Εκκλησία της Ελλάδος

Μητροπολίτης Μεσσηνίας: H Θεία Ενανθρώπηση μας φωτίζει για να μη χάσουμε την ανθρωπιά μας

Πίστη και ελπίδα για μια καλύτερη μέρα στο μέλλον τόσο της κοινωνικής όσο και της θρησκευτικής ζωής υποστήριξε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας σε μήνυμα προς το ποίμνιό του.

Ακολουθούν τα λόγια του:

Πρός

Τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά·

Ὅσο ἀβέβαια καί ἄδηλα εἶναι σέ κάθε ἱστορική ἐποχή τά ζητήματα καί ἡ προοπτική τοῦ κόσμου, σήμερα μάλιστα ἐξ αἰτίας τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, τόσο περισσότερο προβάλλει στό ἀνθρώπινο γένος ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία τήν βεβαιότητα, τήν ἀλήθεια καί τό σωτηριῶδες περιεχόμενο τῆς Ἐνανθρωπήσεως Του. Τόσο περισσότερο τονίζει ἡ Μητέρα στά παιδιά Της, ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, προσφέρεται ἀδιάκοπα στό ἀνθρώπινο γένος παρέχοντας τή δυνατότητα τῆς μετοχῆς καί κοινωνίας μαζί Του στό εὐχαριστιακό γεγονός τῆς μεταλήψεως τοῦ Σώματός Του καί τοῦ Αἵματός Του.

Μέσα ἀπό αὐτήν τήν κοινωνία μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε ἀφενός τό βαθύτερο περιεχόμενο τῆς ταπείνωσης καί τῆς θυσίας, ἐπειδή «διά τήν καταφθαρεῖσαν  φύσιν ἡμῶν ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο», καί ἀφετέρου τό σωτήριο νόημα τῆς δοκιμασίας καί τῆς θλίψης, ὄχι ὡς ἀποτρεπτικό  στό ῥοῦ τῆς βιολογικῆς μας ζωῆς ἀλλά ὡς ἄθλημα καί κατάκτηση γιά τήν ὄντως ζωή. Μέ ἄλλα λόγια καλούμεθα νά κατανοήσουμε τί σημαίνει καί  τί συνεπάγεται ὁ σεβασμός στήν ἱερότητα τῆς ζωῆς κάθε συνανθρώπου μας καί ἡ καταξίωσή της μέσα ἀπό τήν συνύπαρξη καί τήν συμβίωση.

Ὑπό αὐτό τό πρῖσμα τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως μᾶς φωτίζει γιά νά μή χάσουμε τήν ἀνθρωπιά μας ἤ νά διαταράξουμε τίς διαπροσωπικές σχέσεις μας, καθώς οἱ σχέσεις μας αὐτές πρώτιστα καταξιώνονται στό πρόσωπο τοῦ Σωτῆρα καί Λυτρωτῆ, τοῦ σαρκωθέντος Κυρίου μας, καί κυρίως μέσα στήν Ἐκκλησία, στό «σῶμα τοῦ Χριστοῦ», ὅπου δέν ὑπάρχει ἀπελπισία ἀλλά πίστη καί ἀγάπη, δηλαδή ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί βεβαία ἐλπίδα σ’ Αὐτόν.

Πίστη καί ἐλπίδα γιά τό καλύτερο καί θυμηδέστερο, ἀφοῦ δέν πρέπει νά λησμονοῦμε πώς ὅ,τι καλό ἔχουμε, τό ἔχουμε ἀπό τόν Θεό, εἶναι δικό Του δῶρο, ἀκόμη καί ἡ ζωή, καί αὐτό τό καλό βρίσκεται μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅπου δέν μᾶς ἑνώνει κάτι  ἀφηρημένο, ἀλλά αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Τό μυστήριο τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου μας, ὡς ὀντολογικό μήνυμα ἐλπίδας καί ἐμπιστοσύνης, προσφέρει στόν ἄνθρωπο τῆς πίστεως, ἀλλά ἀκόμη καί στόν ἀχάριστο, τόν βυθισμένο στό σκοτάδι τοῦ ἐγωϊσμοῦ, τήν δυνατότητα νά δεῖ κάπως τόν «Ἥλιον τῆς Δικαιοσύνης». Ὑποδεικνύει στόν ἄνθρωπο κάθε ἐποχῆς τόν τρόπο τοῦ ἀγῶνα καί τόν καθοδηγεῖ «εἰς ὁδούς εὐθείας».

Πατρικῶς σᾶς προτρέπω, νά προετοιμαζόμαστε σήμερα καί κάθε ἡμέρα τοῦ σύντομου βίου μας νά ὑποδεχθοῦμε τόν Ἐνανθρωπήσαντα Χριστό καί νά Τοῦ προσφερόμαστε μέ ταπείνωση, ὑποτάσσοντας τό θέλημά μας στό δικό Του    θέλημα, γιατί μόνο τότε θά καταλάβουμε τό βαθύτερο νόημα τῆς ταπείνωσης τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ἀλλά καί τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεώς Του.

 

Χαρούμενα καί εὐλογημένα Χριστούγεννα

Εὐτυχές τό νέον ἔτος 2021

Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες

ἐν Χριστῷ τεχθέντι

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μέση Ανατολή 0

Αποκάλυψη-Τρομερό Βίντεο με ανατίναξη τουρκικού ελικοπτέρου Sikorsky στο Β.Ιράκ-Πανστρατιά Κούρδων για εξόντωση των τουρκικών δυνάμεων από ΡΚΚ

"Φορτωμένοι" οι Κούρδοι με ρωσικούς πυραύλους Kornet-E γαλλικούς και γερμανικούς αντιαρματικούς πυραύλους 'MILAN' και...
Στρατός Ξηράς 0

Θύελλα παρά τις εξηγήσεις Μητσοτάκη για τα “κενά στην Άμυνα”-Σοβαρή καταγγελία απόστρατου Ταξίαρχου που προκαλεί τεράστια ερωτηματικά

Απόστρατος Ταξίαρχος ΠΖ Νίκος Κατσίκας: “Αν γνωρίζατε για πόσες μέρες πολέμου διαρκούσαν τ’ αποθέματα μας σε βλήματα...