ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα
Οικονομία

ΕΚΤ: Στο επίκεντρο το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή ευρωστία, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συγκαταλέγονται στους βασικούς τομείς που θα παρακολουθεί στενά το 2021 η τραπεζική εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αυτό προκύπτει από τις ανακοινώσεις για τα αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) του 2020 στις οποίες προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με το SREP, εφέτος η ΕΚΤ και ο SSM θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στους εξής τομείς που επηρεάζονται από την τρέχουσα κρίση:

Στον πιστωτικό κίνδυνο. Οι επόπτες θα επικεντρωθούν στην επάρκεια της μέτρησης και της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες, με σκοπό την ενίσχυση του έγκαιρου εντοπισμού, της αποδοτικής παρακολούθησης και του περιορισμού της φιλοκυκλικότητας.

Στην κεφαλαιακή ευρωστία. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, την οποία συντονίζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή θα βρεθεί στο επίκεντρο και θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του κεφαλαίου των τραπεζών, μαζί με τη συνεχή εποπτική εξέταση του κεφαλαιακού προγραμματισμού των τραπεζών.

Στη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων. Τα στρατηγικά σχέδια των τραπεζών και τα υποκείμενα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων διαρθρωτικών ανεπαρκειών θα συνεχίσουν να επαληθεύονται.

Στην εσωτερική διακυβέρνηση. Η εποπτική προσοχή θα παραμείνει στραμμένη στην επάρκεια των πλαισίων διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών σε συνθήκες κρίσης, στη συγκεντρωτική καταγραφή δεδομένων κινδύνου, στους κινδύνους που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα και τις κυβερνοαπειλές, καθώς και στους κινδύνους που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ