Πατριαρχεία

“Κάηκε” η Σύναξη Προκαθημένων στην Ιορδανία - ''Όχι'' και από τον Αλβανίας

Και ενώ κοντεύουμε προς τα μέσα Φεβρουαρίου, όλοι αναρωτιούνταν τι θα γίνει με την Σύναξη Προκαθημένων στην Ιορδανία, την οποία πρότεινε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και τέθηκε και χρονικός στόχος το τέλος του τρέχοντος και από την μια είδαν με καλό μάτι τα Πατριαρχεία Ρωσίας και Αντιοχείας, καθώς και η Τσεχική Εκκλησία, αλλά απέρριψαν Αθήνα, Αλεξάνδρεια και Κύπρος, και προφανώς και το Φανάρι.

Χθες το φως της δημοσιότητας είδε επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας προς τον κ. Θεόφιλο με την οποία ευγενικά δηλώνει πως δεν θα πάει στη Σύναξη στην Ιορδανία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος απέρριψε την πρόσκληση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου λόγω φόβων ότι η συνάντηση θα περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση στην Ορθοδοξία.

Η επιστολή του Αναστάσιου προς τον Πατριάρχη Θεόφιλο γράφτηκε στις 8 Ιανουαρίου, αλλά ένα μήνα αργότερα δημοσιεύθηκε από την αρχιεπισκοπή.

Ο Αναστάσιος γράφει ότι τον Ιανουάριο του 2019 έστειλε επιστολή στον Οικουμενικό Πατριάρχη με πρόσκληση να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατόν μια πανορθόδοξη σύναξη ή σύνοδο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ενός κρίσιμου διαχωρισμού που απειλεί την Ορθοδοξία. Παρόλα αυτά ο Αναστάσιος σημειώνει πως η πρωτοβουλία για σύγκληση Σύναξης ανήκει στον Οικουμενικό Πατριάρχη!

Στην επιστολή του προς τον κ.Θεόφιλο δηλώνει πως η πρότασή του για συνάντηση στην Ιορδανία, όπως είναι πλέον προφανές, αντί να συμβάλλει στη βελτίωση της ενότητας, θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. “Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να παρευρεθούμε στην προτεινόμενη συνάντηση”, γράφει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας.

Με την άρνηση και του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου οι “ελληνικές” εκκλησίες συμπλήρωσαν το καρέ της άρνησης. Τα τέσσερα ΟΧΙ -πέραν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο- με ευγενικό, αδιάφορο ή σκληρό τρόπο, από Αθηνών Ιερώνυμο, Αλεξανδρείας Θεόδωρο, Κύπρου Χρυσόστομο και τώρα Αλβανίας Αναστάσιο, καθιστούν αδύνατο τον σκοπό της Σύναξης.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:

 

Ἐν Τιράνοις, 8 Ἰανουαρίου2020

Μακαριώτατε καί Θειότατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ, κύριε Θεόφιλε, τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Mετά προσοχῆς ἐμελετήσαμεν τό ἀπό 12ης Δεκεμβρίου 2019 Γράμμα τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος, διά τοῦ ὁποίου προσκαλείτε τούς Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εἰς μίαν «ἀδελφικήν συνάντησιν ἐν ἀγάπῃ» εἰς Ἰορδανίαν κατά τά τέλη Φεβρουαρίου ἐ. ἔ. Οὐ παύομεν φρονοῦντες, ὅπως ἔχομεν ἐπισήμως ἐγγράφως διατυπώσει ἀπό τάς ἀρχάς τοῦ λήξαντος ἔτους, ὅτι: «Στοιχοῦσα τῷ περί συνοδικότητος πνεύματι τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ κατ’ Ἀλβανίαν Ὀρθόδοξος Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία ἀπευθύνει θερμήν παράκλησιν, ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀξιοποιοῦν τό κατ’ἐξοχήν προνόμιον τοῦ συντονισμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συγκαλέσῃ τό συντομώτερον δυνατόν Πανορθόδοξον Σύναξιν ἤ Σύνοδον, προκειμένου νά προληφθῇ ὁ ἐμφανής κίνδυνος δημιουργίας ὀδυνηροῦ Σχίσματος, ἀπειλοῦντος τήν ἀξιοπιστίαν τῆς Ὀρθοδοξίας και τήν πειστικήν αὐτῆς μαρτυρίαν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.» (Γράμμα πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, 14ης Ἰανουαρίου 2019).

Καί ἐπίσης εἰς τήν «Έκκληση –Δέηση για την υπέρβαση της εκκλησιαστικής πολώσεως», τήν ἀποσταλεῖσαν τήν 20η Νοεμβρίου 2019 πρός ἅπαντας τούς Προκαθημένους, ἐπανελάβομεν: «Η πρωτοβουλία για τη θεραπευτική αγωγή της νέας πραγματικότητος ανήκει αναμφιβόλως στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά και όλες οι Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, όλοι ανεξαιρέτως οι Ορθόδοξοι, έχουμε ευθύνη να συμβάλουμε στη συμφιλίωση».

Ἡ Ὑμετέρα, ὅμως, πρότασις διά συνάντησιν εἰς Ἰορδανίαν, ὅπως πλέον εἶναι πρόδηλον, ἀντί νά συμβάλῃ εἰς τήν βελτίωσιν τῆς ἑνότητος θά περιπλέξῃ ἔτι πλεῖον τήν ἐπιβαλλομένην θεραπευτικήν ἀγωγήν.

Διό δέν δυνάμεθα νά μετάσχωμεν εἰς τήν προτεινομένην συνάντησιν.

Εὐχόμενοι ὅπως «ὁ ἐπιφανείς Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν», ὁδηγήσῃ τούς ἔχοντας ἰδιαιτέραν εὐθυνην ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Αυτόῦ «ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος» εἰς ὁδούς συμφιλιώσεως καί εἰρήνης, διατελοῦμεν μετά πάσης τιμῆς καί βαθυτάτης ἀγάπης ἐν Χριστῷ τῷ ἐπιφανέντι Θεῷ καί φωτίσαντι τόν κόσμον.

Τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Μακαριότητος,

ἀγαπητός ἐν Αὐτῷ ἀδελφός

† Ἀναστάσιος

Ἀρχιεπίσκοπος Tιράνων, Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ