Οικονομία

«Φορολογικός σύμβουλος» η ΑΑΔΕ για υποψήφιους επενδυτές


Η ΑΑΔΕ αλλάζει και μπαίνει και αυτή δυναμικά στη μάχη για προσέλκυση και στήριξη νέων επενδύσεων και των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Δεδομένου ότι τα προβλήματα φορολογίας και φορολόγησης αποτελούν αιτία φυγής ξένων αλλά και ελληνικών επιχειρήσεων από τη χώρα, από 1.1.2024 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποκτά νέο Οργανόγραμμα, το οποίο προβλέπει "Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας" που θα υπάγεται απευθείας στη υπό σύσταση Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, με την κίνηση αυτή η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει να παίξει ρόλο συμβούλου για νέους υποψήφιους επενδυτές, αλλά και ρόλο «πυροσβέστη» όταν οι επιχειρήσεις και επενδυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα με την Εφορία. Ενώ θα βρίσκεται σε διαβούλευση και με τους επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς, για τον εντοπισμό προβλημάτων και διόρθωση αδυναμιών του θεσμικού πλαισίου ή των διαδικασιών φορολόγησης.

Ο στόχος επίτευξης νέου άλματος επενδύσεων και το 2024 (+12,1% σε ένα χρόνο σύμφωνα με το Προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού) επιτάσσει και ποιοτικές μεταβολές στη Φορολογική Διοίκηση. Με νέα απόφαση του Διοικητού της ΑΑΔΕ κ.Γ. Πιτσιλή καθορίζονται οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνει το Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, εκτός από "απλές" υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, όπως πχ η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σε υποψήφιους επενδυτές, στο Γραφείο ανατίθεται και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους επενδυτές, με βάση όσα ισχύουν ή αλλάζουν στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο στα θέματα αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, καθώς και στις αντίστοιχες διαδικασίες.

Το Γραφείο αναλαμβάνει όμως επίσης:

· να βρίσκεται σε διαβούλευση με επιχειρηματικούς φορείς της αγοράς για τον εντοπισμό προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων διόρθωσης των σχετικών αδυναμιών, είτε αυτές άπτονται του θεσμικού πλαισίου, είτε των διαδικασιών.

Κλείσιμο
· τον συντονισμό των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα και για την επίσπευση των διαδικασιών επίλυσής τους.

· την μελέτη προτάσεων και υποβολή εισηγήσεων για τη νομοθετική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, που επηρεάζουν τις επενδύσεις και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, από κοινού με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.).

· την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ πληροφοριών και οδηγιών προς τους υποψήφιους επενδυτές,

· την άντληση σχετικής πληροφόρησης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων.

· τη διοργάνωση συναντήσεων με στελέχη συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων για την ανταλλαγή απόψεων, στα πλαίσια βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δημιουργίας φιλικού κλίματος μεταξύ της ΑΑΔΕ και των επιχειρηματιών.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ