Π

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν η εκδήλωση στην αντίθεση της Χούντας που έλαβε χώρα στην ελληνική επικράτεια τον Νοέμβριο του 1973