Πατριαρχεία
Ενημερώθηκε στις:

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τήν Τετάρτη, 27ην Μαΐου/8ην Ἰουνίου 2022, ὁ Ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης Στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος μετά  τῆς συζύγου αὐτοῦ, Ἄννης – Μαρίας Τσικρικώνη καί τῆς Συνοδείας αὐτοῦ, Ὑποναυάρχου Λουκᾶ Τσαρμακλῆ ΠΝ, Διευθυντοῦ Επιτελικοῦ Γραφείου, Ἐλευθερίας Λιβανίδου, συζύγου Διευθυντοῦ Ἐπιτελικοῦ Γραφείου, Ὑποναυάρχου Φραγκίσκου Λελούδα ΠΝ, Διευθυντοῦ Δ’ Κλάδου Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Ταξιάρχου Ἀλεξάνδρου Κομητούδη, Διευθυντοῦ Α4  Διευθύνσεως Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Πλωτάρχου Ἀναστασίου Σούλα ΠΝ Ὑπασπιστοῦ, Υπολοχαγοῦ Ἐλευθερίου Λιόβα, Ἐπιλοχίου Ἰωάννου Φουντουλάκη, Ἀρχισμηνίου Γεωργίου Γιαμαλῆ, Ἀρχισμηνίου Δεσποίνης Πρωϊμάκη, Σμηνάρχου Γεωργίου Πέτρου, Ἀντιπλοιάρχου Θεοδώρου Τσίρου, Colonel Yossi Pinto, Ἀκολούθου Ἀμύνης τοῦ Ἰσραήλ εἰς Ἑλλάδα, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τούτους ἐδέχθη ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Ὁ Στρατηγός κ. Φλῶρος εἶπεν ὅτι αἰσθάνεται τιμήν καί εὐλάβειαν διά τό ὅτι διά πρώτην φοράν ἐπισκέπτεται τήν Ἁγίαν Γῆν καί τό Πατριαρχεῖον.

Ὁ Μακαριώτατος ἐξήγησεν εἰς τόν Ἀρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ, ὁποίαν σημασίαν ἔχει ἡ Ἱερουσαλήμ καί δή ἡ ἐντός τῶν τειχῶν, τῆς ὁποίας καρδία εἶναι ὁ Γολγοθᾶς, ὁ Ἅγιος Τάφος καί ὁ ἀνεγερθείς ὑπό τῆς Ἁγίας Ἑλένης Ναός τῆς Ἀναστάσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φρουρός αὐτῶν τῶν προσκυνημάτων εἶναι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καί ἡ ἐν αὐτῷ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης. Τό ἔργον τῆς διαφυλάξεως τῶν Ἁγίων Τόπων ἐπετέλει τό Πατριαρχεῖον καί ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εἰς τούς βυζαντινούς  χριστιανικούς χρόνους καί εἰς τούς ἀπό τοῦ 638 μ.Χ. χρόνους τῆς Ἀραβοκρατίας ἀπό τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου καί ἀπό τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἕως τῆς σήμερον εἰς τρεῖς Κυβερνητικάς ἐπικρατείας, Ἰσραήλ, Παλαιστινιακήν Αὐτονομίαν, Ἰορδανίαν καί Κατάρ.

Τῇ θείᾳ δυνάμει καί τῇ δυνάμει τῆς ἱστορίας αὐτοῦ ταύτης, τό Πατριαρχεῖον συνεχίζει τό εἰρηνευτικόν καί συνδιαλλακτικόν ἔργον αὐτοῦ καί ἀντιμετωπίζει καί ὑπερβαίνει τάς προσφάτους προκλήσεις εἰς βάρος τῶν Χριστιανῶν. Ὁ ρόλος τοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἑνοποιός καί μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἰδίᾳ ὑπό τάς περιστάσεις τῆς σήμερον.

Ὁ Στρατηγός κ. Φλῶρος ηὐχαρίστησε διά τούς ἐνημερωτικούς λόγους τούτους καί ἐζήτησε τάς προσευχάς τοῦ Μακαριωτάτου διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἰδίᾳ ὑπό τάς πολιτικάς ἐξελίξεις τῆς σήμερον.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν σταυρόν εἰς τόν Στρατηγόν καί τήν σύζυγον αὐτοῦ, τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, πίνακα τῆς Ἱερουσαλήμ ἐπάργυρον καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τά μέλη τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ὁ Στρατηγός κ. Φλῶρος ἀπένειμεν εἰς τόν Μακαριώτατον πλακέτταν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί βιβλίον «Τά ἐθνικά Εὐαγγέλια τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος».

Ζητοῦντες τάς εὐλογίας τοῦ Μακαριωτάτου ἡ ὑπό τόν κ. Φλῶρον Ἀποστολή ἀνεχώρησε διά προσκύνησιν εἰς τόν Ἅγιον Τάφον.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Δεν σταματούν πουθενά! Ρωσικό ΥΠΑΜ: Στρατιώτες του ΝΑΤΟ στις μάχες ως μισθοφόροι-40.000 Ρώσοι ξεχύνονται να καταλάβουν το Κουπιάνσκ (βίντεο)

Μήπως ο “μυστηριώδης” έως τώρα θάνατος του Ναβάλνι ήταν μήνυμα του Κρεμλίνου στην δύση για πιθανή δράση του ΝΑΤΟ στην...