Κοινωνία

Πανελλήνιες 2018 – Στρατιωτικές Σχολές: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο υποψήφιος της Σχολής Ικάρων

Οι πανελλήνιες σιγά σιγά ολοκληρώνονται και η μάχη των παιδιών για μια θέση στις ανώτατες σχολές μεταξύ άλλων και στις ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ σε λίγο θα λήξει. Η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές δεν είναι εύκολη υπόθεση, διότι πέρα από την καλή επίδοση στα μαθήματα, τα παιδιά πρέπει να έχουν και άριστη επίδοση στις ειδικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών.

Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή τις πανελλήνιες 2018, τον αγώνα αυτό που δίνουν τα παιδιά σήμερα προβάλλονται παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Ικάρων. Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν ήδη πριν την κατάθεση του μηχανογραφικού τους δελτίου τις σχολές στις οποίες επιθυμούν να εισαχθούν και οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να φανούν χρήσιμες σε όσους θέλουν είτε να “φρεσκάρουν” τη μνήμη τους σχετικά με τα μαθήματα της Σχολής αλλά και σε όλους ψάχνουν ακόμα πληροφορίες για τις σχολές και δεν έχουν αποφασίσει τι είδους στρατιωτικής καριέρα θέλουν να ακολουθήσουν.

Σκοπός της Σχολής Ικάρων

Σκοπός της Σχολής Ικάρων είναι να παρέχει ακαδημαϊκή, στρατιωτική αθλητική και πτητική εκπαίδευση, μονίμων Αξιωματικών Ιπταμένων, Μηχανικών και Ελεγκτών Αεράμυνας, ώστε οι απόφοιτοι της να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναμικής εποχής ως αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας. Τομείς - Κατευθύνσεις Ιπτάμενοι Μηχανικοί Ελεγκτές Αεραμύνης Μετεωρολόγοι Διοικητικοί Εφοδιαστές Στη Σχολή Ικάρων λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα (ειδικότητες): Α. Ιπταμένων Β. Μηχανικών: Με τρεις επί μέρους ειδικεύσεις, Β1. Μηχανικών Αεροσκαφών Β2. Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (Τ-Η) Β3. Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΑΕ). Γ. Ελεγκτών Αεραμύνης (ΕΑ) Κατά το 1ο έτος η φοίτηση είναι κοινή. Οι ειδικεύσεις των Μηχανικών δίνονται αμέσως μετά το πέρας του 1 ου έτους.

Διάρκεια και Περιεχόμενο Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη και η παρεχόμενη εκπαίδευση διακρίνεται σε ακαδημαϊκή, ακαδημαϊκή στρατιωτική, στρατιωτική και πτητική (πτητική εκπαίδευση λαμβάνουν μόνο οι Ιπτάμενοι). Οι Ίκαροι επίσης παρακολουθούν μαθήματα Φυσικής Αγωγής και Ξένων Γλωσσών, εκπονούν Διπλωματική εργασία κατά το τελευταίο έτος της φοίτησης τους στη Σχολή, παρακολουθούν διαλέξεις γενικής παιδείας και πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια. Η εκπαίδευση παρέχεται υπό μορφή διδασκαλίας και πρακτικής εφαρμογής στις αίθουσες διδασκαλίας, στα εργαστήρια, στους αθλητικούς χώρους ή στις Μοίρες Πτητικής Εκπαίδευσης για τους Ιπτάμενους, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα και το είδος της εκπαίδευσης. Η Σχολή διαθέτει ακόμα βιβλιοθήκη και κέντρα ανάπτυξης ειδικών ικανοτήτων και ψυχαγωγίας. Δεν επιτρέπεται σε Ίκαρο για οποιοδήποτε λόγο να χάσει περισσότερο από έναν χρόνο στη διάρκεια της φοίτησης (υπό την έννοια της προαγωγής στην επόμενη τάξη). Διαφορετικά απομακρύνεται από τη Σχολή αυτεπάγγελτα.

Επαγγελματική Εξέλιξη

Με την αποφοίτηση από τη Σχολή ο ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις των αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Σε όλη τη σταδιοδρομία του συνεχίζει να εκπαιδεύεται αλλά και να εκπαιδεύει. Στο πρώτο στάδιο, περίπου στο μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να προασπίσουν και να διασφαλίσουν την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της πατρίδας μας. Στο δεύτερο στάδιο, παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας. να έχει ηλικία από 17 μέχρι 21 ετών, να έχει ανάστημα από 1,65 έως 1,90 για τους Ιπταμένους, να είναι υγιής με άρτια σωματική διάπλαση, να είναι άγαμος, να μην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήματα, να υποστεί επιτυχώς τις προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται από τη Σχολή και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Για την εισαγωγή ενός νέου στη Σχολή Ικάρων πρέπει αυτός να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου με διαγωγή τουλάχιστον "ΚΟΣΜΙΑ", Άλλες πληροφορίες Η εκπαίδευση των σπουδαστών μπορεί να περιλαμβάνει και υποχρεωτική για όλους εκτέλεση πτήσεων.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών όλων των Τμημάτων της Σχολής Ικάρων, εί- ναι δομημένο ανά έτος. Πιο συγκεκριμένα:
Α. Τμήμα Ιπταμένων

1ο ΕΤΟΣ

Τοπογραφία-Χάρτες, Λογοτεχνία- Φιλοσοφία, Γενικά Μαθηματικά, Χημεία, Αεροδυναμική, Στατ. Λογ. Πιθανότητες, Αεροναυτιλία-ΚΕΚ-Ρ/Τ (25/10), Αεράμυνα-Επίγ. Αμυνα, Αεροπ. Μετεωρολογία, Γενική Φυσική, Αρχές Ηλεκτρονικών Συοτημάτων, Ξένες Γλώσσες, Μηχανική Πτήσης, Αεροπορική Ιατρική, Αεροδυναμική, Μετεωρολογία, Αεροναυτιλία-ΚΕΚ, Φυσική Αγωγή, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Στρατιωτική Εκπαίδευση, Πτητική Εκπαίδευση.

2ο ΕΤΟΣ

Γενικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική, Μηχανική Πτήσης, Προωθητικά, Αρχ. Τηλεπικοινωνιών, Τεχνική Μηχανική, θερμοδυναμική, Αεροδυναμική, Οργάνωση και Έλεγχος Παραγωγής, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αεροναυτιλία-ΚΕΚ-Ρ/Τ, Ψυχολογία Πόλεμος, Αρχές Οικονομικής, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

3ο ΕΤΟΣ

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Τεχν. Υλικ-Μεταλογν., Ψυχολογία- Ηγεσία, Η/Υ, Διαστημική, θεωρία Κατασκευών, Βλητική, Στοιχεία Δικαίου, Αρχές Αεροναυπηγικής, Αεροναυτιλία-ΚΕΚ, Αεροδιαστημική Ιατρική, Μετεωρολογία, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση, Πτητική Εκπαίδευση.

4ο ΕΤΟΣ

Η/Υ, Μηχανική Πτήσης, Αρχές Αεροναυπηγικής, Προωθητικά Συστήματα, Αεροναυτιλία-ΚΕΚ-Ρ/Τ, Ηλεκτρονικός Πόλεμος, Ψυχολογία- Ηγεσία, Στρατιωτική Ιστορία, Αεροπορική Μετεωρολογία, Τεχνική Εκμετάλλευση Αεροσκαφών, Πτυχία-Αδειες, Αεροπορική Ιστορία, Κοινωνιολογία, Πολ. Εθνικής Άμυνας, Αεροπορικές Επιχειρήσεις, Διοίκηση Επιτ. Καθήκοντα, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

Β1. Τμήμα Μηχανικών- Ειδίκευση Μηχανικών Αεροσκαφών

1ο ΕΤΟΣ

Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Χημεία, Τεχνική Μηχανική Ι & II, Πιθανοθεωρία, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ, Λογοτεχνία- Φιλοσοφία, Στοιχεία Δικαίου, Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Αεροπορική Ιστορία, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα- Οπλισμός, Τεχνολογία Καυσίμων- Λιπαντικών-Εκρηκτικών, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

2ο ΕΤΟΣ

Γενικά Μαθηματικά, Μηχανική των Ρευστών, θερμοδυναμική Ι&ΙΙ, θεωρητική Μηχανική, Τεχνική Μηχανική Ι & II, Τεχνολογία Υλικών, Τεχνικό Σχέδιο, Μηχανολογικό Σχέδιο, Μηχανουργική Τεχνολογία, Αντοχή Υλικών Ι&ΙΙ, Τεχνικά Αγγλικά, Γενική Ηλεκτροτεχνία, Αρχές Ηλεκτρονικής, Μηχ/κές Ταλαντώσεις, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

3ο ΕΤΟΣ

Αεροδυναμική, Μηχανική Πτήσης, Προωθητικά Συστήματα Αεροχημάτων, Στοιχεία Μηχανών, Μετάδοση θερμότητας, Τεχνολογία Υλικών, Αεροναυπηγική Ι&ΙΙ, Σχεδίαση και Κατασκευή Α/Φ, Τεχνική Μετρήσεων, Αντοχή Υλικών Ι&ΙΙ, Εισαγωγή στη Διαστημική, Επιχειρησιακή Έρευνα, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Τεχνολογία Καυσίμων-Λιπαντικών- Εκρηκτικών, Προγραμματισμός- Οργάνωση και Έλεγχος Παραγωγής, Ηλεκτρικές Μηχανές, Βλητική, Ψυχολογία-Ηγεσία, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση .

4ο ΕΤΟΣ

θεωρία Μηχανισμών και Συστημάτων Α/Φ, Μηχανική Πτήσης, Προωθητικά Συστήματα Αεοχημάτων, θεωρία Μηχανών, Αεροελαστικότητα, Τεχνολογία Υλικών, Αεροναυπηγική Ι&ΙΙ, Σχεδιασμός και Κατασκευή Α/Φ, Ποιοτικός Ελεγχος και Συντήρηση Υλικού, Τεχνολογία Βλημάτων, Ηλεκτρονικά Συστήματα Αφών, Στρατιωτική Ιστορία, Πολιτ. Εθνικής Άμυνας, Ψυχολογία-Ηγεσία, Διοικ. Επιτ. Καθήκοντα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.
Β2. Τμήμα Μηχανικών Ειδίκευση Τηλεπικοινωνιών-Ηλεκτρονικών (Τ-Η)

Ιο ΕΤΟΣ

Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Χημεία, Τεχνική Μηχανική Ι & II, Πιθανοθεωρία, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ, Λογοτεχνία- Φιλοσοφία, Στοιχεία Δικαίου, Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Αεροπορική Ιστορία, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα- Οπλισμός, Τεχνολογία Καυσίμων- Λιπαντικών-Εκρηκτικών, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

2ο ΕΤΟΣ

Γενικά Μαθηματικά, Ανάλυση Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων, θεωρία Ηλεκτρονικών Στοιχείων, Ψηφιακή Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία, θεωρία Σημάτων, Προγράμματα και Γλώσσες Προγραμματισμού, Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υλικών, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Ενεργειακή Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Εφηρμοσμένα Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Αναλογική Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία, Τεχνικά Αγγλικά, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

3ο ΕΤΟΣ

Υπολογισμός και Κατασκευή Πλεκτικών Κυκλωμάτων, Γραμμές Μεταφοράς, Κεραίες, θεωρία Μικροκυμάτων, θεωρία Σημάτων, Προγράμματα και Γλώσσες Προγραμματισμού, θεωρία Διαμόρφωσης θορύβου και Πληροφοριών, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Λειτουργικά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Εξαρτημ., Αναλογική Μικροηλεκτρονική Τεχνολογία, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Επικοινωνίας Υπολογιστών, Προγραμματισμός Όργάνωση και Έλεγχος Παραγωγής, Ενεργειακή Ηλεκτρονική Τεχνολογία, Μικροεπεξεργαστές, Ψυχολογία-Ηγεσία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

4ο ΕΤΟΣ

Υπολογισμός και Κατασκευή Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Οπτικοηλεκτρονικά Συστήματα, Κεραίες, θεωρία Μικροκυμάτων, Στρατιωτικές Ηλεκτρονικές Εφαρμογές, Συστήματα RADAR, Προσομοίωση με Η/Υ, Τεχνικό Σχέδιο, Πολιτική Εθνικής Άμυνας, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Ψυχολογία-Ηγεσία, Διοίκηση-Επιτελικά Καθήκοντα, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Επικοινωνίας Υπολογιστών, Στρατιωτική Ιστορία, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Αρχές Συντήρησης και Ποιοτικός Έλεγχος, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

Β3. Τμήμα Μηχανικών Ειδίκευση Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΑΕ)

Ιο ΕΤΟΣ

Γενικά Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Χημεία, Τεχνική Μηχανική Ι & II, Πιθανοθεωρία, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ, Λογοτεχνία- Φιλοσοφία, Στοιχεία Δικαίου, Κοινωνιολογία, Αρχές Οικονομικής, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, ΑεροπορικήΙστορία, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα- Οπλισμός, Τεχνολογία Καυσίμων- Λιπαντικών-Εκρηκτικών, Ξένη Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

2ο ΕΤΟΣ

Γενικά Μαθηματικά, Αντοχή Υλικών, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Στατική, Ορυκτολογία-ΠετρολογίαΤεωλογία, Δομήσιμα Υλικά, Οικοδομική, Υδραυλική- Υδρολογία Λιμενικά, Γεωδεσία- Τοπογραφία, Γεωφυσική, Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία, θέρμανοη- Ψύξη-Κλιματισμός, Γενική Ηλεκτροτεχνία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Τεχνικό Σχέδιο, Τεχνικά Αγγλικά, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

3ο ΕΤΟΣ

Αρχιτεκτονική Κτιριολογία, Εδαφομηχανική, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Στατική, Κυκλοφοριακή Τεχνική - Οδοποιία, Προγραμματισμός-Σχεδίαση και Κατασκευή Αεροδρομίων, Οικοδομική, Υδραυλ.Υδρολ. Λιμενικά, Γεωδεσία-Τοπογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα, Μεταλλικές Κατασκευές, Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός, Ψυχολογία-Ηγεσία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

4ο ΕΤΟΣ

Αντισεισμικές Κατασκευές, Δομικές Μηχανές-Οργάνωση Εργοταξίου, Διάδρομοι-Δάπεδα, Εκρηκτ.-Εξορυξη Πετρωμάτων, Προγραμματισμός και Εκτέλεση Έργων, Αρχές Συντήρησης- Ποιοτικός Έλεγχος, Προκατ/κή Τεχνική, Ειδ. Μηχ. Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, Προγραμματισμός-Οργάνωση και Έλεγχος Παραγωγής, Στρατιωτική Ιστορία, Πολιτική Εθνικής Άμυνας, Ψυχολογία-Ηγεσία, Διοικητικά-Επιτελικά Καθήκοντα, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

Γ. Τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας (ΕΑ)

Ιο ΕΤΟΣ

Ανώτερα Μαθηματικά, Γενική Φυσική, Χημεία, Σύγχρονη Φυσική, Γενική Ηλεκτροτεχνία, Στατιστική-Λογισμός Πιθανοτήτων, Αεροδυναμική, Αεροναυτιλία & ΚΕΚ, Αεράμυνα (Τοπογραφία-Χάρτες), Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα Οπλισμός, θεωρία Κατ/σεως & Ελέγχου (Μετεωρολογία), Λογοτεχνία- Φιλοσοφία, Η/Υ, Αρχές Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

2ο ΕΤΟΣ

Έρευνα, Αρχές Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Αρχές Τηλεπικοινωνιών, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Εισαγωγή στους Η/Υ, Γραμμές Μεταφοράς-Κεραίες- Μικροκύματα, Κοινωνιολογία, Αρχές Πολιτικών Επιστημών, Στοιχεία Δικαίου, Αρχές Οικονομικής, Στρατιωτική Ιστορία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

3ο ΕΤΟΣ

Ανώτερα Μαθηματικά, Διαστημική, Προγράμματα-Γλώσσες Η/Υ, Μικροεπεξεργαστές, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Βλητική, Ραδιοναυτιλιακά Βοηθήματα, Αεροναυτιλία-ΚΕΚ, θεωρία Κατευθύνσεως και Ελέγχου Αεροσκαφών (Μ ΑΝ υ Αϊ), θεωρία Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών, Πολιτική Εθνικής Άμυνας, Ψυχολογία-Ηγεσία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

4ο ΕΤΟΣ

Συστήματα Β3ά3Γ, Ηλεκτρονικές Εφαρμογές Αεράμυνας, θεωρία Κατευθύνσες και Ελέγχου Αεροσκαφών με RADAR (& Αερ. Μετεωρολογία), θεωρία Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Επιχειρήσεις Αεράμυνας, Ηλεκτρονικός Πόλεμος, Συστήματα Τηλεποικινωνιών, Αεράμυνα-Επίγεια Άμυνα Οπλισμός, Διοίκηση-Επιτελικά Καθήκοντα, Πολιτική Εθνικής Άμυνας, Επιχειρησ. Έρευνα, Ψυχολογία-Ηγεσία, Ξένες Γλώσσες, Φυσική Αγωγή, Στρατιωτική Εκπαίδευση.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ