Κοινωνία
Ενημερώθηκε στις:

Προσλήψεις στο Δήμο Αίγινας: Μέχρι σήμερα (1/10) οι αιτήσεις

Με συνολικά δώδεκα άτομα ενισχύεται ο Δήμος Αίγινας.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Δήμου Αίγινας, που εδρεύει στην Αίγινα της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

  • α) στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας (www.aegina.gr),
  • β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
    συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες- Έντυπα –Διαδικασίες -Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,
  • γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Έντυπα –Διαδικασίες- Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ