Α

ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πνευματικά ωφέλιμα 0

Θρήσκοι και άθρησκοι

O θρήσκος υποβιβάζει τον Θεό σε τιμωρό νομικιστή
ΣΧΕΤΙΚΑ
Εκκλησία 0

Ερωτήματα προς τον π. Δανιήλ Αεράκη εξ αφορμής του κειμένου του «Προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες»

Ουδενί λόγω επικυρώνουμε την ευφάνταστη παραγωγή της ψευδοπροφητείας που πλεονάζει και στις ημέρες μας και δεισιδαίμονες απόψεις ή προκαταλήψεις
ΣΧΕΤΙΚΑ