Οικονομία

Σε 48 δόσεις οι έκτακτες οφειλές προς τα Ταμεία

Δυνατότητα ρύθμισης ασφαλιστικών χρεών σύμφωνα με τον capital.gr ακόμα και σε 48 δόσεις (όχι μόνο σε έως 24) προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργού Εργασίας για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος.

Όπως αναφέρεται ρητά στο εν λόγω νομοσχέδιο (για το οποίο έληξε η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης και αναμένεται εντός των επομένων ημερών να έρθει στη Βουλή), μπορεί ένας οφειλέτης να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τα Ταμεία "σε 2 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο".

Υψηλόβαθμη πηγή του Capital.gr  στο υπουργείο Εργασίας διευκρίνισε, σε σχέση με αυτή τη "ρήτρα" του "ουσιαστικού ελέγχου", πως σε ορισμένες περιπτώσεις ενδελεχών ελέγχων από πλευράς e-EΦΚΑ σε επιχειρήσεις προκύπτει ότι υπάρχει εισόδημα από απασχόληση στο οποίο έπρεπε να επιβληθούν εισφορές και αυτό δεν συνέβη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να επιβληθούν αναδρομικά εισφορές, δημιουργώντας μια σημαντική οφειλή των επιχειρήσεων αυτών προς τα Ταμεία.

Αυτές οι οφειλές, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως έκτακτες, θα μπορούν εφεξής να εξοφληθούν σε έως 48 δόσεις και όχι μόνο σε έως 24 δόσεις, όπως ισχύει έως σήμερα. Υπενθυμίζεται ότι και για οφειλές στην εφορία υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης σε έως 48 δόσεις, εφόσον έπειτα από έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών προκύψει κάποια "φορολογητέα ύλη", η οποία αρχικά δεν έχει αναγνωριστεί ως τέτοια από ορισμένες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά όλες τις άλλες ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές, με βάση το ίδιο νομοσχέδιο θα μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 24 δόσεις, αντί για έως 12.

Ελάχιστη δόση στα 50 ευρώ

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει, σε σχέση με τη νέα πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων (με ελάχιστη στα 50 ευρώ), πως αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων.

Η αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση θα μπορεί να υποβληθεί:


- Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για ληξιπρόθεσμες οφειλές του e-ΕΦΚΑ, πλην αυτών του πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), και για βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ οφειλές, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών φορέων κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο ΚΕΑΟ.

- Στον οικείο φορέα για ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην ΝΑΤ και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο ΚΕΑΟ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Προνόμια

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

- Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

- Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία.

Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρόνο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του Ποινικού Κώδικα, περί αναστολής της παραγραφής.

Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη που έχει απολέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του Ποινικού Κώδικα.

- Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

- Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

- Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

Πέναλτι

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:

- Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.

- Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων.

- Την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια και την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως υπολογισμένο.

Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ