ΜΚΟ Λέσβου
Κοινωνία

Φύλλο και φτερό ΜΚΟ στη Λέσβο από την Αρχή Διαφάνειας

Η  Εθνική Αρχή Διαφάνειας με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησαν ελέγχους στις 28.05.2020 στην έδρα και έξι (6) δομές φιλοξενίας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (Μ.Κ.Ο) που δραστηριοποιείται στη Λέσβο.

Οι έλεγχοι αυτοί εντάσσονται στο ευρύτερο επιχειρησιακό προγραμματισμό που έχει εκπονήσει η Αρχή με την ΕΛ.ΑΣ και αφορά οντότητες και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και ασύλου.

Μικτό κλιμάκιο ελέγχου αποτελούμενο από 10 στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε), 4 στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε) και 7 Επιθεωρητές–Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ) συνέλεξε στοιχεία και διενήργησε αυτοψίες με αντικείμενο τη διακρίβωση τήρησης ή μη της νομιμότητας των ενεργειών της εν λόγω Μ.Κ.Ο ως προς τη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο πλαίσιο του ελέγχου παραδόθηκαν, παρελήφθησαν και κατασχεθήκαν ψηφιακά και φυσικά αρχεία που σχετίζονται με δράσεις της ελεγχόμενης οντότητας:

 • Φάκελοι με έγγραφα που αφορούν στη συμφωνία επιδότησης της δράσης και το τεχνικό δελτίο πράξης,
 • Μεγάλος αριθμός εγγράφων και παραστατικών δαπανών που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου έργου,
 • Οδηγός Διαχείρισης – Σύνδεση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου,
 • Ατομικά Δελτία Υπαλλήλων,
 • Τροποποιήσεις συμβάσεων,
 • Τιμολόγια επιχορηγήσεων που αφορούν στη λειτουργία των Δομών

Τα μέλη του κλιμακίου με την υποστήριξη των εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε) μετέβησαν ταυτόχρονα σε έξι (6) δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες υλοποίησης του αναληφθέντος έργου που χρηματοδοτείται από το Τ.Α.Μ.Ε. και η τήρηση ή μη των όρων και διαδικασιών του αντικειμένου που περιγράφονται στο σχετικό τεχνικό δελτίο δράσης, καθώς και η εν γένει λειτουργία τους και η καταλληλότητα εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (11ος/2017)

Ειδικότερα παρελήφθησαν και κατασχέθηκαν στοιχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

 • Λίστα ωφελουμένων από ενάρξεως τους έργου
 • Κατάσταση προσωπικού
 • Τρέχοντα προγράμματα σίτισης, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχολογικής υποστήριξης και καθαριότητας
 • Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των δομών
 • Έγγραφα σχετιζόμενα με τη διανομή χρηματικού ωφελήματος ύψους 30€ προς τους ωφελούμενους
 • Βάρδιες απασχολούμενου προσωπικού από ενάρξεως του έργου
 • Αρχείο με ημερήσια δελτία ενημέρωσης προς το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
 • Μισθωτήρια συμβόλαια και κατόψεις του κτιρίου
 • Άδειες/πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της δομής (πυρασφάλειας κ.λπ.)
 • Ταμείο μικροεξόδων
 • Φόρμες εντύπων που χρησιμοποιούνται από τη δομή όπως συμφωνητικό φιλοξενίας

Το πρόγραμμα ελέγχου αφορούσε και στην επαλήθευση του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού των δομών, καθώς και των παρόντων ωφελουμένων ανηλίκων (καταγράφηκαν 126 ασυνόδευτα ανήλικα), εξετάσθηκε απασχολούμενο προσωπικό (κοινωνικοί λειτουργοί, επιστημονικά υπεύθυνοι, ψυχολόγοι κ.λπ.) και συντάχθηκαν έξι (6) αναλυτικές εκθέσεις αυτοψίας

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ