Εκκλησία
Ενημερώθηκε στις:

“Πόλεμος” Ιεραρχών για την Ανάσταση στις 9

Οι κυβερνητικές παλινωδίες μετά την κοινωνία δίχασαν και την Ιεραρχία! Μεγάλη ευθύνη για αυτό βέβαια φέρει και το διοικητικό όργανο της Εκκλησίας, η Ιερά Σύνοδος, η οποία αβαντάρισε τις κυβερνητικές θέσεις για τον εορτασμό του Πάσχα δημιουργώντας χάος σε επίπεδο θεολογικό, λειτουργικό και πνευματικό. Το “κατ΄οικονομίαν” που αποφάσισε η Σύνοδος επέφερε μέγιστη αναταραχή σε περίοδο που θα έπρεπε να επικρατεί σύμπνοια και κυρίως κατάνυξη!

Καταρχάς όσα απαιτεί η εγκύκλιος για τους ναούς τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, όπως η διπλή μάσκα, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Αλλά και σε θεολογικό επίπεδο τίθεται σοβαρό θέμα.

 

Στο άρθρο του ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ για την Ανάσταση και για τα όσα λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης για την Κυριακή, το οποίο ανακυκλώθηκε από πολλά άλλα ιστολόγια, μεταξύ των οποίων και εκκλησιαστικής φύσεως, απάντησε η Μητρόπολη Κηφισίας, η οποία παρέπεμψε σε κείμενο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου για το πως προσμετρώνται οι τρεις μέρες, το οποίο για λόγους δεοντολογίας ασφαλώς και δημοσιεύσαμε χθες.

 

Το δάχτυλο κούνησε σε όσους αντιδράσαμε και ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος.

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Κληρικών δήλωσε αντίθετος με την Ανάσταση στις 9

Αντίθετος στην Ανάσταση στις 9 ήταν και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος.

Μετά ήρθε η αλλαγή ρότας από την Εκκλησία της Κρήτης που διεμήνυσε πως τελικά θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα Μητσοτάκη-Ιερώνυμου

Και “κερασάκι στην τούρτα” ήρθε η επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο από τους Μητροπολίτες Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά και Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.

Σε αυτήν αναφέρουν μεταξύ άλλων πως “δεν δύναται να θεωρηθή Πασχάλιος η Θεία Λειτουργία, η οποία περαιούται εν τω Μεγάλω Σαββάτω, προ του μεσονυκτίου, δηλ. πριν εισέλθωμεν εις την Κυριακήν, η οποία άρχεται μετά την 12ην νυκτερινήν. Αυτά ορίζει η ζώσα Ορθόδοξος Εκκλησιαστική Παράδοσις”.

“Με τον προσδιορισμόν της τελετής της Αναστάσεως και της μετ΄αυτήν Αναστασίμου Θείας Λειτουργίας την 9ην μ.μ. του Μεγάλου Σαββάτου προκαλείται το πρόβλημα ότι εντός μιάς «πολιτικής» ημέρας (από το εν μεσονύκτιον εις το επόμενον) θα τελεσθούν δύο Θείαι Λειτουργίαι αντί μιάς, ως ορίζει το Τυπικόν, υπό του ιδίου Λειτουργού. Τούτο δεν συνάδει με την Ορθόδοξον Παράδοσιν, ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί κάμνουν ανά μίαν ώραν Θ. Λειτουργίαν την αυτήν ημέραν. Παρόμοιόν τι πράττουν και Ορθόδοξοι Λειτουργοί του Εξωτερικού, παρά την υφισταμένην Ορθόδοξον Παράδοσιν (βλ. Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου, Επιστολή προς Φιλαδελφείς. P.G. 5, 821C, 824A, τον ΠΘ’ Κανόνα της ΣΤ’ Οικουμενικής Συνόδου και Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, Ιερόν Πηδάλιον, ερμηνεία ΞΗ’ Κανόνος Αγίων Αποστόλων, σελ. 90β, εκδ. Ρηγοπούλου,

Θεσσαλονίκη 2003)” αναφέρουν. Όπως διαπιστώνει κανείς οι δύο Ιεράρχες χρησιμοποιούν και αυτοί, όπως το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ στην ανάλυσή του, τα λεγόμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου.

 

Στο τέλος της κοινής επιστολής τονίζουν:

 

“Ταπεινώς φρονούμεν ότι, ενώ όλες οι άλλες Ιερές Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος δύνανται κατ’ οικονομίαν, διά την ενεστώσαν χρείαν, να τελεσθούν ενωρίτερον κατά ημίσειαν ώραν, όμως η λαμπρά Θεία Λειτουργία της του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Αναστάσεως επιβάλλεται απαραιτήτως να τελεσθή «διαγενομένου του Σαββάτου».

Ενταύθα, Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε και άγιοι Συνοδικοί Πατέρες, δεν χωρεί οικονομία. Ας κατανοήσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες με την διακριτικήν, αλλ’ ανυποχώρητον παρέμβασίν σας, ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν το δικαίωμα -το και Συνταγματικόν δικαίωμα- να λατρεύσουν ακωλύτως τον Αναστάντα Κύριον και Θεόν ημών κατά την Αγίαν και Μεγάλην Κυριακήν του ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ, «την εορτών εορτήν και πανήγυριν πανηγύρεων», την λαμπροτέραν και αγιωτέραν ημέραν της Χριστιανoσύνης. Και εις ουδεμίαν περίπτωσιν δεν επιτρέπεται να συμπέση ο κατά το Μέγα Σάββατον (όπως εξελίχθησαν τα πράγματα) εορτασμός του ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ των Ορθοδόξων με το πάσχα -νομικόν φάσκα- των Εβραίων, οι οποίοι αυτόν τον χρόνον το εορτάζουν το Μ.Σάββατον (Κανών Ζ’ Αγ. Αποστόλων, Κανών Α’ της εν Αντιοχεία Συνόδου)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φοβούμεθα ότι το σοβαρόν αυτό ζήτημα θα προκαλέση ταραχές, διαμαρτυρίες και αναστατώσεις. Εδιχάσθη μέχρι τώρα ο λαός μας εις εκείνους, οι οποίοι αποδέχονται την μάσκαν εντός του Ιερού Ναού, κατά την Θείαν Λατρείαν. και κάμνουν ανεπιφυλάκτως το εμβόλιον, και εις τους άλλους, οι οποίοι διά λόγους συνειδήσεως ή και διά ιατρικούς λόγους δεν συμμορφώνονται προς τας υποδείξεις των αρμοδίων. Να συνεχισθή ο διχασμός με όσους προτιμήσουν την τελετήν της Αναστάσεως την 9ην μ.μ. του Μ. Σαββάτου και μετ’ αυτήν την Αναστάσιμον Θείαν Λειτουργίαν και με τους ευσεβείς και παραδοσιακούς χριστιανούς, που εμμένουν εις την Παράδοσιν; Να διαπληκτίζωνται όσοι θέλουν τα self-test προ της εισόδου των εις τον Ιερόν Ναόν με εκείνους, οι οποίοι θεωρούν ως ασέβειαν και ολιγοπιστίαν να το κάμουν, ενώ πρόκειται να εισέλθουν εις τον καθαγιασμένον χώρον του Ιερού Ναού;

Ένα χρόνο και πλέον ταλαιπωρείται ο ευσεβής λαός μας, πότε με τον παντελή αποκλεισμόν εκ της εν Εκκλησίαις Θείας Λατρείας, πότε εκ της συμμετοχής του υπό αυστηρούς όρους και περιορισμούς εις την Λατρευτικήν Σύναξιν, πότε εκ της ως μη ώφελε υποχρεωτικής χρήσεως της μάσκας εν ώρα Θείας Λατρείας, καταπιεζομένης της χριστιανικής των συνειδήσεως και τώρα με την προαγγελομένην επιβολήν διενεργείας του self-test διά την είσοδόν των εις τον Ιερόν Ναόν του Θεού! Και μάλιστα προειδοποιούν τα ΜΜΕ ότι θα επιβληθή το self-test εις τους Ιερείς, Ιεροψάλτας, Επιτρόπους κ.α., προκειμένου να εισέλθουν διά διακονίαν εκκλησιαστικήν. Έλεος, έλεος, Μακαριώτατε. Και αυτό ακόμη θα μας επιβάλλουν;”

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ