Μ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Εκκλησία της Ελλάδος 0

Μητρόπολη Πατρών: Μνήμη Αλώσεως Κωνσταντίνουπόλεως (εικόνες)

Στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν, τιμήθηκαν οἱ Ἥρωες καί Μάρτυρες τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέ πρῶτον τόν μαρτυρικόν Αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντῖνον τόν Παλαιολόγον, ὁ ὁποῖος ἔπεσεν ἐπί τῶν ἐπάλξεων τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων
ΣΧΕΤΙΚΑ
Εκκλησία της Ελλάδος 0

Μητρόπολη Νέας Ιωνίας: «Δέματα Αγάπης» σε ευάλωτους συμπολίτες ενόψει Πάσχα (εικόνες)

Μετά το πέρας της «αποστολής» των δεμάτων η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της σε όσους συνέδραμαν
ΣΧΕΤΙΚΑ