Πατριαρχεία

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρευρέθηκε στο 7ο Μαθητικό συνέδριο του Ζωγράφειου Λυκείου στην Κωνσταντινούπολη

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, παρευρέθηκε στην έναρξη του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου στο Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης. Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στον Αντώνη Σαμαράκη.

Με θερμούς πατρικούς λόγους ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κήρυξε χθες, το απόγευμα, την έναρξη του 7ου Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου Λογοτεχνίας, το οποίο πραγματοποιείται στο Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης, με τίτλο «Αντώνης Σαμαράκης, ο αιώνιος έφηβος».

Στο Διεθνές Συνέδριο, που συνδιοργανώνεται από το ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο και τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη της Θεσσαλονίκης, συμμετέχουν μαθητές Λυκείων από την Πόλη, την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες, καθηγητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και πλήθος εκπροσώπων των γραμμάτων και των τεχνών.

«Η συνάντησις πρόσωπον προς πρόσωπον, η αλληλογνωριμία, η ανταλλαγή απόψεων, το κλίμα εμπιστοσύνης και ανοικτοσύνης,είναι πάντοτε πηγή εμπνεύσεως και δημιουργικότητος. Το Συνέδριον είναι αφιερωμένον εις τον Αντώνη Σαμαράκη, τον πασίγνωστον και πολυδιαβασμένον συγγραφέα των βιβλίων«Ζητείται ελπίς», «Αρνούμαι» και «Το Λάθος», τον ένθερμον ανθρωπιστήν και κοινωνικόν αγωνιστήν, τον ενθουσιώδη προστάτην της νεότητος, τον οποίον είχομεν την μεγάλην χαράν να υποδεχθώμεν, συνοδεία και της ευγενεστάτης συζύγου του Ελένης,εις το Πατριαρχείον, να συζητήσωμεν και να συμπνευματισθώμεν. Διεπιστώσαμεν την κοινήν μας αγάπην και την μέριμναν διά ταπαιδιά και τους νέους και εξεφράσαμε την αγωνίαν μας διά τας απειλάς τας οποίας σήμερον αντιμετωπίζει η παιδική ηλικία και η νεότης από τας παγκοσμίους εξελίξεις και τας απροσώπους δομάς, την αλαζονείαν της εξουσίας και της ισχύος, από την κοινωνικήναδικίαν, από τον οικονομισμόν και την τάσιν μετατροπής των παιδίων εις πρωίμους καταναλωτάς. Εθαυμάσαμεν την κοινωνικήντου ευαισθησίαν, τας πολλάς ανθρωπιστικάς πρωτοβουλίας του, την αισιοδοξίαν του διά την έκβασιν του αναγκαίου και δικαίουαγώνος κατά των δυνάμεων που φαλκιδεύουν το ανθρώπινονπρόσωπον, του ολοκληρωτισμού, της βίας και του πολέμου, της εκμεταλλεύσεως και της περιθωριοποιήσεως των αδυνάτων», ανέφερε ο Πατριάρχης.

Στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μαθητών.

«Ιδιαιτέραν αξίαν έχει η μεγάλη και ενεργός συμμετοχή μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι, με τον νεανικόν ενθουσιασμόν των είναι βέβαιον ότι θα δώσουν παλμόν εις τας συζητήσεις και εις την όλην εκδήλωσιν μνήμης και τιμής δι ένα ιδιαίτερον άνθρωπον του πνεύματος και της πράξεως, ο οποίος ήγγιζε τας χορδάς της ψυχής της νεολαίας, ήτο «αιώνιος έφηβος», και τώρα γίνεται αντικείμενον μελέτης,στοχασμού και συζητήσεως από εφήβους, από τους συμπαθεστάτους και αγαπητούς μας μαθητάς και τας μαθητρίας», σημείωσε.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ