ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκκλησία της Ελλάδος 0

Τα τραγικά παρεπόμενα την πανδημίας του κορωνοϊού

Το γραφείο επί των αιρέσεων και των παραθρησκειών της Ιεράς Μητρόπολις Πειραιώς μιλά για τα τραγικά παρεπόμενα την πανδημίας του κορωνοϊού
ΣΧΕΤΙΚΑ
Εκκλησία της Ελλάδος 0

Ευγνώμων μνεία για τον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Πειραιώς Καλλίνικο

Ἀ­πο­τε­λεῖ χρέ­ος μας κα­τά τήν ἀ­πο­στο­λι­κή προ­τρο­πή (Ἑ­βρ. 13,7) νά «μνη­μο­νεύ­ου­με» ἐ­κεί­νους πού προ­η­γή­θη­καν ἀ­πό μᾶς· πού μᾶς με­τέ­δω­σαν τόν ζων­τα­νό λό­γο τοῦ Θε­οῦ· πού μᾶς ἐ­νέ­πνευ­σαν διά τοῦ πα­ρα­δείγ­μα­τος τῆς συ­νε­ποῦς χρι­στι­α­νι­κῆς τους ζω­ῆς.
ΣΧΕΤΙΚΑ