Ο Αργολίδος Νεκτάριος για το ποίμνιό του: Το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να ξεματιάζουν, και εσείς που λέτε να τους ενημερώσω για τον Οικουμενισμό;

Δημοσίευση: 5 Οκτωβρίου 2016, 7:07 μμ

Προς τους επώνυμους και ανώνυμους λιβελογράφους

Του Σεβ. Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκταρίου

Πρὶν ἀπό μέρες πληροφορήθηκα μὲ θλίψη ὅτι κάποιος ἁγιορείτης μοναχός, κυκλοφορεῖ στὴν Ἀργολίδα καὶ ὄχι μόνο, καλώντας τὸ λαό σὲ «ἀποτείχιση»(Δείτε εδώ το βίντεο με την ομιλία του Γέροντα Σάββα).

Δὲν ἧταν ἄλλος ἀπό τὸν πρώην Λαυριώτη μοναχό π. Σάββα, ὁ ὁποῖος θεωρώντας ὅτι ἡ σύνοδος τῆς Κρήτης ἧταν προδοσία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄρχισε νὰ περιοδεύει ἀνά τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ καταγγέλλει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα.


Οἱ ὀπαδοί του ὀργάνωσαν τὴν ὁμιλία του σὲ ξενοδοχεῖο τοῦ Ναυπλίου, τὸ διαφήμισαν κατάλληλα, ἀλλά ἡ ἀνταπόκριση τῶν ἀνθρώπων ἧταν ἐλάχιστη.

Στὴν ἐκδήλωση ἐμφανίστηκε καὶ δεύτερος ἁγιορείτης μοναχός, ὁ π. Κ. ἀπ᾿ τἀ Κατουνάκια, ὁ ὁποῖος μὲ γλυκανάλατο ὕφος καὶ εὐτελῆ ἐπιχειρήματα, προσπάθησε νὰ ἀποδείξει πόσο δικαιολογημένη εἶναι ἡ σχισματική αὐτή κίνηση τοῦ π. Σάββα.

Γνώριζα ὅτι ὁ μοναχός Κ. –δυστυχῶς δὲν εἶναι ὁ μόνος- γυρίζει ἐδῶ καὶ καιρό τὴν Ἀργολίδα, συγκεντρώνει κόσμο σὲ σπίτια, δημιουργώντας πυρῆνες ὀπαδῶν. Εἶπα νὰ τὸ ἀγνοήσω παρόλο ποὺ ἡ ἐνέργεια αὐτή εἶναι ἀντικανονική. Καὶ τοῦτο γιατί ὅλοι αὐτοί οἱ κατά καιρούς “Σωτῆρες” τῆς Ἐκκλησίας ἐπιδιώκουν τὴν θυματοποίηση καὶ ἡρωοποίησή τους.

Ἐπιδιώκουν νὰ φαίνονται θύματα καὶ βέβαια οἱ ἄνθρωποι εὔκολα καὶ ἀβασάνιστα πᾶνε μὲ τὸ μέρος τοῦ (δῆθεν) ἀδικημένου.

Ἀναγκάστηκα λοιπόν νὰ συντάξω καὶ νὰ κοινοποιήσω στὸ ποίμνιο τῆς Ἀργολίδος μία ἐγκύκλιο, ποὺ ἧταν πάντως γενικότερη καὶ ἀφοροῦσε καὶ ἄλλους, ποὺ μὲ διάφορους τρόπους προσπαθοῦν νὰ ἀποκτήσουν ὀπαδούς καὶ νὰ παρασύρουν ἀνύποπτους ἀνθρώπους.

Ἡ ἐγκύκλιος αὐτή, ὅπως ἧταν ἀναμενόμενο, πυροδότησε κάποιες ἀντιδράσεις ἀπό μία ἀσήμαντη μειοψηφία.

Ἔτσι λοιπόν, μία αὐτοαποκαλούμενη ὁμάδα προσκυνητῶν «Ἁγίου Ὄρους Ἀργολίδος», ἐκπροσωπούμενη ἀπό τὸν κ. I. K. ἀπόστρατο ἀξιωματικό, ἔστειλε μία ἐπιστολή καλώντας με νὰ πάρω θέση ἤ μᾶλλον νὰ ἀπολογηθῶ γιὰ τὴν «παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ».

Βεβαίως, συγχαίρω τὸν κ. Καρυανό, γιατί εἶχε τὸ θᾶρρος νὰ γράψει τὸ ὄνομά του καὶ νὰ μὴν κρύβεται πίσω ἀπό ἀνωνυμίες ὅπως ἄλλοι. Ἡ ἐπιστολή φαίνεται εὐγενική ἀλλά κρύβει πολλή ὑποκρισία.

Ὅταν τὴ διάβασα, αὐθόρμητα ἦλθε στὴ σκέψη μου ἡ συνάντηση τῶν Φαρισαίων καὶ Ἡρωδιανῶν μὲ τὸ Χριστό καὶ τὸ ἐρώτημά τους γιὰ τὸν φόρο στὸν καίσαρα.

Σκοπός τους ἧταν “ἵνα αὐτόν ἀγρεύσωσι λόγῳ„ (Μάρκ. 12,13). Ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ ἐπικεντρώνεται στὰ κίνητρα ποὺ κάθε ἄλλο ἧταν εἰλικρινή: “Τὶ μὲ πειράζετε ὑποκριταί;„

Κατά πρῶτον κ. ταξίαρχε δὲν ἀπευθύνεστε στὸν ἀνθυπασπιστή σας γιὰ νὰ τοῦ ζητήσετε ἀναφορά.

Τὸ ἄν ὁ οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση, ἁρμόδια νὰ τὸ ἀποφασίσει εἶναι ἄν ὄχι Οἰκουμενική, τουλάχιστον κάποια σύνοδος· καὶ ὄχι ὁ κάθε ἄσχετος ποὺ οὔτε ξέρει τὶ σημαίνει οἰκουμενισμός καὶ ἀναμασάει τὰ ἰδεολογήματα τοῦ καθενός.

Καὶ δεύτερον· εἶμαι σαράντα ἕνα χρόνια κληρικός, ἔχω ἐπικοινωνήσει, συζητήσει καὶ ἐξομολογήσει χιλιάδες ἀνθρώπους. Πάντα προσπαθῶ νὰ ἀφουγκράζομαι τὶς ἀνησυχίες καὶ τὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων.

Σᾶς ὁμολογῶ ὅτι τὸ μόνο ποὺ δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὁ οἰκουμενισμός. Καὶ εἰδικά τὸ ποίμνιο τῆς Ἀργολίδος.

Ἐκτός ἀπό ἐλάχιστους ἀνθρώπους ποὺ ἀρέσκονται νὰ ψάχνουν γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν παντοῦ ἐχθρούς καὶ ἐπίβουλους τῆς Ὀρθοδοξίας.

Εἶναι πάντα εὔκολο νὰ κολλήσουν τὴν ἐτικέτα τοῦ οἰκουμενιστή καὶ αἱρετικοῦ σὲ ὅποιον δὲν συμφωνεῖ μαζί τους. Εἶναι οἱ μόνοι ἀλάθητοι ἐρμηνευτές τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἄς κατηγοροῦν τὸν πάπα γιὰ τ᾿ ἀλάθητο.

Ρωτῆστε ἕναν ὁποιονδήποτε ἄνθρωπο τυχαῖα στὸ δρόμο νὰ σᾶς πεῖ τὶ εἶναι οἰκουμενισμός, καὶ θὰ δεῖτε νὰ σᾶς κοιτάει ἀμήχανα. Αὐτό ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει εἶναι ὁ ΕΝΦΙΑ, τὰ χρέη του, ἡ ἀνεργία του, οἱ ἀρρώστιες του, τὰ παιδιά του.

Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δυστυχῶς δὲν ξέρουν νὰ κάνουν καλά καλά τὸ σταυρό τους. Δὲν γνωρίζουν τὶ εἶναι ἐκκλησία, θεία κοινωνία, ἐξομολόγηση.

Κατατρύχονται ἀπό δεισιδαιμονίες καὶ προλήψεις. Ἐλάχιστοι ἔχουν ζωντανή σχέση μὲ τὸ Χριστό, μὲ τὴν ἐκκλησία.

Τὸ μόνο ποὺ ξέρουν πολύ καλά νὰ κάνουν εἶναι νὰ … ξεματιάζουν. Καὶ σεὶς μοῦ λέτε νὰ ἐνημερώσω τὸν κόσμο γιὰ τὸν οἰκουμενισμό; Αὐτό εἶναι τὸ ποιμαντικό πρόβλημα;

Ὅταν εἴσαστε ἐν ἐνεργείᾳ ἀξιωματικός θὰ τὸ θυμᾶστε, γιὰ νὰ εἶναι ἡ μονάδα σας ἐτοιμοπόλεμη, ἐκτός ἀπό τὴν ἐκπαίδευση τῶν ὁπλιτῶν καὶ τὴν ἐπάρκεια ὅπλων καὶ πυρομαχικῶν, ἔπρεπε σὲ συνεργασία μὲ τὸ γραφεῖο ἐπιχειρήσεων νὰ γνωρίζετε καλά τὴν τοπογραφία τῆς περιοχῆς, γιὰ νὰ εἴσαστε ἔτοιμοι σὲ ποιὸ ἔδαφος θὰ δίνατε τὴ μάχη, ἄν χρειαζόταν.

Ἔτσι θυμᾶμαι ὅτι ἔκανε ὁ διοικητής μου. Ἔφευγε πρωί πρωί μὲ τὸ ἐπιτελεῖο του γιὰ νὰ κάνει μια χαρτογράφηση, μία ἀναγνώριση τοῦ ἐδάφους. Χωρίς αὐτή τὴν ἐξερεύνηση ἀκόμη και ἡ καλύτερη μονάδα θὰ πάθαινε πανολεθρία, ὅπως κι ὁ Ναπολέων στὴ Ρωσία. Γιατί δὲν εἶχε ὑπολογίσει τὸ στρατηγό χειμῶνα.

Ἔτσι γίνεται καὶ στὴν ποιμαντική κ. Κ. τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι, ὅταν ἔγραφαν τὶς ἐπιστολές τους, ἀπαντοῦσαν σὲ καίρια ἐρωτήματα καὶ προβλήματα τοῦ ποιμνίου τους καὶ ὄχι σὲ φαντασιώσεις. Αὐτό ἔκαναν καὶ ὅλοι οἱ ἅγιοι ποιμένες ἀνά τοὺς αἰῶνες καὶ αὐτό μᾶς κληροδότησαν.

Γιὰ τὸ ποίμνιο λοιπόν τῆς Ἀργολίδος ὁ κίνδυνος δὲν εἶναι ὁ οἰκουμενισμός, ἀλλά ἡ ἔλλειψη κατήχησης, ἡ ἀδιαφορία τῶν ἀνθρώπων γιὰ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή, ἡ ἀποξένωση τῶν νέων παιδιῶν ἀπό τὴν ἐκκλησία.

Αὐτό μὲ ἀπασχολεῖ καὶ ἐκεῖ ἐπικεντρώνω μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ συνεργάτες μας τὴν ποιμαντική μας φροντίδα. (Κι ἐπειδή κάποιοι ὁμοϊδεάτες σας ἀμφισβητοῦν αὐτή τὴν ἀγωνία μου, ἄν καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει ἡ διαφήμιση, θέλω νὰ σᾶς γνωρίσω ὅτι ἔχουν μοιραστεῖ δωρεάν αὐτά τὰ τρία χρόνια σ᾿ ὅλο τὸ λαό: δώδεκα χιλιάδες (12.000) Καινές Διαθήκες, εἴκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) βιβλία γιὰ τὴν μετάνοια, τριάντα χιλιάδες (30.000) παιδικά καὶ νεανικά βιβλία στὰ παιδιά καὶ τοὺς νέους τῆς Ἀργολίδος καὶ τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) κατηχητικά φυλλάδια σ᾿ ὅλη τὴν Ἱερά Μητρόπολη, μέχρι καὶ τὸ τελευταῖο χωριό).

Ἤμουν μαθητής ἀκόμη τοῦ Λυκείου ὅταν τότε ἧταν καὶ πάλι σὲ ἔξαρση ὁ οἰκουμενισμός. Κάποια γνωστά ἔντυπα τῶν γνωστῶν κατευθύνσεων ἐκθείαζαν ἕναν εὐλαβέστατο κατά τὰ ἄλλα Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος στὴ μικρή καὶ φτωχή Μητρόπολή του εἶχε κηρύξει τὸν πόλεμο κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Περιόδευε τὰ χωριά καὶ κήρυττε κατά τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Τὸν ἄκουγαν οἱ ἄνθρωποι καὶ ἀποροῦσαν. Στὶς συζητήσεις μεταξύ τους ἔλεγαν: «καλός εἶναι ὁ Δεσπότης μας ἀλλά ὅλο γιὰ τὸν κομμουνισμό μᾶς μιλάει!» Τὸ ἄν οἱ ἄνθρωποι δὲν ἤξεραν νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους, δὲν ἤξεραν τὶ σημαίνει ἐξομολόγηση, δὲν τὸν ἐνδιέφερε. Τὸ ἄν στὴν ἐπαρχία του γίνονταν τόσες ἐκτρώσεις, τὸ ἄν νέα παιδιά πέθαιναν μὲ μία σύριγγα στὸ χέρι, δὲν τὸν ἐνοχλοῦσε.

Πρὶν ἀπό λίγα χρόνια μὲ ἐπισκέφθηκε στὸ μοναστήρι ἕνας ἡλικιωμένος Μητροπολίτης, εὐλαβής καὶ αὐτός καὶ μὲ πολύ μικρή ἐπαρχία, γεμάτος ἀγωνία μοῦ εἶπε: “Τὶ θὰ κάνουμε μὲ τὸν πάπα! Τὶ θὰ κάνουμε! Μεγάλος κίνδυνος!” Γέλασα.

Ἐπειδή εἶχα τὸ θάρρος τοῦ εἶπα: “Σεβασμιώτατε στὸ τάδε χωριό κινδυνεύει ὁ μπάρμπα Κώστας καὶ ἡ κυρά Μελπωμένη ἀπό τὸν πάπα; Ὅσα χρόνια εἴσαστε ἐκεῖ, εἴδατε κανέναν νὰ γίνει παπικός; Αὐτό εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τῆς ἐπαρχίας σας;”

Μὲ κοίταζε μὲ ἀπορία. Αὐτό τὸ ἐρώτημα λοιπόν θέτω καὶ σὲ σᾶς. Πεῖτε μου ἕναν ποὺ κινδυνεύει ἀπό τὸν παπικό προσυλητισμό.

Καὶ κάτι ἀκόμη. Ὑπερασπίζεστε ἀνθρώπους ποὺ καλοῦν τὸ λαό σὲ ἀποτείχιση, δηλαδή σὲ σχίσμα. Σᾶς ρωτῶ: Ἄν ἐρχόταν κάποιος στὴ μονάδα σας καὶ καλοῦσε τοὺς στρατιῶτες σὲ ἀνυπακοή, σὲ ἀνταρσία, τὶ θὰ κάνατε;

Οὔτε κὰν θὰ γράφατε ἐγκύκλιο. Θὰ ἐνεργοποιούσατε τὸ 2ο γραφεῖο καὶ ὅλα τὰ ἐσωτερικά δίκτυα ἀσφαλείας καὶ θὰ τοὺς στέλνατε στὸ στρατοδικεῖο.

Ἤ δὲν εἶναι ἔτσι; Ἐγώ δὲν ἔστειλα οὔτε τὴν ἀστνομία, οὔτε πράκτορες. Τὸ λιγότερο ποὺ μποροῦσα νὰ κάνω ἧταν ἡ ἐγκύκλιος Αὐτό μοῦ ὑπαγόρευε ἡ ἐπισκοπική μου εὐθύνη.

Κι ἔρχομαι σὲ σᾶς π. Κ. Εἶδα γιὰ λίγο τὸ βίντεο ποὺ κυκλοφορήσατε ἀπό τὴ συνάντηση τοῦ Ναυπλίου καὶ σᾶς ἄκουγα. Πράγματι ἦλθα στὸ κελλί σας καὶ μάλιστα ἀρκετές φορές.

Εἰλικρινά σᾶς θαύμασα τότε. Ὅταν σᾶς εἶδα νὰ κουβαλάτε ἀπό τὸν ἀρσανᾶ, τὰ οἰκοδομικά ὑλικά στοὺς ὤμους σας, δίχως τὴ βοήθεια ὑποζυγίου, καὶ ὅταν εἶδα τὸ ἐρειπωμένο κελλί νὰ μεταμορφώνεται μὲ τὸν κόπο σας σ᾿ ἕνα τόσο ὄμορφο κτίσμα, εἰλικρινά δόξασα τὸν Θεό καὶ παραδειγματίστηκα ἀπό τὸν ἀγῶνα σας.

Δόξασα τὸν Θεό γιὰ τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ θυσιάζουν τὴ ζωή τους καὶ ἐπιλέγουν τὴ ζωή στὴν ἔρημο, σὲ τόπους ἀπαράκλητους γιὰ νὰ προσεύχονται γιὰ τὴ σωτηρία τους καὶ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Δυστυχῶς φαίνεται ξεχάσατε τὴν ἀποστολή σας.

Ἀφήσατε τὸ κελλί σας καὶ χωρίς νὰ σᾶς τὸ ζητήσει κανείς, χωρίς νὰ σᾶς καλέσει ἡ ἐκκλησία, γυρίζετε ἀνά τὴν Ἑλλάδα καλώντας τὸ λαό σὲ σχίσμα.

Ὄχι π. Κ. Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη τὰ διχαστικά σας κηρύγματα. Δὲν εἶναι αὐτό τὸ διακόνημά σας μέσα στὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας. Αὐτό ποὺ ἔχουμε ἀνάγκη εἶναι τὸ κομποσχοίνι σας. Αὐτή θὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη προσφορά σας στὸ σῶμα τῆς ἐκκλησίας.

Ἀναρωτιέμαι, δὲν πήρατε παράδειγμα ἀπό τὸν ἁγιασμένο γείτονά σας π. Ἐφραίμ Κατουνακιώτη; Τούτες τὶς μέρες γράφω τὶς ἐμπειρίες μου ἀπό τὸ Ἅγιον Ὄρος. Σᾶς μεταφέρω λοιπόν λίγες γραμμές ἀπό τὸ βιβλίο ποὺ ἐτοιμάζεται γιὰ νὰ δεῖτε καὶ σεῖς ἀλλά καὶ ὅλοι οἱ πιστοί πῶς σκέφτεται καὶ πῶς ἐνεργεῖ ἕνας ἅγιος καὶ διακριτικός μοναχός.

«Ἧταν ἡ ἐποχή ποὺ τὸ Ἅγιο Ὄρος διχάστηκε. Ἤθελαν οἱ μὲν νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη. Πίεζαν φορτικά τὸν γέροντα νὰ πάρει θέση. Ὁ γέροντας ἀρνιόταν.

Καὶ μᾶς ἔλεγε: “Ἄχ παπᾶ μου, ἔχει πέσει ἕνας πειρασμός στὸ Ἅγιον Ὄρος. Μ᾿ ἔχει πιάσει ἕνας φόβος! Ἔρχονται καὶ μοῦ λένε νὰ μιλήσω. Τὶ νὰ πῶ; Ποιὸς εἴμαι ἐγώ; Νὰ τὰ βάλω μὲ τὸν Πατριάρχη; Πατριάρχης εἶναι αὐτός παιδί μου. Γι᾿ αὐτό καὶ ᾿γώ τὸ ᾿χω ρίξει στὸ κομποσχοινάκι μου. Παναγία μου μὴν ἀφήνεις τὸ διάβολο νὰ γελάει μὲ μᾶς τοὺς καλογήρους. Ἐδῶ εἶναι τὸ περιβόλι σου, τὸ μπαξεδάκι σου, εἶναι τὸ δικό σου σπίτι. Σὲ λυποῦμε, ἀλλά μὴν μᾶς ἀφήνεις νὰ γελάει ὁ διάβολος. Ἔχει χωριστεῖ ἡ κοινότητα. Τὶ νὰ σοῦ πῶ παιδάκι μου. Δὲν πλησιάζει ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ὁ ἕνας χτυπάει τὸν ἄλλον. Δὲν μπορῶ νὰ κοιμηθῶ ἀπ᾿ τὴ στεναχώρια μου. Τὶ νὰ κάνουμε παιδί μου, βγήκαμε ἀπό τὸν παράδεισο καὶ πέσαμε σὲ θρῆνο, σὲ πολέμους καὶ σκοτωμούς.”

Σ᾿ ὅσους τοῦ λένε νὰ κάνει δήλωση, ἀπαντάει “Πατέρες τὸ σχίσμα εἶναι εὔκολο. Ἡ ἕνωσις εἶναι δύσκολη“.

Σκεφθῆτε το λοιπόν αὐτό τὸ τελευταῖο: “τὸ σχίσμα εἶναι εὔκολο. Ἡ ἕνωσις εἶναι δύσκολη“.

Γιὰ νὰ δικαιολογήσετε τὴν ἔξοδό σας ἀπό τὸ Ἅγιον Ὄρος, ἀναφερθήκατε στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό καὶ τὴν ἱεραποστολική του δράση.

Ξεχνᾶτε βέβαια ἤ σκόπιμα ἀποσιωπᾶτε ὅτι αὐτό τὸ λογισμό του τὸν ἐξομολογήθηκε στοὺς πνευματικούς, πῆγε ἀκόμη καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ πάρει ἄδεια καὶ εὐλογία ἀπό τὸν Πατριάρχη καὶ σὲ ὅποια ἐπαρχία πήγαινε, ἔπαιρνε ἄδεια ἀπό τὸν τοπικό ἐπίσκοπο.

Καὶ στὰ ἑπτάνησα ἀκόμη ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἐπίσκοπος ἔπαιρνε ἄδεια ἀπό τὸν πρωτόπαπα. Ἐσεῖς εἴπατε ὅτι ρωτήσατε τρεῖς πνευματικούς.

Ἀσφαλῶς ὁμοϊδεάτες σας. Ἀλήθεια δὲν σᾶς θύμισε κανείς τὸν φοβερό λόγο τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου «Ὁ λάθρᾳ ὑπό τοῦ ἐπισκόπου τὶ πράττων τῷ διαβόλῳ δουλεύει».

Ποιὸς σᾶς ἔδωσε τὴν ἐντολή νὰ ξεσηκώνετε τὸν κόσμο; Μοῦ θυμίζετε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ψευδοπροφήτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «Ποίος σᾶς ἔδωσε τὴν ἐντολή νὰ κηρύττετε καὶ νὰ προφητεύτε;»

Ἄν ἄκουσα καλά, ἄναφέρατε στὴν ὁμιλία σας ὅτι ἐξομολογεῖτε. Εὔχομαι νὰ μὴν ἄκουσα καλά. Ἄν εἶναι ὅμως ἀλήθεια, μὲ ποιὸ δικαίωμα ἐξομολογεῖτε, ἀπό τὴ στιγμή ποὺ δὲν εἴστε οὔτε πνευματικός οὔτε καν κληρικός;

Εἴπατε ἀκόμη στὸν κόσμο ὅτι θὰ ἔλθετε νὰ μὲ δεῖτε στὸ γραφεῖο μου. Πότε π. Κ; Κατόπιν ἑορτῆς; Γιὰ νὰ πάρετε ἑτεροχρονισμένα ἄδεια νὰ καλεῖτε τὸ λαό σὲ ἀποτείχιση; Ἔχετε δεῖ κάποιον κληρικό νὰ κάνει πρῶτα τὸ μυστήριο καὶ μετά νὰ παίρνει ἄδεια ἀπό τὸν ἐπίσκοπο;

Ὅσο γιὰ σᾶς π. Σάββα, φοβᾶμαι πὼς μετά τὴν ἀπομάκρυνσή σας ἀπό τὴ μονή τῆς μετανοίας σας, ἔχετε χάσει κάθε μέτρο.

Ἄν καὶ πολλοί ποὺ σᾶς γνωρίζουν, μοῦ λένε ὅτι τὸ εἴχατε χάσει πολύ πιὸ πρὶν. Φοβᾶμαι ὅτι ἔχετε ξεχάσει τὸ “δι’ ὅ ἐξῆλθες” τοῦ Ἀββᾶ Ἀρσενίου.

Φοβᾶμαι πὼς ἔχετε προσβληθῆ, ὅπως καὶ πολλοί ἄλλοι ὁμοϊδεάτες σας ἀπό τὸ «σύνδρομο» τοῦ ἀγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Ὄχι πῶς φταίει ὁ ἅγιος Μᾶρκος. Τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν τιμῶ, τὸν σέβομαι καὶ τὸν θαυμάζω (γιὰ νὰ μὴν παρεξηγηθῶ).

Ἀλλά μιλῶ γιὰ τὶς κακέκτυπες ἀπομιμήσεις. Προσπαθεῖτε νὰ ἀναδειχθῆτε, λοιπόν, σὲ προστάτη τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ καλεῖτε τὸ λαό σὲ ἀποτείχιση.

Ἔχετε συνειδητοποιήσει τὶ πᾶτε νὰ κάνετε; Δὲν βλέπετε τὶ γίνεται μὲ τοὺς ζηλωτές καὶ λοιπούς ἀποσχισθέντες, ποὺ ἐν ὀνόματι τῆς Ὀρθοδοξίας ἔγιναν πεντακόσια κομμάτια καὶ οὔτε μεταξύ τους δὲν μιλοῦν;

Δὲν σᾶς προβληματίζει ὅτι οἱ ἁγιορείτες ζηλωτές ἀλληλοτρώγονται καὶ ἀλληλοϋβρίζονται;

Δὲν σᾶς περνάει ἀπό τὸ λογισμό τὸ ἐρώτημα: μήπως τοὺς ἐγκατέλειψε ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ; Καὶ σεῖς μὲν θέλετε νὰ ἡρωοποιηθῆτε καὶ νὰ ἀναδειχθῆτε σ᾿ ἕνα νέο Μᾶρκο Εὐγενικό –κακέκτυπο βεβαίως.

Ὅμως, δὲν φοβᾶστε τὸν Θεό; Γιατί ἐκμεταλλεύεστε αὐτούς τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἕνα βαθύτατο σεβασμό στὸ ράσο καὶ στὴν ἁγιορείτικη ἰδιότητά σας;

Ὁ Χριστός λέει ὅτι τὸ δέντρο θὰ τὸ γνωρίσεις ἀπό τὸν καρπό. Κοιτάξτε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ σᾶς περιβάλλουν μὲ τὸ ἄγριο βλέμμα καὶ τὸν τζιχαντικοῦ τύπου φανατισμό. Εἶναι αὐτοί καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως τὰ περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος;

Πρὶν ἀπό δύο μήνες πῆγα σὲ μία πόλη ἐδῶ στὴν Ἀργολίδα νὰ λειτουργήσω. Στὸ τέλος μὲ πλησίασε μία ἄγνωστη σὲ μένα κυρία, ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολύ, μοῦ δήλωσε μπροστά σὲ κόσμο ὅτι μὲ ἐχθρεύεται καὶ θυμώνει ποὺ μὲ βλέπει.

Κατάλαβα ὅτι ἡ γυναίκα ἔχει πρόβλημα. Χαμογέλασα καὶ τὸ ᾿ριξα στὸ ἀστεῖο, προσπαθῶντας νὰ τὴν ἀποενοχοποιήσω. Οὔτε πειράχτηκα, οὔτε ἔδωσα σημασία.

Λίγες μέρες πρὶν, ἡ ἴδια κυρία βρέθηκε σ’ἕνα μοναστήρι καὶ ὁ ἱερέας βγῆκε νὰ διαβάσει τὴν ἐγκύκλιο ποὺ εἴχαμε στείλει. Ἡ κυρία αὐτή βγῆκε μπροστά ἀναιδέστατα καὶ προσπάθησε νὰ σταματήσει τὴν ἀνάγνωση τῆς ἐγκυκλίου.

Ἐπενέβησαν οἱ μοναχές καὶ τὴν ἔβγαλαν ἔξω. Δὲν σεβάστηκε οὔτε τὸ χῶρο, οὔτε τὴ Θεία Λειτουργία, οὔτε τὸν ἱερέα, οὔτε τὴ γερόντισσα. Καὶ σᾶς ρωτῶ: Αὐτό τὸν τύπο ὀρθοδόξου χριστιανοῦ καλλιεργεῖτε; Λυπᾶμαι πολύ.

Δεύτερον, οἱ ὀπαδοί σας μοῦ ἔστειλαν μία ἐπιστολή τὴν ὁποία ἀνέβασαν στὸ διαδίκτυο.

Διαβάστε την λοιπόν:

«ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ ΙΟΥΔΑ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΥΠΟΚΡΙΤΗ “ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ“ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΕ, ΠΟΥ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΕΜΠΟΡΑΣ «ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟ ΘΡΟΝΟ ΣΟΥ» ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΜΙΣΟΣ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΣΤΟΛΑ ΨΕΥΔΗ ΔΙΩΚΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ ΠΟΥ ΑΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΗΜΩΝ.»

Ἀκολουθοῦν δώδεκα(!) σελίδες σκέτο παραλήρημα, μὲ κείμενα ἁγιογραφικά καὶ πατερικά, ἀσύντακτα, ἀτάκτως ἐριμμένα ποὺ ἀπορῶ τὶ σχέση ἔχουν μὲ τὸ θέμα.

Καὶ ξαναρωτῶ: Τέτοιους χριστιανούς ὀρθοδόξους θέλετε νὰ δημιουργήσετε; Μάλλον κάποιο λάθος ἔχετε κάνει, ἤ μᾶλλον λάθος τόπο διαλέξατε. Μήπως πρέπει νὰ μετακομίσετε στὸ ISIS; Ἐδῶ ἀδικεῖστε…

Λυπᾶμαι πολύ πατέρες μου. Ἀλλά ἄν ὁ Χριστός ἦλθε γιὰ νὰ δημιουργήσει τέτοιους μαθητές, συγχωρέστε με, καλύτερα νὰ μὴν ἐρχόταν! Εὐτυχῶς ὅμως, δὲν εἶναι ἔτσι.

Ὅσον ἀφορᾶ τὴν πανορθόδοξη σύνοδο ἕνα ἐρώτημα ἔχω νὰ σᾶς θέσω: Τόσοι αἰῶνες πέρασαν. Εἶναι τόσο μεγάλη ἁμαρτία, τόσο μεγάλος κίνδυνος νὰ συναντηθοῦν ἐπί τὸ αὐτό οἱ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ὀρθόδοξοι ποιμένες καὶ νὰ κουβεντιάσουν μερικά θέματα;

Δὲν εἴμαστε ἰκανοί οἱ ὀρθόδοξοι οὔτε μία πανορθόδοξη σύνοδο νὰ πραγματοποιήσουμε; Κι ἔπειτα μιλάμε γιὰ συνοδικό σύστημα;

Δίχως νὰ μπαίνω σὲ ἐπι μέρους θέματα, σὲ ὑπαρκτά ἤ ὄχι προβλήματα, σὲ λάθη ἐνδεχομένως ποὺ νὰ ἔγιναν, προσωπικά ΄χαρηκα ποὺ ἐπί τέλους οἱ κατά τόπους ἐκκλησίες συναντήθηκαν.

Καὶ ἄν μὴ τὶ ἄλλο γνωρίστηκαν, συζήτησαν, ἐπικοινώνησαν. Καὶ τίποτα ἄλλο νὰ μὴν ἔγινε, τοὐλάχιστον ἔγινε αὐτή ἡ ἐπικοινωνία. Συναντήθηκαν στὸ ποτήριο τῆς ζωῆς. Λίγο εἶναι;

Τὸ ἄν κάποιες ἐκκλησίες ἀπεῖχαν, τὸ ξέρετε πολύ καλά καὶ εἶναι γνωστό τοῖς πᾶσι, ὅτι τὰ κίνητρα δὲν ἧταν τόσο … ὀρθόδοξα. Δὲν ἧταν θεολογικοί οἱ λόγοι, ἀλλά μᾶλλον γεωπολιτικοί καὶ ἐθνικιστικοί. Ἄς μὴν κρυβόμαστε πίσω ἀπό τὸ δάκτυλο. Εἶναι πολύ εὔκολο νά κρύβουμε τήν ἀνεπάρκειά μας, τίς εὐτελεῖς σκοπιμότητές μας, τίς μειονεξίες μας μέ τό μανδύα τῆς Ὀρθοδόξίας.

Προσωπικά ἀγαπητοί πατέρες σᾶς συνιστῶ νά ἐπιστρέψετε στή μονή τῆς μετανοίας σας ἐν μετανοίᾳ. Θά προσφέρετε πολύ περισσότερα στήν ἐκκλησία μέ τό κομποσχοίνι σας παρά μέ τά λόγια σας, ὅπως ἔλεγαν καί οἱ ἅγιοι τῶν ἡμερῶν μας Παΐσιος καί Ἐφραίμ.

Εἶναι μεγάλος ὁ πειρασμός γιά ἕναν μοναχό καί κληρικό ἡ δημιουργία ὀπαδῶν καί χειροκροτητῶν. Τό μυαλό σαλεύει. Ἡ πλάνη παραμονεύει. Καί ἀπό τήν ἁμαρτία μπορεῖ κανεῖς νά ξεφύγει, ἀπό τήν πλάνη ποτέ. Τελειώνω μέ κάτι πού διάβασα καί πού θά πρέπει ὅλους νά μᾶς προβληματίσει.

Ἤτανε λέει κάποτε ἕνας μεγάλος ἀσκητής πού θέλησε ὁ διάβολος νά τόν κερδίσει. Ἔστειλε λοιπόν τόν καλύτερο μαθητή του νά ἐφαρμόσει πάνω του ὅτι εἶχε διδαχτεῖ.

Ἔπιασε ὁ μαθητής νά σκανδαλίζει τόν γέροντα πρῶτα μέ πειρασμούς γαστριμαργίας, μὰ δέν πέτυχε τίποτε· ὕστερα πορνείας, μά καί δῶ δέν κατάφερε τίποτα.

Γι’ αὐτό κατέφυγε στή φιλαργυρία -τίποτε· στή λύπη, στήν ὀργή, τέλος στήν ἀκηδία, ἀλλά ὁ ἀσκητής ἔμενε ἀκλόνητος.

Ἔτσι ὁ μαθητής ἐπέστρεψε ἄπραχτος στό δάσκαλό του: “Δὲν μπορῶ νά πετύχω τίποτε μ’ αὐτόν τό Γέροντα”, παραδέχτηκε ἀποκαρδιωμένος.

Ὁ διάβολος γέλασε μέ κεῖνο τό σατανικό γέλιο πού σπέρνει τόν τρόμο σέ ὅσους δέν κρατιοῦνται γερά ἀπό τό χέρι τοῦ Θεοῦ: “Εἶσαι νέος ἀκόμα καί ξέχασες τήν πιό ἀποτελεσματική μέθοδο ἀπ’ ὅλες, τήν κενοδοξία καί τήν ὑπερηφάνεια! Γύρνα πίσω καί φρόντισε νά τοῦ δημιουργήσεις ὀπαδούς…

Καί κάτι ἀκόμη: Εἶναι ἡ τελευταῖα φορά πού ἀσχολοῦμαι μαζί σας. Μέ τίς ἰδεοληψίες δέν ἔχει νόημα νά ἀσχολεῖσαι. Ἔχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα νά ἀσχοληθοῦμε καί ὁ χρόνος εἶναι τόσο σύντομος.

Μπορεῖτε λοιπόν νά συνεχίζετε νά μέ βρίζετε καί σεῖς καί ὅποιος ἄλλος τό ἐπιθυμεῖ. Ἄλλωστε μέ τήν ἐπιστολή μου αὐτή σᾶς ἔδωσα τόσο πλούσιο ὑλικό γιά νά τό ἐπεξεργασθεῖτε, νά ἀνακαλύψετε σέ κάθε λέξη τίς ἀντορθόδοξες ἥ φιλοπαπικές μου θέσεις κλπ.

Πιστεύω πώς γιά ἀρκετούς μήνες ὅποιος τό ἔχει διακόνημα καί ἐργόχειρο, μπορεῖ νά ἀπασχολεῖται γιά νά ἀποδείξει πώς καί ὁ Ἀργολίδος εἶναι ….. αἱρεσιάρχης καί ὅ,τι ἄλλο.

Ἀναρωτηθεῖτε μόνο μήπως “τὸ φῶς τό ἐν σοί, σκότος ἐστί„

Μὲ εὐχές ἐν Χριστῷ

† Ὁ Ἀργολίδος Νεκτάριος

 • Chris

  ad hominem

 • Angelos A

  <>

  Την εγκύκλιο ομως την συνταξε και κοινοποιησε ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ και κατα του π. Σαββα.Το ποίμνιο γιατι να το ενημερωσει για τον οικουμενισμο; Αστο να κοιματε, γιατι αν ξυπνησει θα παρει πολλους σαν αυτον τον ΦΑΡΙΣΕΟ με τις πέτρες!

  Ανάξιε, ψεύτη και υποκριτή παραιτήσου τωρα.

 • Angelos A

  θα παμε ολοι με τους ΓΟΧ γιατι ειναι ορθοδοξοι και κρατανε την ιερα παραδωση. Ανίκανοι και άχρηστοι δεσποταδες! Ετσι για να σας πονέσει.

  • Κυρ Μέντιος

   Μην.μπερδεύεις φίλε μου τους ΓΟΧ με τους γέροντες…
   Οι ΓΟΧ είναι άλλη ιστορία.

   • Angelos A

    σε ρωτησα; οχι, αρα τι πετάγεσαι; Δεν σ αρεσουν οι ΓΟΧ; αμόλα!

    • Κυρ Μέντιος

     Ξεχειλίζεις από Χριστό βλέπω.
     Η οίηση που σε διακατέχει σε καθιστά αυθαδη.
     Αμολαω λοιπόν γιατί μάλλον σου κάνω κακό.
     Δεν είχα σκοπό να σε προκαλέσω.

 • Zina22

  Το μονο καλο που εκανες, ισως, ηταν, οτι μας εφερες τον Αγιο Λουκα τον επισκοπο Συμφερουπολεως και τον γνωρισαμε και τον αγαπησαμε για τα παντα του…τον βιο, την ζωη του την εν Χριστω πραγματι, τα οσα περασε σε χαλεπεστατους καιρους και τα θαυματα του ….
  Απορω γιατι τιποτα δεν πηρες απο εκεινον…ΤΙΠΟΤΑ…οσο για την πιστη σου στον Χριστο, ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ.

 • Lalakis ο εγκαλεστης

  Δεν θυμαμαι την σειρα που ελεγε ποιοι θα χασουν πρωτοι το κεφαλι τους… οι πολιτικοι ή οι ιερεις που δεν κρατησαν την πιστη τους αμολυντη.

 • Panagiotis Panagiotou

  Όταν θα έρθουν οι προφήτες Ηλίας και Ενώχ,οι δεσποτάδες θα τους ρωτήσουν,από που πήραν ευλογία για να κηρύξουν στον κόσμο.
  Ο επισκοπικός στρουθοκαμηλισμός σε όλο του το μεγαλείο!
  Φαντασίωση ο οικουμενισμός;Ιδεοληψία ο οικουμενισμός;Ξέρετε τι λέτε;Δηλαδή όλοι οι πατέρες και όλες οι Σύνοδοι,από τα χρόνια των Αποστόλων έως σήμερα,είχαν λάθος που απαγόρευαν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς;
  Δηλαδή θέλετε να μας πείτε πως ο Κων/πόλεως,ο Περγάμου,ο Γαλλίας,ο Γερμανίας και οι λοιποί προδότες,έχουν δίκιο όταν λένε πως η Εκκλησία αποτελείται από δυο πνεύμονες,τον Παπισμό(ο οποίος είναι κατ’αυτούς Εκκλησία) και την Ορθοδοξία;Δεν είναι αίρεση αυτό;
  Έχει δίκιο ο Πατριάρχης όταν λέει πως όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας;Δεν είναι αίρεση αυτό;
  Είχε δίκιο ο Γερμανίας που έκατσε και τον έχρισε ο αβάπτιστος καρδινάλιος με το μαγαρισμένο »ευχέλαιο» των παπικών;
  Έχουν δίκιο ο Γαλλίας και ο Βελγίου που κυκλοφορούν φορώντας το παπικό κολάρο;
  Όλα αυτά δεν αποτελούν για σας κινδύνους για το ποίμνιο αλλά αυτό που προέχει είναι ο ΕΝΦΙΑ;
  Για αυτό προλογίσατε και το βιβλίο του Πάπα;
  Από ότι καταλαβαίνω,είστε και εσείς στη λίστα των οικουμενιστών…

 • Angelos A

  επιχειρήματα πεζοδρομίου και καφενείου!
  Σίγουρα τα γράφει μητροπολίτης αυτα η δεν ειναι δικά του; Δεν μπορώ να πιστέψω αυτα που διαβάζω!

  <> ???? !!!!!

 • fok

  Αγαπητοί αδελφοί ,Η άθλια πνευματική μας κατάσταση χειροτερεύει ραγδαία. Οι πιστοί είναι ζαλισμένοι και σε σύγχυση, παραπληροφορημένοι και υποδουλωμένοι στα του κόσμου τούτου, και οι πνευματικοί μας δάσκαλοι έχουν κοσμικό πνεύμα και όχι πνεύμα μετανοίας . Από την έκλυση ηθών, θα επηρεαστούν πολλοί, κατά τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, και οι Ορθόδοξοι: «Οι κληρικοί θα γίνουν σαν τους λαϊκούς, και οι λαϊκοί σαν τα ζώα»! Οι ποιμένες μας είναι δυστυχώς ΑΠΟΝΤΕΣ από τα γεγονότα και την καθοδήγηση (εκτός ελαχίστων ), και διαμαρτύρονται στους άλλους και στην κυβέρνηση !!! Απίστευτο για ποιμένες να κατηγορούν τους άλλους για τις δικές τους παραλείψεις ! που ήταν οι ποιμένες μας στα τόσα και τόσα που συνέβησαν στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια ? γιατί δεν αντιδρούν όπως πρέπει ? Στον πλανεμένο δρόμο του Πατριάρχη και αυτών που τον ακολουθούν στην ΙΣ στη πλάνη του με τον πάπα ?
  Σαν πνευματικοί ποιμένες δεν γνωρίζουν ότι τα πνευματικά αποτυπώνονται στα υλικά, και ως εκ τούτου στις ημέρες μας, της πνευματικής συσκότισης, οι συμφορές και τα προβλήματα μας φανερώνουν ότι συνέβησαν αντίστοιχες συμφορές στο πνευματικό πεδίο, διότι αντί του φωτός των αρετών οι ψυχές των ανθρώπων εργάσθηκαν στο σκότος?
  Δεν γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι επαναστατούν πρώτα κατά της φυσικής τάξης της ορισμένης από τον Θεό, και κατόπιν, χάνοντας την ειρήνη του Θεού μέσα τους, στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου , το ένα έθνος εναντίον του άλλου, κατά τον λόγο του Κυρίου: «Θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία εναντίον βασιλείας, και θα συμβούν πείνες και αρρώστιες και σεισμοί κατά τόπους. Όλα δε αυτά θα είναι αρχή ωδίνων. Επειδή τα πάθη είναι πολλά και μεγάλα, το ίδιο πολλές και μεγάλες θα είναι και οι συμφορές. ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜAΣ ΣΩΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ! όπως μας δίδαξαν οι τελευταίοι Αγιοι μας και ΜΟΝΟ οι προετοιμασμένοι κατά Θεόν θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν !!
  Αυτό θα έπρεπε να ακούμε στα Κυριακάτικα κηρύγματα στις εκκλησιές και τα μοναστήρια μας ,στις Θεολογικές σχολές και πνευματικές ομιλίες ,μαζί με το ΜΕΤΑΝΟΙΑ , Προσευχή &Νηστεία ,Εξομολόγηση & Θεία Κοινωνία !
  Τι ωραίο και αληθινό θα ήταν αν θα βλέπαμε τον Αρχιεπίσκοπο μας και τους Μητροπολίτες μας να μας καλούσαν σε Αγρυπνία ,Προσευχή & Νηστεία ( όπως στην Νηνευή ) για να σωθούμε !
  Σεβαστέ Αργολίδος πατέρα Νεκτάριε , το ότι το ποίμνιο σας ξέρει μόνο να ξεματιάζει , επιβεβαιώνει τα παραπάνω , σε καμμία περίπτωση όμως δεν διώχνει τις δικές σας ευθύνες και των προκατόχων σας ως ποιμένων αλλά και του κάθε ένα εξ ημων των λαικών . αλλά όπως ο Θεός θα μας ζητήσει τις ευθύνες μας για τα παιδιά μας ετσι θα ζητήσει και από εσας τους ποιμένες μας τις δικές σας ευθύνες
  στην απάντηση σας λέτε παρα πολλά για να απαντήσετε κατι που σημαίνει ελεγχο της συνείδησης σας
  αλλά στο θέμα που απασχολεί όσους από εμάς τους λαικούς δεν ασχολούμαστε με το ξεμάτιασμα αλλά
  με την σωτηρία μας , δυστυχώς ΔΕΝ απαντήσατε ξεκάθαρα αν είστε εναντίον της πλάνης της παναίρεσης του οικουμενισμού ! Εύχομαι και προσεύχομαι στο Θεό να μας αξιώσει όλους μας στη ΜΕΤΑΝΟΙΑ , Καλή Δύναμη & Kαλή Φώτιση
  ΥΣ : το « Μη κρίνετε, ίνα μη κριθείτε και το πείθεσθε τοις ηγουμένοις υμών και υπείκετε » δεν αφορά τα θέματα της Πίστεως(Ιωάννης Χρυσόστομος). Όποιος υποστηρίζει μια τέτοιου είδους αδιακρισία καλού – κακού, ομολογεί ότι βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικής συσκότισης .φοκ

 • Spyros Spyropoulos

  Μηπως ηλθε η ωρα της οικειοθελους συνταξιοδοτησης?

  • Panagiotis Panagiotou

   Μάλλον η ώρα της καθαίρεσης…

 • Κο – ρνίζα

  παιδια……ειναι Εξαιρετικος..δεν εχετε ιδεα …ειμαστε τυχεροί που τον εχουμε..

 • Υφαντής Γιώργος

  «Σᾶς ὁμολογῶ ὅτι τὸ μόνο ποὺ δὲν ἀπασχολεῖ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι ὁ οἰκουμενισμός. Καὶ εἰδικά τὸ ποίμνιο τῆς Ἀργολίδος.»
  «Ἐπειδή εἶχα τὸ θάρρος τοῦ εἶπα: “Σεβασμιώτατε στὸ τάδε χωριό κινδυνεύει ὁ μπάρμπα Κώστας καὶ ἡ κυρά Μελπωμένη ἀπό τὸν πάπα; Ὅσα χρόνια εἴσαστε ἐκεῖ, εἴδατε κανέναν νὰ γίνει παπικός; Αὐτό εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τῆς ἐπαρχίας σας;”»
  ΠΑΜΠΟΝΗΡΟΣ……………..Παμπόνηρη αλεπού …τίποτα άλλο .Μην ασχολείστε μαζί του .Το γραπτό του είναι και καθρέπτης του. Φελός που έγινε…. δεσπότης φελός, αλλά πάλι φελός έμεινε.Ξεκάθαρος οικουμενιστής…καμένο χαρτί…

 • Πητ Ωγειρος

  Είναι σωστότατος όσον αφορά το σχίσμα και τις μομφές εναντίον του π. Σάββα.

 • Jane Dow

  Πολύ καλά τα λέει, αλλά οι ανεγκέφαλοι που δήθεν κόπτονται για το καλό της Εκκλησίας και συμπεριφέρονται σαν χουλιγκάνοι για να υπερασπίσουν – τάχα- τον Χριστό, δεν καταλαβαίνουν. Στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα, άξιε μητροπολίτη…

 • Aristotelis Papadopοulos

  Σεβασμιώτατε, τό 1519 στήν Γερμανία ὁ Λούθηρος γέννησε τήν αἴρεση τοῦ
  Προτεσταντισμοῦ. Ἐσεῖς Σεβασμιώτατε, ὑποστηρίζετε ὅτι οἱ ἁπλοί
  Ἕλληνες στά χωριά σήμερα ἔχουν ἄλλα προβλήματα νά ἀνησυχοῦν, ἀντί νά
  ἀνησυχοῦν περί παπισμοῦ. Καί τούς ἁπλούς Γερμανούς τότε στά χωριά τό
  1519 δέν τούς άπασχολοῦσε τί ἔλεγε ὁ Λούθηρος οὔτε ἤξεραν περί
  δογμάτων. Τούς ἁπλούς Γερμανούς τότε, τούς άπασχολοῦσε ἡ καθημερινή
  ἐπιβίωσις. Καί ὅμως, ἀντί οἱ Γερμανοί νά ἀφήσουν τόν παπισμό καί νά
  γυρίσουν στήν Ὁρθοδοξία ἔπεσαν στήν χειρότερη αἴρεση τοῦ
  προτεσταντισμοῦ, ἔνεκεν Λουθήρου.

  Καί οἱ ἁπλοί Γάλλοι στά χωριά δέν ἤξεραν ὅτι ο πάπας πρόσθεσε τό Φιλιόκβε στό Σύμβολο τῆς Πίστεως. Καί ὅμως ἔγιναν παπικοί οἱ Γάλλοι, ἔνεκεν κάποιου πάπα καί ἔνεκεν τῶν Γάλλων τότε Ὁρθοδόξων Ποίμενων τους πού τούς ὁδήγησαν στόν πάπα.

  Οἱ λαϊκοί νἀ μήν άνησυχοῦν περί οἰκουμενισμοῦ ὅπως λέτε Σεβασμιώτατε.
  Ἀλλά δέν πρέπει οἰ Ποιμένες νά ὁδηγοὺν τό ποίμνιον μακρυά ἀπό τούς
  λύκους; Καί ὄχι πρός τούς λύκους; Δέν παίζει ρόλο τί εἶδος λύκου εἶναι.
  Ντόπιος ἁγιορείτικος ή ξένος λύκος.

  Δέν εἶναι σωστό νά λέγουν μερικοί σημερινοί Ὁρθόδοξοι Ποιμένες στούς αἰρετικούς ὅτι ΔΕΝ εἶστε αἰρετικοί. Σύμφωνα μέ τούς Πατέρας οἱ παπικοί εἶναι αἰρετικοί. Καί,
  ὑπἀρχει μόνον μία Ἁγία Καθολικἠ καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ὅχι πολλές
  άναγνωρίσιμες ἐκκλησίες καί πολλοἰ «πνεύμονες».

  Εἶναι ὑποχρέωσις τοῦ κάθε Ὁρθοδόξου νά νουθετῆ τόν αίρετικό λέγοντας του τό λιγὀτερο ὅτι βρίσκεται σέ λάθος δρόμο. Καί μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ. Έδῶ ἔχουμε άνοίξει πολυχρόνιο διάλογο μέ τούς αίρετικούς μέ σκοπό τόν
  οἰκουμενισμό καί ὄχι τήν νουθεσία καί τήν έπιστροφή τῶν αἰρετικῶν στήν
  Ὁρθοδοξία.

 • mardimitriou

  Χίλια μπράβο στον μητροπολίτη Αργολίδος για αυτή την επιστολή! Κάπου άκουσα ότι ο τίτλος που μπήκε δεν είναι αθώος: Από τα τόσα που λέει στην επιστολή απομονώθηκε αυτή τη φράση, σαν να λέει «κοιτάχτε έναν ιεράρχη που
  κακολογεί το ποίμνιό του».,, Βέβαια και έτσι να είναι, όποιος τη διαβάσει ολόκληρη χωρίς προκατάληψη, δεν επηρεάζεται από τέτοια τεχνάσματα. Και πάλι μπράβο στον ιεράρχη για την επιστολή και στη σελίδα για τη δημοσίευσή της!

 • Stavroula Pantelaki

  Άξιος! Μπράβο του! Καιρός να δούμε την ουσία του προβλήματος! Σωστός επαν-ευαγγελισμός χρειάζεται! Με ιεράρχες σαν τον Νεκτάριο! Δόξα σοι ο Θεός!