Τ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Είναι η κεντρική τράπεζα της χώρας και αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος.

Κοινωνία 0

Προσλήψεις στην Τράπεζα της Ελλάδος: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου
ΣΧΕΤΙΚΑ
Κοινωνία 0

Τράπεζα της Ελλάδος: Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για τις μόνιμες προσλήψεις - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πληροφορίες θα παρέχονται στα τηλέφωνα 210 3202054, 210 3202058, 210 3202069 και 210 3202094 καθημερινά
ΣΧΕΤΙΚΑ