Χ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ

Πνευματικά ωφέλιμα 0

Άγιος Βάρβαρος ο Μυροβλύτης και Θαυματουργός

Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν προέρχονται από πολιτισμένους λαούς, αλλά και από απολίτιστους και βαρβάρους
ΣΧΕΤΙΚΑ
Πνευματικά ωφέλιμα 0

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος ο Κολλυβάς και διδάσκαλος του Γένους

Το Κολυβαδικό Κίνημα του 18ου αιώνα υπήρξε ένας σημαντικός ιστορικός σταθμός στην εκκλησιαστική μας ιστορία, καθ’ ότι διαδραμάτισε ισχυρό ανανεωτικό ρόλο στην Ορθοδοξία μας, η οποία ασφυκτιούσε από τις παρεμβάσεις της αιρετικής δυτικής χριστιανοσύνης
ΣΧΕΤΙΚΑ