Οικονομία

ΑΑΔΕ: Πότε έχουν τη δυνατότητα οι κάτοικοι του εξωτερικού να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα

Η ΑΑΔΕ δίνει στους κατοίκους του εξωτερικού την δυνατότητα να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσω εκπροσώπου.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ ορίζει πώς κάθε φορολογούμενος κάτοικος εξωτερικού, είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο, δύναται να ορίσει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, ως φορολογικό εκπρόσωπο για σκοπούς συμμόρφωσης με τις τυπικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στον οποίο αποστέλλεται κάθε είδους αλληλογραφία σχετικά με τον φορολογούμενο.

Επισημαίνεται πως, προφανώς, η δήλωση Φορολογικού Εκπροσώπου είναι προαιρετική εφόσον ο φορολογούμενος δηλώνει ότι αποδέχεται η κοινοποίηση των κάθε είδους πράξεων, εγγράφων και ατομικών ειδοποιήσεων της Φορολογικής Διοίκησης προς αυτόν να γίνεται στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση.

Έτσι ο φορολογούμενος δύναται να δηλώσει ότι επιθυμεί η κοινοποίηση της προηγούμενης παραγράφου να γίνεται και στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει στη Φορολογική Διοίκηση, ακόμα κι αν έχει ορίσει Φορολογικό Εκπρόσωπο.

Ευθύνες και υποχρεώσεις του φορολογικού εκπροσώπου

Όπως αναφέρει στο σχετικό ΦΕΚ, ο Φορολογικός Εκπρόσωπος δεν φέρει ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου εξαιτίας της ιδιότητας αυτής.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που έχει υποχρέωση να εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο και δεν επιθυμεί να ορίσει Φορολογικό Εκπρόσωπο, υποχρεούται να εγγραφεί στο Φορολογικό Μητρώο, και να δηλωθεί από το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα η σχέση εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, η Φορολογική Διοίκηση αποστέλλει και στον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε είδους αλληλογραφία σχετική με το φορολογούμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.

Ποια η διαδικασία και ποια δικαιολογητικά θα χρειαστούν

Ο Φορολογικός Εκπρόσωπος ορίζεται είτε με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση της σχετικής για την απόδοση Α.Φ.Μ. αίτησης, είτε, εφόσον είναι εγγεγγραμένα στο Φορολογικό Μητρώο, με την υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων Μητρώου μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Στις ανωτέρω δηλώσεις πρέπει να συνυποβληθούν:

  • Έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου, για τον ορισμό του Φορολογικού Εκπροσώπου στην Ελλάδα, επίσημα μεταφρασμένη όπου απαιτείται όταν το αίτημα υποβάλλει ο Φορολογικός Εκπρόσωπος ή
  • Έγγραφη δήλωση αποδοχής ορισμού Φορολογικού Εκπροσώπου με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του Φορολογικού Εκπροσώπου σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλει ο φορολογούμενος.
Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πολεμικό Ναυτικό 0

Η Κομισιόν ενέκρινε την επόμενη φάση-Αναμένουμε την κατασκευή πρωτότυπων υπερσύγχρονων Κορβετών μέσω PESCO με στόχο το ελληνικό ΠΝ

Η χώρα μας μέσω αυτού του προγράμματος έχει μια μεγάλη ευκαιρία αναβάθμισης της δυνατότητας της να κατασκευάσει αρκετές...