Εκκλησία
Ενημερώθηκε στις:

Παρέμβαση του Μητροπολίτη Κυθήρων για την "καμπάνα" στον ιερέα στην Σαντορίνη: Εξωφρενικό

Ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ, ἀποστέλλοντας σήμερα τό ἐπίσημο κείμενο τοῦ ὑπ΄ἀριθ. 82/11-2-2021 ἐγγράφου του πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, συνεπλήρωσε σέ ὑστερόγραφο τόν σχολιασμόν του γιά τό ἀποτρόπαιο καί ἀπαράδεκτο περιστατικό μέ τόν Διοικητή τῆς Ἀστυνομίας καί τόν Ἱερέα τῆς ἐνορίας Καμάρι Θήρας π.Γεώργιο Φύτρο. Δύνασθε νά τό ἐντάξετε εἰς τό ἐν θέματι ἐγγραφό του ὡς ὑστερόγραφο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ὑστερόγραφον τῆς 15ης Φεβρουαρίου 2021


Πρίν προωθήσει πρός Ὑμᾶς ἡ Γραμματεία τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό ἐπίσημο τοῦτο κείμενο τοῦ ὑπ’ ἀριθ.82/11-2-2021 ἐγγράφου διά τῆς ὑπηρεσίας courier (ἐνῶ εἶχε προηγηθῇ τοῦτο πρό τριημέρου διά τοῦ e-mail εἰς τήν Ἀρχιγραμματείαν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου) ἐγνώσθη ἡ παράνομος καί ἀπαράδεκτος ἐνέργεια τοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σαντορίνης εἰς βάρος τοῦ πολιοῦ Ἱερέως τῆς Ἐνορίας Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Καμάρι Θήρας π.Γεωργίου Φύτρου.

Ὁ γέροντας Ἱερεύς π.Γεώργιος, μετά τήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς 7ης Φεβρουαρίου 2021, τήν ὁποία ἐτέλεσε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, καί ἐν ὥρᾳ τῆς καλουμένης «ἀτομικῆς προσευχῆς» ἐκοινώνησε, ὡς γνωστόν, δύο παιδιά -τό ἕνα μέ εἰδικές ἀνάγκες- καί ὁ Διοικητής τῆς Ἀστυνομίας, ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε ἐκείνη τήν στιγμή μέ πολιτική ἐνδυμασία, ἐζήτησε τήν ταυτότητα τοῦ Ἱερέα (ὁ ὁποῖος μόλις εἶχε κοινωνήσει τά δύο παιδιά) καί τοῦ εἶπε νά τόν ἀκολουθήση εἰς τό τμῆμα. Ἐπέβαλε πρόστιμο 1.500 εὐρώ εἰς τόν Ἱερέα. Εἰς τό Α.Τ. ἐπῆραν ἀποτυπώματα ἀπό τά 10 δάκτυλα τοῦ Ἱερέως (!), ὁ ὁποῖος ἐκρατήθη ἐπί 1 ½ τῆς ὥρας εἰς τό Ἀστυνομικό Τμῆμα, τοῦ ἀπηγγέλθη ἡ κατηγορία τῆς παραβιάσεως τῆς ΚΥΑ καί ὡρίσθη τακτική δικάσιμος!!!
Καί ὅταν ἐρώτησε ὁ Ἱερεύς τί παρεβίασε τοῦ ἀπήντησαν ὅτι ἐκοινώνησε ἀνθρώπους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Βλέπετε ὅτι ἐπαληθεύεται καί εἰς τήν περίπτωσιν αὐτήν ἡ παροιμία : «ἑνός κακοῦ μύρια ἕπονται». Ἡ ὠμή, ἐπέμβασις τῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας ἰδού ποῖα ἀποτελέσματα φέρει. Τό ἀνέφερα καί εἰς προηγούμενα ἔγγραφά μου πρός Ὑμᾶς. Τά μέτρα τῶν ΚΥΑ, κατά τῆς Ἐκκλησίας ἀντικανονικά καί ἀντισυνταγματικά, ἐξελίσσονται εἰς φανερόν καί ἀφανῆ διωγμόν κατ’ Αὐτῆς. Εἰδικώτερα, ὁ παντελής ἀποκλεισμός τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν Θεία Λειτουργία, καί συνεπῶς ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, τί ἄλλο εἶναι παρά διωγμός τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος;


Μέ ποιό δικαίωμα ὁ ἐν θέματι Διοικητής τῆς Ἀστυνομίας εἰσῆλθε εἰς τόν Ἱερόν Ναόν διά νά ἀσκήσῃ δίωξιν κατά τοῦ Ἱερέως, πρᾶγμα τό ὁποῖον δέν ἐπιτρέπεται ἀπό τό Σύνταγμα, καί δή ἐν ὥρᾳ Θείας Λατρείας; Διατί ἠνωχλήθη ὁ κ.Διοικητής ἀπό τήν μετάδοσιν τῶν Τιμίων Δώρων, καί μάλιστα σέ παιδί μέ εἰδικές ἀνάγκες; Πῶς δικαιολογεῖται τό βαρύ πρόστιμο, τά δακτυλικά ἀποτυπώματα καί ἡ παραπομπή σέ τακτική δικάσιμο; «Τί γάρ κακόν ἐποίησεν;».
Παρακαλῶ πολύ τό ἐξωφρενικό αὐτό περιστατικό τῆς Σαντορίνης νά ἐνσωματωθῇ εἰς τήν δικογραφίαν τῆς προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεών μας (5-1-2021) εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας. Τό περιστατικό αὐτό καί τά παρόμοια ἄλλα περιστατικά παραπέμπουν εἰς ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα βορείων γειτόνων μας καί δέν πρέπει νά μείνουν ἀπαρατήρητα.-

Ὁ ἴδιος
†Κ.Σ.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ