Πατριαρχεία
Ενημερώθηκε στις:

Σκασίλα του και πάλι ο Βαρθολομαίος! Το Φανάρι δέχτηκε σε Κοινωνία τους σχισματικούς των Σκοπίων

Το είχαμε γράψει πολλάκις στο παρελθόν πως το Φανάρι δεν πρόκειται να σταματήσει στο ουκρανικό εκκλησιαστικό απόστημα και θα απλώσει την ....θεραπεία του και στα μέρη μας! 

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα προειδοποιήσαμε εκ νέου γράφοντας πως Επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι εφιάλτες! Πάμε για αναγνώριση των σχισματικών της "Μακεδονικής Εκκλησίας"

Και σήμερα στην λογική που ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέβαλε στα εκκλησιαστικά πράγματα, το δόγμα του "σκασίλα μου" που είπε και στην Αμερική, ήρθε η επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την οποία δέχεται σε Κοινωνία τους σχισματικούς της αυτοαποκαλούμενης μέχρι πρότινος "Μακεδονικής Εκκλησίας", η οποία όμως δεν θα περιέχει στην ονομασία της τον όρο "Μακεδονία" ούτε κανένα παράγωγο αυτού. Επίσης πετάει το μπαλάκι στο Πατριαρχείο Σερβίας που στήριξε και στηρίζει την ρωσική πλευρά στο εκκλησιαστικό σήριαλ της Ουκρανίας  "να τα βρει" με την νέα εκκλησία.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση: 

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, συνελθοῦσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικῶς τό ἐκκλησιαστικόν θέμα τῶν Σκοπίων, καί, ἀξιολογήσασα εἰς τελικήν φάσιν τήν ὑποβληθεῖσαν τῇ Μητρί Ἐκκλησίᾳ ἔκκλητον προσφυγήν τῆς ἐκεῖσε Ἐκκλησίας, ὡς καί τάς ἀλλεπαλλήλους ἐκκλήσεις τῆς Πολιτείας τῆς Βορείου Μακεδονίας, ἀπεφάσισε τά ἑξῆς:

1) Δέχεται εἰς εὐχαριστιακήν κοινωνίαν τήν Ἱεραρχίαν, τόν κλῆρον καί τόν λαόν τῆς ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Ἐκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα τήν πληγήν τοῦ σχίσματος, καί ἐπιχέουσα εἰς τό τραῦμα τῶν ἐκεῖσε ἀδελφῶν ἡμῶν Ὀρθοδόξων “ἔλαιον καί οἶνον”. Πρός τοῦτο ἐκδίδεται καί ἡ σχετική Πατριαρχική καί Συνοδική Πρᾶξις.

2) Ἐπαφίησιν εἰς τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας τήν ρύθμισιν τῶν μεταξύ αὐτῆς καί τῆς ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ Ἐκκλησίας διοικητικῶν θεμάτων, ἐν τῷ πλαισίῳ ἀσφαλῶς τῆς ἱεροκανονικῆς τάξεως καί ἐκκλησιαστι-κῆς παραδόσεως.

3) Ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης τό “Ἀχρίδος” (νοουμένης τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας αὐτῆς μόνον ἐντός τῶν ὁρίων τῆς ἐπικρατείας τοῦ κράτους τῆς Βορείου Μακεδονίας), ὡς ὑπεσχέθη ἐγγράφως πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὁ Προκαθήμενος αὐτῆς, ἀποκλείουσα τόν ὅρον “Μακεδονική” καί οἱοδήτι ἄλλο παράγωγον τῆς λέξεως “Μακεδονία”.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον συνεχίζει νά ἐνδιαφέρεται διά τήν αὔξησιν, πρόοδον καί εὐστάθειαν τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταύτης ὀντότητος τῆς Ἀχρίδος, ὡς ἔπραξε διά μέσου τῶν αἰώνων δι᾿ ὅλας τάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, ὡς “τό πανδοχεῖον τῆς ἀγάπης, ἡ πηγή τῆς εὐσεβείας τοῦ Γένους τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν” (Δράμας Παῦλος).

Σε ποιο ευρύτερο πλαίσιο συνθηκών ελήφθη όμως αυτή η απόφαση στο Φανάρι: 

1) Συνέβη ενώ η Σερβική Εκκλησία έχει επανειλημμένως αντιταχθεί στην νέα ουκρανική εκκλησία και στις επιθυμίες Βαρθολομαίου αναγνωρίζοντας ως μόνο κανονικό μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας τον Ονούφριο

2) Συνέβη ενώ η Ελλαδική Εκκλησία, η οποία ασφαλώς έχει άμεσο ενδιαφέρον για το μέλλον της “μακεδονικής εκκλησίας”, έχει ταχθεί αναφανδόν υπερ των θέσεων του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο ουκρανικό, έχοντας μετατραπεί σε ένα ισχυρό σύμμαχο. Μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτή η συμμαχία και αν το εκκλησιαστικό “μακεδονικό” ζήτημα είναι το νέο στάδιο παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς τις αντιδράσεις πολλών Ελλήνων Ιεραρχών στην "συμφωνία των Σκοπίων" και την συμμετοχή τους στα συλλαλητήρια

3) Συνέβη ενώ το θέμα επιταχύνθηκε αφότου είχε βρεθεί στα Σκόπια και ο Πάπας Φραγκίσκος με ανοίγματα προς την Ορθοδοξία

4) Συνέβη ενώ στην περιοχή των Βαλκανίων-και δη στα Σκόπια- μαίνεται ο πόλεμος ΗΠΑ-Ρωσίας. Ο “ψυχρός πόλεμος” ισχύος ΗΠΑ-Ρωσίας που με δεδομένη πλέον την σύγκρουση στην Ουκρανία γίνεται εντονότερος

5) Συνέβη ενώ και η Βουλγαρική Εκκλησία-η οποία επίσης δεν έχει πάρει θέση στο ουκρανικό-ανακατεύτηκε στο ζήτημα της “μακεδονικής”, όταν η δεύτερη της ζήτησε να την στηρίξει πριν από τρια χρόνια.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Το θέμα με την “μακεδονική εκκλησία” είναι δαιδαλώδες. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς και την απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο σύμφωνα με την οποία η κανονική Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας κέρδισε την υπόθεση εναντίον του “μακεδονικού” κράτους.

Μετά την απόφαση αυτή το γειτονικό μας κρατίδιο υποχρεούται να αποδεχτεί πως η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας βρίσκεται σε κανονική ενότητα με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Σερβίας και επικεφαλής της είναι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων Ιωάννης (Jovan Vraniskovski).

Ούτε αυτό δεν φαίνεται να υπολογίζει το Φανάρι... 

Η Ελλαδική Εκκλησία 

Να θυμίσουμε πως το 2019 είχαμε την έκκληση της Εκκλησίας της Ελλάδας προς τον Βαρθολομαίο για απόρριψη του αιτήματος χρήσης της «μακεδονικής» γλώσσας στις εκκλησίες. 

Τώρα αφού τους έκανε το χατίρι ο κ.Βαρθολομαίος με το ονομαστικό κομμάτι του πράγματος τι στάση θα κρατήσει η διοικούσα Ελλαδική Εκκλησία; Φευ... Μήπως αναρωτιόμαστε άδικα; Να θυμίσουμε πως τον Δεκέμβρη το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ έγραψε πως συλλειτούργησε η Εκκλησία της Ελλάδος με σχισματικούς της "Μακεδονικής Εκκλησίας";

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Συνεντεύξεις 0

Ναύαρχος Τσαϊλάς στο ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ με αφορμή το UFUK: Να ενεργοποιηθούν γρήγορα τα ελικόπτερα ROMEO, τα εκσυγχρονισμένα αεροσκάφη P-3 ORION και τα μη επανδρωμένα Alpha 900 για το Π.Ν.

Με την ενεργοποίηση του πλοίου ηλεκτρονικού πολέμου, οι συντάκτες της τουρκικής στρατηγικής πλέον έχουν τη δυνατότητα...