Πατριαρχεία
Ενημερώθηκε στις:

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφορεί το νέο Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος (βίντεο)

Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 3ης/16ης Σεπτεμβρίου 2020, ἐπεσκέφθη ἐπισήμως τό Πατριαρχεῖον ὁ νέος Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελος Βλιώρας ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν Προξενικῶν αὐτοῦ Καθηκόντων, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συζύγου καί τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.

Τόν ἐκλαμπρότατον νέον Γενικόν Πρόξενον κ. Βλιώραν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ.  ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Δραγουμανεύοντος  Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου ,τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ὑπεγράμμισεν εἰς τόν κ. Γενικόν Πρόξενον τήν θέσιν τοῦ Πατριαρχείου καί τό ἔργον αὐτοῦ εἰς τούς Ἁγίους Τόπους, ἐκκλησιαστικόν, ἐκπαιδευτικόν, πολιτιστικόν, εἰρηνευτικόν καί μάλιστα εἰς τούς ἀνειρηνεύτους τούτους χρόνους εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Εἰς τό ἔργον τοῦτο τοῦ Πατριαρχείου ἐδήλωσεν ὁ κ. Γενικός, ὅτι εἶναι διατεθειμένη νά συνδράμῃ ἡ Ἑλλάς καί ὁ ἴδιος προσωπικῶς.

Εἰς ἀναγνώρισιν τῆς συμπαραστάσεως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἰδίως προσωπικῶς πρός τό Πατριαρχεῖον, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμεν εἰς τόν κ. Βλιώραν τό παράσημον τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἵνα διά τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Τάφου συνεχίζῃ τήν συνεργασίαν του μέ τό Πατριαρχεῖον, πρός σύσφιγξιν τῶν δεσμῶν ἔθνους καί Πατριαρχείου, διά τήν ὑποστήριξιν τῶν δικαιωμάτων του ἔθνους μας εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν, καθ’ ὅτι ἡ Ἐλλάς εἶναι ἡ προστάτις τῶν δικαιωμάτων τούτων, ἀναγνωριζομένων διεθνῶς. Ὁ Ἕλλην Γενικός Πρόξενος ἔχει πρωτεύοντα ρόλον μεταξύ τῶν Προξένων τῶν ἄλλων κρατῶν.

Συγκεκινημένος, ὁ κ. Γενικός Πρόξενος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί εἶπεν ὅτι θά ἔρχηται πάντα ἀρωγός εἰς τό  ἔργον τοῦ Πατριαρχείου μέ ταπείνωσιν καί διάθεσιν προσφορᾶς.

Ἐπισφραγίζων τήν συνάντησιν, ὁ Μακαριώτατος προσέφερεν εἰς τήν σύζυγον καί τόν υἱόν τοῦ κ. Γενικοῦ  σταυρόν εὐλογίας τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ