Κόσμος

Το 57% των νέων μουσουλμάνων στη Γαλλία θεωρούν τη Σαρία πιο σημαντική από τη γαλλική νομοθεσία

Στη Γαλλία, η πλειοψηφία των μουσουλμάνων κάτω των 25 ετών πιστεύει ότι η Σαρία, το ισλαμικό δίκαιο, είναι πιο σημαντική από τη γαλλική νομοθεσία. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι νέοι έχουν μια πολύ διαφορετική άποψη για τη θρησκεία και την ελευθερία της έκφρασης από τις παλαιότερες γενιές.

Την Πέμπτη, δημοσιεύθηκε μια μεγάλη μελέτη από την Επιτροπή Laïcité République, η οποία εξέτασε το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ μουσουλμάνων και γηγενών Γάλλων στις απόψεις τους για τη θρησκεία και το κοσμικό κομμάτι. Ερεύνησαν τις απόψεις τους σχετικά με τη θρησκευτική νομοθεσία, τα σκίτσα θρησκευτικών προσώπων και την υπογραφή σύμβασης για τις αξίες της Γαλλικής Δημοκρατίας για ενώσεις που λαμβάνουν επιδοτήσεις.

Τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά, λένε οι ερευνητές. Για παράδειγμα, όχι λιγότερο από το 57% των Μουσουλμάνων κάτω των 25 ετών πιστεύουν ότι η Σαρία είναι πιο σημαντική από τους νόμους της Γαλλικής Δημοκρατίας, ποσοστό που είναι 10% περισσότερο από ό, τι το 2016. Η πλειοψηφία των νέων μουσουλμάνων στη Γαλλία πιστεύουν τώρα ότι το ισλαμικό δίκαιο υπερισχύει του γαλλικού δικαίου.

Επίσης το 82% των μουσουλμάνων είναι υπέρ του να διδάσκονται τα αραβικά και άλλες μητρικές γλώσσες μεταναστών σε δημόσια σχολεία.

Ένα άλλο ερώτημα αφορούσε την υποχρέωση υπογραφής σύμβασης που σέβεται τις αξίες της Δημοκρατίας για τις ενώσεις που λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις. Μόλις το 58% όλων των Γάλλων Μουσουλμάνων είναι υπέρ αυτής της ιδέας. Η πλειονότητα των μουσουλμάνων πιστεύει ακόμη ότι οι συγκεκριμένες ώρες για τις γυναίκες στις δημοτικές πισίνες είναι μια καλή ιδέα. Τουλάχιστον το 81% των Μουσουλμάνων τάσσεται υπέρ αυτού.

Αυτό που είναι επίσης ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές φαίνεται να είναι πολύ πιο αυστηρές στη θρησκεία από τις παλαιότερες γενιές. Για παράδειγμα, μόνο το 58% όλων των Γάλλων κάτω των 25 ετών υποστηρίζουν το δικαίωμα των δασκάλων να δείχνουν σκίτσα θρησκευτικών προσώπων προκειμένου να διδάξουν την ελευθερία του λόγου, σε σύγκριση με το 79% αυτών άνω των 35.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ