Εκκλησία της Ελλάδος
Ενημερώθηκε στις:

Η Πάτρα για τρίτη ημέρα τιμά τον Εθνεγέρτη Παλαιών Πατρών Γερμανό

Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη τήν Κυριακή 13.6.2021, στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὃπου ἒχουν μεταφερθῆ ἀπό τήν Δημητσάνα, τά Ὀστᾶ τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

          Συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται: Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ὡς Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου Αὐτῆς, Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου, Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Πρόεδρος τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ οἱκεῖος Ἀρχιερεύς, Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος.

          Ἐπίσης, οἱ πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμ: Βαρθολομαῖος Ἀντωνίου, Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς ταυτότητος, Ἰάκωβος Κανάκης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ὁ ὁποῖος ὡς Ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος κ. Ἱερεμίου, συνόδευσε τά Ὀστᾶ τοῦ Γερμανοῦ στήν Πάτρα, ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί ἂλλοι Κληρικοί.

          Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἱερό Μνημόσυνο, ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Ἐθνεγέρτου Ἱεράρχου, Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

          Τό μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀνέγνωσε ὁ Ἐκπρόσωπος Αὐτῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ.

          Ἐν συνεχείᾳ εὐχαρίστησε καί μίλησε δι’ ὀλίγων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καί τέλος ἀπηύθυνε χαιρετισμό ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος Δημητσανιτῶν κ. Ἀθανάσιος Μαγουλιανίτης, ὁ ὁποῖος παρασημοφόρησε τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο μέ τό παράσημο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε’ καί τοῦ προσέφερε τιμητική πλακέτα ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος Δημητσανιτῶν.

          Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τό Ἱερό Μνημόσυνο, ὃλοι μετέβησαν στήν Πλατεία τῶν Ὑψηλῶν Ἁλωνίων Πατρῶν, ὃπου ἐψάλη «τρισάγιον» ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ Ἐθνεγέρτου Μητροπολίτου Γερμανοῦ καί κατετέθησαν στέφανοι.

          Παραθέτομε τό μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου:

 

Kαθώς ὑποκλινόμεθα σήμερα μπροστά στόν ἀτίμητοθησαυρό, στά ἡρωϊκά καί ἒνδοξα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Ὀστέακαί τόν λαμπρόν καί ἀνεπανάληπτον ἡμῶν Ἱεράρχημακαρίζομε, ἐπιτακτικόν τό χρέος αἰσθανόμεθα, τάςεὐχαριστίας, νά ἐκφράσωμε, πρός Ὑμᾶς ἁγιώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐκάματε τόν κόπον νά ἒλθετε στήν Ἀποστολική καί περιάκουστη τῶν Πατρῶν πόλη καί Μητρόπολη διά νά τιμήσωμε τῆς Ἑλλάδος τό μέγα κλέος, τόνκλεινόν καί ἒνδοξον Ἱεράρχην, τόν Ἐθνεγέρτην ΠαλαιῶνΠατρῶν Γερμανό.

Εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμε τόν ΜακαριώτατονἈρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμονκαί τήν Ἱεράν Σύνοδον, διά τήν ἀπόφασιν νά πραγματοποιηθῇκαί αὐτή ἡ ἐκδήλωσις στό πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν διά τήνσυμπλήρωσιν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821.

Εὐχαριστοῦμε τόν Ἐκπρόσωπον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ.Γαβριήλ.

Τόν Σεβασμιώτατο Ἃγιον Δημητριάδος καί Ἀλμυροῦ κ. Ἰγνάτιον, ὁ ὁποῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς ταυτότητος εἶχε ἀναλάβει τήν εὐθύνη καί τό βάρος τῶν Συνεδρίων κατ’ ἒτος καί τῆς ἐκδόσεως τῶν τόμων, ὡς καί τήν ὃλην εὐθύνη μετά τῶνΣυνεργατῶν του, διά τήν κατάρτιση τοῦ προγράμματος τῶν Ἑορτασμῶν, ὡς καί τόν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π.Βαρθολομαῖον Ἀντωνίου, Γραμματέα τῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος.

Ἰδιαιτέρως, διά μίαν εἰσέτι φοράν, εὐχαριστῶ τόν σεμνόν καί λόγιον, τόν φίλτατον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίαν, τόν ὁποῖονἐκπροσωπεῖ ὁ κατά πάντα ἂξιος καί δραστήριοςΠρωτοσύγκελλός του, π. Ἰάκωβος Κανάκης καί τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱστορικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Δημητσάνης, τήν ὑπεύθυνη τῆς Βιβλιοθήκης καί τούςσυνεργάτας της, τόν κ. Δήμαρχον Γορτυνίας, κ. Εὐστάθιον Κοῦλη, τήν Πρόεδρο τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Δημητσάνης, τόν Πρόεδρον καί τά Μέλη τῆς Ἀδελφότητας Δημητσανιτῶν, τό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί τούς Διοικητάς Τριπόλεως καί Πατρῶν, τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία καί ὃλους ὃσοι συνείργησαν διά νά ἒχωμε αὐτή τή χαρά καί εὐλογία τῶν λαμπρῶν ἑορτασμῶν μέ τήν παρουσία καί σωματικῶς τοῦ μεγάλου Ἐθνεγέρτου, τούς τοπικούς Ἂρχοντας, τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Πατραϊκό Λαό.Ἀλλά καί στοχασμόν νά ποιήσωμε καί ἓως τίς ἐσχατιές τού σύμπαντος νά διακηρύξωμε, τί εἶναι αὐτός ὁ τόπος καί ποιά ἡ ταυτότητα αὐτῆς τῆς χώρας, τήν ὁποίαν ἐμεῖς ὡς ἐπί γῆς παροικίαν ἒχομεν.

Αὐτός ὁ τόπος, εἶναι ἂλλος οὐρανός, εἶναι ὃλος φῶς, εἶναι δόξα, εἶναι χάρη καί κλέος. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ Πατρίδα μας, στῆς ὁποίας τή γῆ,ἒχει ὀμορφιά καί χάρη,τό ταπεινότερο δεντρί τό πιό φτωχό χορτάρι.Κι’ ἂν κάποιοι σπεύσουν νά μᾶς ποῦν ὃτι τά ὑψηλάφρονοῦμε γιά τήν χώρα μας, θά τούς ἀποδείξωμε, μέ μάρτυρατόν οὐρανό, τἂστρα καί τούς ἀγγέλους, ὃτι ὃποια γλῶσσα καί ἂν χρησιμοποιήσωμε καί ὃποιοι λόγοι ἀπό τό ἓρκος τῶνὀδόντων μας καί ἂν ἐξέλθουν εἶναι φτωχοί καί λίγοι τήνἀλήθεια νά ἀποδώσουν καί τήν δόξα νά ὁμολογήσουν.

Εἶναι λίγοι καί μικροί οἱ λόγοι μας, τήν ἀπαστράπτουσαχάρι καί τήν ἱστορία τήν αἱματογραμμένη νά χαρακτηρίσουν, ἡὁποία εἶναι στά οὐράνια βιβλία, χρυσέοις γράμμασι,κατακεχωρημένη.Τούτη ἡ γῆ ἀπό αἰῶνες, ἢ τί λέγω ἀπό χιλιετίες, σκλαβιᾶςζυγό δέν ἀνέχτηκε.

Τούτη ἡ χώρα, μάνα τῆς ἐλευθερίας γνωρίστηκε, ἀφοῦ ἐλεύθερο ἒπλασε ὁ Θεός τόν ἂνθρωπο.Τοῦτος ὁ τόπος πρῶτος τήν Ἀλήθεια ἀγάπησε καί τόνἸησοῦν Χριστό στήν καρδιά του ἒκλεισε.

Τούτη τή γῆ τήν πάτησαν καί τήν περπάτησαν πόδιαεὐλογημένα καί τήν καλλιέργησαν χέρια ἁγιασμένα. Τήνπότισαν μέ δάκρυ καί μέ αἷμα ἣρωες καί μάρτυρες γιά τήν πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί τήν ἐλευθερία.Σ’ αὐτά τά χώματα ἂνθισαν ἂνθη εὐωδέστατα γιατί, τάφύτεψαν καί τά πότισαν μέ τό δάκρυ, τόν ἱδρῶτα καί τό αἷμα τους, ζηλωτές σάν τό Γερμανό καί πλειάδα Ἱεραρχῶν, καί ἂλλων Κληρικῶν καί λεβεντόψυχων ἀγωνιστῶν, πού στάθηκανπύργοι ἂσειστοι καί ἂντεξαν στά ἀνεμοβόρια καί τίς ἀστραπές.

Αὐτή ἡ χώρα ἂντεξε σκλαβιές καί καταφρόνιες, γιατί τά παιδιά της, ποτέ δέν ἒσκυψαν τό κεφάλι, δέν λύγισαν τή ράχητους, δέν κιότεψαν, δέν παραδόθηκαν, ἀλλά ὃταν χρειάστηκεμαρτυρικά στά ὓψη ἀνέβηκαν γιά νά στεφανωθοῦν ἀπό τούςἀγγέλους καί νά λάμπουν στό οὐράνιο στερέωμα.Τούτη ἡ Πατρίδα, στάθηκε ἀνάχωμα, ὣστε οἱ βάρβαροι πέρα ἀπ’ αὐτή νά μή περάσουν.Αὐτή ἡ Πατρίδα θυσιάστηκε, ὣστε ἡ Δύση νά μή γνωρίσῃ τούς σταυρούς, τίς κρεμάλες, τούς ἀνασκολοπισμούς, τούς βιασμούς, τίς φυλακές, τό παιδομάζωμα, τά σκλαβοπάζαρα καί τά χαρέμια. Δυστυχῶς ποτέ δέ τῆς τό ἀναγνώρισαν.Σ’ αὐτήν τήν πατρίδα ὃποιο λιθάρι καί νά σηκώσῃς, θά βρῇς, ἁγιασμένα κόκκαλα, ἀπό τά παληά μέχρι καί σήμερα.

Αὐτή ἡ Πατρίδα, εἶναι ἐκείνη πού ἀπέδειξε ὃτι ὃταν ἒχῃς,ρίζες βαθειές, ἰδανικά, ἀξίες, ἀντέχεις, «ἀνθεῖς καί φέρνεις κι ἂλλο».Ἀλήθεια, ποιός ἂλλος Λαός θά διατηροῦσε τήν ταυτότητά του τόσους αἰῶνες, μέσα ἀπό φρικτή καταπίεση καί καταφρόνια. Οὒτε 10 χρόνια, ἂλλη φυλή δέν θ’ ἂντεχε μέσα ἀπό τέτοια βασανιστήρια.Καί κράτησε καί ἂντεξε, νίκησε καί δοξάστηκε γιατί εἶχε Γρηγορίους καί Γερμανούς καί Κολοκοτρώνηδες καί Νικηταράδες καί Λόντους καί Ζαΐμηδες καί Πετιμεζάδες,Καρατζάδες καί Γιαννιάδες. Γιατί εἶχε ἀγωνιστές Καλογέρους καί Παπάδες. Γιατί εἶχε Ἁγία Λαύρα καί Μέγα Σπήλαιο καί Λάβαρο τοῦ 21 καί τόλμη καί θάρρος καί ἀπόφαση ἢ γιά τήν νίκη ἢ τή θανή. 

Γιατί εἶχε Κρυφό Σχολειό πού θέριεψε μέσαστίς Ἐκκλησιές καί τά Μοναστήρια καί κάτω ἀπό τότρεμάμενο, τοῦ καντηλιοῦ τό φῶς, τοῦ σκλάβου τήνἀποσταμένη ἐλπίδα.Γι’ αὐτό στεκόμαστε σήμερα μπροστά στοῦ Γερμανοῦ τάΛείψανα. Γι’ αὐτό τόν τιμᾶμε καί μαζί του ὃλους ὃσοι τόσουςαἰῶνες στάθηκαν τῆς πίστης καί τῆς λευτεριᾶς οἱ φάροι.Γιά νά ποῦμε καί νά διακηρύξωμε, ὃτι εἶναι ὃλοι αὐτοί ἐδῶ παρόντες, φύλακες τῆς ζωῆς μας καί τῆς γῆς τῶν παιδιῶντους. Ὃτι εἲμαστε ὃλοι ἐδῶ μαζί τους, ὑπερασπιστές τῆςπαρακαταθήκης πού ἐκεῖνοι μᾶς παρέδωκαν. Κανείς δέν λείπει ἀπό αὐτό τῆς γιορτῆς τό ἃγιο προσκλητήρι.

Μόνο ἐκεῖνοι λείπουν, πού ἒμειναν πίσω, μέσα στόσκοτάδι καί τῆς ἀγνωσίας τόν γνόφο καί ἂφησαν τόφωτοστέφανο πού τούς ἑτοίμασαν οἱ μάρτυρες νά τόνμαδήσουν, ὃσοι τήν δόξα ἐμίσησαν καί τήν πατρίδα μας ἠθέλησαν πεσμένη. Καί σύρθηκαν σέ ξένα ἃρματα δεμένοι καί σέ ξένα παζάρια πουλημένοι, ἀκολουθώντας τά βήματα ὃσων στό διάβα τῶν αἰώνων τήν πατρίδα λησμόνησαν καί στή μάνατους τήν Ἑλλάδα ἀσέβησαν.Χαιρέκακα οἱ ξένοι ἀπέναντι σ’ ὃλους αὐτούς ἐστάθηκανκαί τούς εἶπαν: «Ἀφοῦ τήν μάνα σας προδώσατε πῶς ἐμεῖς θά θέλατε νά σᾶς τιμᾶμε καί στά σοβαρά νά σᾶς μετρᾶμε».

Συγχώρεσέ τους Γερμανέ. Οὐ γάρ οἲδασι οἱ ἂνομοι τί ἀδίκως ἒπραξαν.Κι ἂν τούς τάφους δέν προσκύνησαν, κι ἂν τήν ἱστορία,φθόνῳ κινούμενοι, ἀπέκρυψαν καί τήν γλῶσσα τήνἀλλοίωσαν, ὃμως οἱ καρδιές ἒχουν τήν δική τους λογική καί ἡμοῦσα μέσα ἀπό τοῦ νεοέλληνα στιχουργοῦ τό στόμαπανηγυρικά τούς διαψεύδει.Τήν Ρωμηοσύνη μή τήν κλαῖς ἐκεῖ πού πάει νά σκύψῃ Νά τη πετιέται ἀπο’ ξαρχῆς κ’ αντριεύει καί θεριεύει Καί καμακώνει τό θεριόΜέ τό καμάκι τοῦ ἣλιου.

Ἀπό τίς ἀλησμόνητες Πατρίδες μέχρι τόν τελευταῖοοἰκισμό τῆς ἐλευθέρας Ἑλλάδος, ἀκούεται μυριόστημη ἡἀλήθεια.«Ἡ Ρωμηοσύνη ἔν φυλὴσυνότζιαιρη τοῦ κόσμου,κανένας δὲν εὑρέθηκε γιὰ νὰ τὴν ἰξηλείψῃκανένας, γιατὶ σκέπει τηνπού τἂ’ψη ὁ Θεός μου.Ἡ Ρωμηοσύνη ἐν νά χαθῇ,ὅντας ὁ κόσμος λείψῃ.»Αἰωνία Σου ἡ μνήμη μεγάλε Ἱεράρχα τῶν Πατρῶν,ἐθνεγέρτα Γερμανέ.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ