Β

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Ανεξάρτητο κράτος, στη δυτική πλευρά της πόλης της Ρώμης στην Ιταλία