικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ηλικία.

Μέχρι το 2030-2040, η συνθετική βιολογία θα μπορούσε να έχει οικονομικό αντίκτυπο σε καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες ύψους έως και 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

4. Παραγωγή Υλικών και Ενέργειας

Η συνθετική βιολογία θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της αποδοτικότητας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας και βιοκαυσίμων. Για παράδειγμα, τα μικροφύκη «επαναπρογραμματίζονται» επί του παρόντος για να παράγουν καθαρή ενέργεια με οικονομικά εφικτό τρόπο.

Αυτό, μαζί με άλλες βελτιώσεις υλικών και ενέργειας μέσω μεθόδων συνθετικής βιολογίας, θα μπορούσε να έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο έως και 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο.

Οι πιθανοί κίνδυνοι της συνθετικής βιολογίας

Ενώ τα πιθανά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της συνθετικής βιολογίας είναι τεράστια, υπάρχουν επίσης ορισμένοι κίνδυνοι που πρέπει να γνωρίζετε:

  • Απροσδόκητες βιολογικές συνέπειες: Η πραγματοποίηση τροποποιήσεων σε οποιοδήποτε βιολογικό σύστημα μπορεί να έχει κυματιστικές επιπτώσεις σε ολόκληρα οικοσυστήματα ή είδη. Όταν χειραγωγείται οποιοδήποτε είδος ζωής, τα πράγματα δεν πάνε πάντα σύμφωνα με το σχέδιο.
  • Ηθικά ζητήματα: Το πόσο νιώθουμε άνετα με τη συνθετική βιολογία εξαρτάται από τις αξίες μας. Ορισμένες εφαρμογές της, όπως η επεξεργασία εμβρύων, είναι αμφιλεγόμενες. Εάν αυτοί οι τύποι εφαρμογών γίνουν mainstream, θα μπορούσαν να έχουν τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις, με τη δυνατότητα να αυξήσουν την πόλωση εντός των κοινοτήτων.
  • Άνιση πρόσβαση: Η καινοτομία και η πρόοδος συμβαίνουν ταχύτερα στις πλουσιότερες χώρες από ό,τι στις αναπτυσσόμενες. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, η πρόσβαση σε αυτούς τους τύπους τεχνολογίας μπορεί να μην είναι ίση παγκοσμίως. Γίναμε ήδη μάρτυρες αυτού του είδους κενού πρόσβασης κατά την κυκλοφορία των εμβολίων κατά του COVID-19, όπου η πλειονότητα των εμβολίων έχει χορηγηθεί σε πλούσιες χώρες.
  • Βιοπόλεμος: Η Συνθετική Βιολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αναδημιουργήσει ιούς ή να χειραγωγήσει βακτήρια για να τα καταστήσει πιο επικίνδυνα, εάν χρησιμοποιηθεί με κακή πρόθεση.

Σύμφωνα με μια ομάδα επιστημόνων στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, η επικοινωνία μεταξύ του κοινού, των συνθετικών βιολόγων και των υπευθύνων λήψης πολιτικών αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας, ώστε αυτοί οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι να μπορούν να μετριαστούν.

Παρά τους κινδύνους που εμπεριέχει, η καινοτομία στη συνθετική βιολογία συμβαίνει με γρήγορους ρυθμούς.

Μέχρι το 2030, οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανότατα θα έχουν φάει, θα έχουν φορέσει ή θα έχουν λάβει θεραπεία από ένα προϊόν που δημιουργήθηκε από τη συνθετική βιολογία, σύμφωνα με τον συνθετικό βιολόγο Christopher A. Voigt.

Οι επιλογές μας σήμερα θα υπαγορεύσουν το μέλλον της συνθετικής βιολογίας και ο τρόπος με τον οποίο πλοηγούμαστε σε αυτόν τον χώρο θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στο μέλλον μας — προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Οι Ουκρανοί αιφνιδίασαν ξανά την ρωσική αεράμυνα κτυπώντας Κούρσκ και Ντονιέτσκ-Κινδυνεύει και η Μόσχα αναρωτιούνται Ρώσοι ειδικοί (Βίντεο)

Η Ουκρανία κάνει χρήση σοβιετικής εποχής μη επανδρωμένων εναερίων οχημάτων-UAV Tupolev Tu-141 Strizh (πύραυλος τύπου...