Πατριαρχεία

Ο Αρχηγός του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 7ης/20ῆς Ἰουλίου 2022, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ Ἀντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης μετά συνοδείας συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τούτους ὑπεδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τό ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, θρησκευτικόν, πολιτιστικόν, εἰρηνευτικόν, ἐπιτελούμενον καί μέ τήν συμπαράστασιν τῆς πατρίδος ἡμῶν Ἑλλάδος, διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τό Πατριαρχεῖον προσεύχεται ὑπέρ τῆς Θείας ἐνισχύσεως τῶν Ναυτικῶν Δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος, προκειμένου αὗται νά προστατεύουν αὐτήν ἐκ τῶν ἀπαραδέκτων καί ἀνιστορήτων προκλήσεων.

Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ Ἀρχηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον τόν θυρεόν τοῦ Ναυτικοῦ καί τριήρην, ὁ δε Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν Ἀρχηγόν τοῦ Ναυτικοῦ ἐπάργυρον εἰκόνα τῆς πόλεως Ἱερουσαλήμ.

Εὐχαριστοῦντες διά τούς λόγους Αὐτοῦ τόν Μακαριώτατον καί ζητοῦντες τάς εὐχάς Αὐτοῦ, οἱ ἐκλεκτοί ἐκπρόσωποι τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τῆς Ἑλλάδος ἀνεχώρησαν διά προσκύνησιν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ