Οικονομία

Τhomas Cook : Μηνυτήρια αναφορά-κόλαφος στον Άρειο Πάγο

Μηνυτήρια αναφορά-κόλαφος για την Τhomas Cook που βρίσκεται ήδη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έρχεται να δώσει για πρώτη φορά επισήμως διαστάσεις τεράστιου οικονομικού και πολιτικού σκανδάλου και στην Ελλάδα.

Στην αναφορά του ο κ.Ντάβος υποστηρίζει ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Βρετανίας είχαν προειδοποιήσει εγκαίρως για την αβεβαιότητα του Τουριστικού Οργανισμού αλλά δεν κινητοποιήθηκαν ως όφειλαν οι Ελληνικές αρχές για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των Ελληνικών επιχειρήσεων ενώ γνώριζαν ήδη την οικονομική της κατάσταση από τον Μάιο, όποτε και δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα των Βρετανών Ορκωτών Ελεγκτών.

Το Politica.gr εξασφάλισε το πλήρες περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς που συντάχθηκε και κατατέθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ.Παναγιώτη Ντάβο και έχει παραλάβει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πλιώτας ενώ γνώση έχει λάβει και το πρωθυπουργικό γραφείο.Το πλήρες περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς που έρχεται να θέσει σοβαρά ζητήματα λειτουργίας των Ελληνικών Ελεγκτικών αρχών ενώ θέτει και θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού , έχει ως εξής :

“Αξιότιμοι,

Κύριε Πλιώτα Βασίλειε – Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ,
Κύριε Μητσοτάκη Κυριάκο – Πρωθυπουργός της Ελλάδος και Εποπτεύων τις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές ήτοι τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Τουρισμού, τις Διωκτικές Αρχές κλπ (σημαντική σημείωση: το παρών δεν είναι εμπιστευτικό για να κρατηθεί ως απόρρητο στο Γραφείο του Πρωθυπουργού αλλά παρέχω τη συγκατάθεση μου το μήνυμα να προωθηθεί άμεσα σε όλες τις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές για άμεσες ενέργειες τους),

σε συνέχεια των ανακοινώσεων μέτρων στήριξης των πληγέντων από την κατάρρευση του Ομίλου Thomas Cook ύψους εξ όσων κατανοώ δεκάδων εκατομμυρίων καθώς και του σημερινού δελτίου τύπου (http://www.grhotels.gr/GR/BussinessInfo/News/Lists/List/ItemView.aspx?ID=728) περί της ποσοτικοποίησης της ζημιάς από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στο ποσό των 315 εκατ. Ευρώ και των εκτιμώμενων απωλειών αφίξεων και διανυκτερεύσεων για τον τουριστικό κλάδο από την πτώχευση του Thomas Cook για το 2020 στο ποσό του 1 Δις. Ευρώ (929.073.511 ευρώ), ήτοι 2,5 Δις Ευρώ για όλη την οικονομία, με βάση τον τουριστικό πολλαπλασιαστή υποβάλλω την παρούσα Μηνυτήρια Αναφορά στις Αρμόδιες Εποπτικές και Εισαγγελικές Αρχές (υποβάλλεται στο email του Προέδρου του Αρείου Πάγου εξαιτίας της μη ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου του επίσημου email της όπως προβλέπει ο νόμος – παρόλα αυτά υποβάλλετε και στο “άτυπο” email της Εισαγγελέως [email protected] και σας καλούμε όπως άμεσα γνωστοποιήσετε το επίσημο email της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στην Ιστοσελίδα https://www.eisap.gr/?q=contact).

Θέμα Αναφοράς
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η Thomas Cook αποτελούσε το σημαντικότερο συντελεστή της Ξενοδοχειακής Αγοράς με τη μορφή Πράκτορα εξωτερικού και με συμβολή έως και το 12% του συνολικού ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδος. Επίσης μεταξύ άλλων αποτυπώνεται χαρακτηριστικά πως το 48% των συνεργαζόμενων ξενοδοχείων με την Thomas Cook εντάσσεται στις κατηγορίες 1, 2 και 3 αστέρων. Με απλά λόγια η Thomas Cook έπρεπε να αποτελεί συνεχές αντικείμενο παρακολούθησης από όλες τις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές της χώρας και ενημέρωσης των Ξενοδόχων και ιδίως από τους κάτωθι:

όλες τις ηγεσίες του Υπουργείου Τουρισμού και των υπό αυτών Γενικών Γραμματέων Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
όλων των ηγεσιών των Ξενοδοχειακών Επιμελητηρίων Ελλάδος και των αντίστοιχων τοπικών
όλων των ηγεσιών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων καθώς και των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων των Ξενοδόχων ανά την Ελλάδα

Εξαιρετικά Σοβαρή Προειδοποίηση των Ορκωτών Ελεγκτών της Thomas Cook σχετικά με την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας περί συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας
Από τις 19/5/2019 οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρείας είχαν ήδη προειδοποιήσει παγκοσμίως όλους μέσω της Έκθεσης Επισκόπησης τους περί της ύπαρξης ουσιώδους αβεβαιότητας περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας στο άμεσο μέλλον ήτοι μέχρι και 12 μήνες μετά από την Έκθεση των Ορκωτών και συγκεκριμένα στη σελίδα 33 https://www.thomascookgroup.com/investors/insight_external_assest/TCG+H1+2019+Statement+Final+16May19.pdf. Μάλιστα η ακριβής φράση είχε ως εξής:

Material uncertainty related to going concern
We draw attention to note 1 (page 23) in the financial statements, which indicates that the outcome of the strategic review and the associated
conditions in the new financing arrangement is uncertain. As stated in note 1, these events or conditions indicate that a material uncertainty exists.
This may cast significant doubt on the company’s ability to continue as a going concern. Our conclusion is not modified in respect of this matter.

Μετάφραση στα Ελληνικά
Σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
Εφιστούμε την προσοχή στη σημείωση 1 (σελ. 23) στις οικονομικές καταστάσεις, η οποία δείχνει ότι το αποτέλεσμα της στρατηγικής αναθεώρησης και των συναφών συνθηκών στη νέα χρηματοδοτική ρύθμιση είναι αβέβαιες. Όπως αναφέρεται στη σημείωση 1, αυτά τα γεγονότα ή οι συνθήκες δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές αμφιβολίες για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Το συμπέρασμά μας δεν τροποποιείται σε σχέση με αυτό το θέμα.

Ωστόσο, μια τέτοια αναφορά δεν υπήρχε στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού κατά τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της 30/9/2018, η οποία εκδόθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2018 κάτι το οποίο μένει να διερευνηθεί από τις Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές των χωρών που δραστηριοποιείται η εταιρεία σύμφωνα και με τη σχετική αναφορά μου στη Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία και Ολλανδία κλπ.

Παρόλα αυτά, όλοι οι ανωτέρω Εποπτικοί φορείς της Ελλάδος γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την αναφορά που έκανε ο Ορκωτός δεδομένης της τεράστιας σημασίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας στη χώρα. Θα περίμενα δηλαδή να είχαν γίνει πολύ σοβαρές ενέργειες μια εκ των οποίων θα έπρεπε να είναι η ενημέρωση όλων των μελών και ξενοδόχων περί του γεγονότος ότι ο ίδιος ο Ορκωτός διατυπώνει σοβαρή αβεβαιότητα ως προς τη συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας ώστε οι ξενοδόχοι να λάβουν τα μέτρα τους και να αποφευχθεί η ζημιά των 315 εκατ Ευρώ και η αποθετική ζημιά των 2,5 Δις Ευρώ ή έστω να μειωθεί σημαντικά.

Ωστόσο, από καμία πληροφορία δεν προκύπτει η έγκαιρη και υποχρεωτική δράση των ανωτέρω σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό τους με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στη σημερινή κατάσταση όπου πλήθος φορέων εμφανίζονται ως αναλαμβάνοντες σημαντικές πρωτοβουλίες για το καλό του κλάδου χωρίς όμως κανείς από όλους αυτούς τους εμφανιζόμενους ως “διασώστες” να λέει το παραμικρό για την “ταμπακέρα” ήτοι τι έκανε για να προλάβει το κακό.

Με απλά λόγια πότε και ποιος από τους ανωτέρω ενημέρωσε τους Έλληνες συνεργαζόμενους ξενοδόχους για την σοβαρότατη αναφορά περί ουσιώδους αβεβαιότητας συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας ώστε εάν κατέρρεε η Thomas Cook ο εκάστοτε ξενοδόχος να είχε αναλάβει πλήρως την ευθύνη της απόφασης του να συνεργαστεί με μια εταιρεία που κινδυνεύει να κλείσει και αυτός να επωμιστεί τη ζημιά και όχι ο Έλληνας Φορολογούμενος για τις δικές του ξεκάθαρες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Κίνδυνος ενίσχυσης αθέμιτου ανταγωνισμού
Λόγω των ανωτέρω υπάρχει ο πρόσθετος κίνδυνος εάν αλόγιστα ενισχυθούν οι επιχειρηματίες που συνεργάστηκαν με την Thomas Cook παρότι γνώριζαν ή όφειλαν και αυτοί να γνωρίζουν το σοβαρότατο πρόβλημα της Εταιρείας και ανέλαβαν οι ίδιοι τον επιχειρηματικό κίνδυνο, να ενισχυθούν παράνομα και αθέμιτα εις βάρος των συνετών Ξενοδόχων που αποφάσισαν να μη συνεργαστούν με την Thomas Cook και αποδείχθηκαν πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες εκ των πραγμάτων. Με απλά λόγια υπάρχει ο κίνδυνος να επιβραβευτούν οι μη συνετοί επιχειρηματίες – ξενοδόχοι που πήραν το υψηλότατο ρίσκο και συνεργάστηκαν με μια εταιρεία που ήδη από το Μάιο του 2019 είχαν ενημερώσει οι Ορκωτοί Ελεγκτές ότι μπορεί και κλείσει και εν συνεχεία ζητούν το κόστος να το επωμιστεί ο Έλληνας Φορολογούμενος και να αποδοκιμαστούν οι πραγματικά επιτυχημένοι ξενοδόχοι που συνετά αποφάσισαν να αποκλείσουν τη συνεργασία της αποτυχημένης Thomas Cook και φυσικά δεν ζήτησαν από κανένα Έλληνα Φορολογούμενο να τους χρηματοδοτήσει τυχόν αποτυχημένες επιχειρηματικές επιλογές γιατί πολύ απλά δεν είχαν.

Υποχρεώσεις φορέων
Πέραν των άλλων όλοι οι Αρμόδιοι Εποπτικοί Φορείς έχουν υποχρέωση παράλληλα με τις ενέργειες στήριξης που κατόπιν εορτής αποφάσισαν, παρότι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν για την αβεβαιότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας, να προβούν σε όλες τις νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου όπως όλα τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικών Επιτροπών, Εσωτερικών Ελεγκτών, Ορκωτών Ελεγκτών και Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών της Εταιρείας ειδάλλως θα έχουν χρηματοδοτήσει με χρήματα των Ελλήνων Φορολογούμενων (εξαιρούνται οι φοροφυγάδες και όσοι ξεπλένουν χρήμα μέσω φοροδιαφυγής καθώς αυτοί δεν πληρώνουν φόρους εις βάρος των νομίμων φορολογούμενων) την κατάρρευση της Εταιρείας και τους υπευθύνους αυτής αφήνοντας τους μάλιστα στο απυρόβλητο. Εάν δηλαδή οι φορείς Αντιπροσώπευσης των Ξενοδόχων δεν προσφύγουν ομαδικά κατά των υπευθύνων για την ποινική δίωξη τους και αστική αποζημίωση τους, τότε γιατί ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώσει τη ζημιά?

Ως εκ τούτου θα πρέπει να διερευνηθούν ποινικά τυχόν παραλείψεις των Διοικήσεων των Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και των φορέων Εκπροσώπησης των παθόντων Ξενοδόχων εάν αυτοί ήδη δεν έχουν ξεκινήσει και υποβάλλει σχετικές Μηνυτήριες Αναφορές και Αγωγές Αποζημίωσης.

Ενδεχόμενο παράνομης οικονομικής ενίσχυσης της Thomas Cook
Περαιτέρω εάν το Ελληνικό Κράτος παραλείψει να προσφύγει κατά των υπευθύνων και χρηματοδοτήσει με χρήματα των Ελλήνων Φορολογουμένων τη ζημιά από την Εταιρεία, στην πράξη θα έχει προβεί σε ενδεχόμενη παράνομη οικονομική ενίσχυση της Thomas Cook με σημαντικές επιπτώσεις από την ΕΕ.

Πρόσκληση για άμεση διενέργεια ελέγχου και ποινικής διερεύνησης

Λόγω των ανωτέρω παρακαλώ όπως διενεργήσετε άμεσα τους προβλεπόμενους ελέγχους σας και διερευνήσετε ενδεχόμενη τέλεση αξιόποινων πράξεων αναφορικά με ενέργειες ή παραλείψεις των:

ηγεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και των υπό αυτών Γενικών Γραμματέων Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
ηγεσιών των Ξενοδοχειακών Επιμελητηρίων Ελλάδος και αντίστοιχων τοπικών
ηγεσιών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων καθώς και των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Οργανώσεων των Ξενοδόχων ανά την Ελλάδας και
λοιπών τρίτων

Ποινικές ευθύνες ελληνικών τραπεζών που δάνειζαν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και γνώριζαν ότι σημαντικότερος ή αποκλειστικός πελάτης τους είναι η Thomas Cook η οποία κινδυνεύει να κλείσει.

Ιδιαίτερη αναφορά στην Εισαγγελική διερεύνηση θα πρέπει να γίνει σχετικά με τις ενέργειες ή παραλείψεις των ελληνικών τραπεζών που έχουν χρηματοδοτήσει μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πως οι τράπεζες αντέδρασαν από το Μάιο του 2019 και μετά δεδομένου ότι όταν δανείζουν μια επιχείρηση διερευνούν τους σημαντικούς πελάτες αυτής και άρα ήξεραν ότι οι δανεισμένες από αυτές επιχειρήσεις είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν με μια επιχείρηση που είχε σοβαρή αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της.

Πρόταση προς τους Αποδέκτες Βουλευτές και Αρχηγούς των Κομμάτων

Παρακαλούνται οι αποδέκτες βουλευτές και Πρόεδροι των Κομμάτων της Ελληνικής Βουλής όπως εκτιμήσουν την αναγκαιότητα υποβολής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο:
Αναφοράς του άρθρου 125 του ΚτΒ
Ερώτησης των άρθρων 126 έως και 128 Β του ΚτΒ
Επίκαιρης ερώτησης των άρθρων 129 έως και 132 Α του ΚτΒ
Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων του άρθρου 133 του ΚτΒ
Επερωτήσεις των άρθρων 134 έως και 137 του ΚτΒ ή
Επίκαιρης επερώτησης του άρθρου 138 του ΚτΒ
σχετικά με τους ελέγχους που έχουν έως σήμερα πραγματοποιήσει οι Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές επί των ανωτέρω θεμάτων και χρήσιμο είναι να κατατεθεί σχετική Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με τα αντίγραφα των εκθέσεων αυτών και τυχόν προστίμων που έχουν καταλογιστεί αλλά και εισπραχθεί.

Με εκτίμηση
Ντάβος Παναγιώτης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής “

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ