Εκκλησία

Μητρόπολη Μάνης: Η εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού

Ἑορτάζουμε μία μεγάλη Δεσποτική ἑορτή. Τήν θεία Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου. Ὅπως γνωρίζουμε ἀπό τά Ἱερά Εὐαγγέλια ὁ Χριστός μας γιά νά ἐνισχύσει τούς μαθητές Του πρό τοῦ ἁγίου Του Πάθους ἀνῆλθε στό Θαβώρειο ὄρος καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν.

Τότε ἔλαμψε τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τά δέ ἱμάτιά αὐτοῦ ἐγένοντο λευκά ὡς τό φῶς. Ὁποία αἴγλη καί λαμπρότητα, ὁποῖο μεγαλεῖο δόξης!

Ἐκεῖ, ἐμφανίστηκαν καί οἱ προφῆτες Μωϋσῆς καί Ἠλίας καί ἐκεῖ ἐπισκιάζει αὐτούς μία φωτεινή νεφέλη, ἐνῶ συγχρόνως ἀκούγεται ἡ οὐράνια φωνή: «Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα, αὐτοῦ ἀκούετε». Ἐκεῖ καί οἱ τρεῖς μαθητές, Πέτρος, Ἰάκωβος καί Ἰωάννης ἐνώπιον τῆς θείας μεγαλειότητος καί μάλιστα τί ἄλλο θά μποροῦσαν νά κάμνουν; «Ἔπεσον ἐπί πρόσωπον αὐτῶν καί ἐφοβήθησαν σφόδρα». Ἀλλ' ὁ Κύριος τούς βοηθᾶ καί ἐνδυναμώνει λέγοντάς τους: «Ἐγέρθητε καί μή φοβεῖσθε».

     Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

Οἱ τρεῖς μαθητές πού εἶδαν τήν Μεταμόρφωση τοῦ Χριστοῦ μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ὁ Διδάσκαλος, τό αἰώνιο Πρότυπό μας, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, μολονότι ἔλαβε τήν τόσον ταπεινή μορφή καί φύση ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων κατά τήν Γέννησή Του, ἐν τούτοις περιέκρυπτε θεία λαμπρότητα καί δόξα. Αὐτό φανερώνει ἡ θεία Μεταμόρφωση.  

Καί ὁ αὐτόπτης τῆς Μεταμορφώσεως Ἀπόστολος Πέτρος ἔγραψε: «Ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καί παρουσίαν, ἐπόπται γεννηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος» (Β' Πέτρ. 1, 16).

Ἡ λαμπρά, λοιπόν, αὐτή ἑορτή εἶναι μία προτύπωση τῆς μελλούσης καταστάσεως τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν, τῶν δικαίων καί τῶν ἀγωνιζομένων τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως, χριστιανῶν.

Πράγματι, ἐάν δέν τό ἔλεγε καί ἐβεβαίωνε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός στούς μαθητές Του, ἐάν δέν τό μαρτυροῦσε τό Ἅγιον Πνεῦμα, θά ἦταν ἀδύνατο νά τό πιστεύσουμε καί νά τό φανταστοῦμε. Ὅτι δηλαδή καί μεῖς οἱ ἀνάξιοι, οἱ μικροί καί ταπεινοί ἄνθρωποι πού ἁμαρτάνουμε καί ἔχουμε τόσες ἀδυναμίες καί ἀμφιβολίες, θά ἀξιωθοῦμε δόξας οὐράνιας καί θά κάμνουμε δική μας τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας μία λάμψη ἦταν ἡ Μεταμόρφωσή Του. Θά μετάσχουμε στήν ἄπειρο θεία δόξα ὡς τέκνα τοῦ οὐρανίου Πατρός καί ὡς ἀδελφοί τοῦ Χριστοῦ. Μᾶς εἶπε ὁ Κύριος: «Οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός αὐτῶν» (Ματθ. ιγ' 43).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εἶναι γεγονός ὅτι ὁ Ἀπ. Παῦλος ἕξω ἀπό τήν Δαμασκό αἰσθάνθηκε τήν δόξα τοῦ Κυρίου νά τόν πλημμυρίζει καί ὁ πρωτομάρτυρας Στέφανος κατά τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου του «εἶδε δόξαν Θεοῦ». Καί ὅλοι οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ζοῦν μέσα σ' αὐτή τήν θεία δόξα.

     Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ὁ Χριστός μας ἔχει ἑτοιμάσει καί γιά μᾶς τήν δόξα τῆς βασιλείας Του. Θέλει νά μᾶς ἔχει πάντοτε κοντά Του, ἀγαπητούς Του ἀδελφούς, μέ τούς ὁποίους νά συμμερίζεται τήν μακαριότητα καί τήν δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Μᾶς θέλει στόν Παράδεισο.

Ὁ ἀληθινά πιστός χριστιανός, λοιπόν, θά ἀποκτήσει δόξα ὡσάν ἐκείνη τῆς Μεταμορφώσεως. Αὐτό καί εὔχομαι ὅλως πατρικά σ’ ὅλους σας. Τήν δωρεά τῆς θείας δόξης.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Κοινωνία 0

Επεισόδιο στην Τουρκία με την Δέσποινα Βανδή: Aκύρωσε συναυλία όταν οι Τούρκοι διοργανωτές ανήρτησαν αφίσα του Ατατούρκ - Η απάντησή της

Μόλις η Δέσποινα Βανδή κατάλαβε πως στον χώρο ήταν αναρτημένο ένα πόστερ με την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ ακύρωσε την...
Ένοπλες Συρράξεις 0

Δεν προλαβαίνει να σωθεί ο Ζελένσκι-Οι Ρώσοι προελαύνουν στην Καλίνοβκα και περικύκλωσαν τους Ουκρανούς στην Κρασνογκορόβκα (Βίντεο)

Μόνο απόγνωση είναι νόμος του Κιέβου για απαλλαγή ποινικών ευθυνών σε Ουκρανούς στρατιώτες σε περίπτωση λιποταξίας...