Κόσμος

Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας

Για την περίοδο 2021-2027, η Τουρκία έχει λάβει καθεστώς σύνδεσης στο Horizon Europe, στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, στο Erasmus+, στο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Ως αποτέλεσμα, ερευνητές, καινοτόμοι, φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευόμενοι, δάσκαλοι και νέοι που είναι εγκατεστημένοι στην Τουρκία μπορούν πλέον να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά, υπό τους ίδιους όρους με τους συμμετέχοντες από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η σύνδεση με το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία είναι η στενότερη μορφή συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ. Το «Association to Horizon Europe» υποστηρίζει την «Παγκόσμια Προσέγγιση στην Έρευνα και την Καινοτομία» και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ευρώπης σε ένα επίπεδο παγκόσμιου ανοίγματος που απαιτείται για την προώθηση της αριστείας, τη συγκέντρωση πόρων για ταχύτερη επιστημονική πρόοδο και την ανάπτυξη ζωντανών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το «Association to Erasmus+» υποστηρίζει τη διά βίου μάθηση, την εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, συμβάλλοντας έτσι στη βιώσιμη ανάπτυξη, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Το «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» ενισχύει τη δέσμευση των νέων και των οργανώσεων σε δραστηριότητες ως μέσο που συμβάλλει στην ενίσχυση της συνοχής, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, αντιμετωπίζοντας κοινωνικές και ανθρωπιστικές προκλήσεις.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Mariya Gabriel, δήλωσε: «Καλωσορίζω την Τουρκία στο Horizon Europe, στο ERASMUS+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η τουρκική συμμετοχή στη νέα γενιά των προγραμμάτων της ΕΕ θα ενισχύσει περαιτέρω τις ικανότητές τους και θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ