Κοινωνία

Μετράνε αντίστροφα οι Μασόνοι!- Τελεσίγραφο από την ανακρίτρια

Πάση θυσεία προσπαθούν ορισμένοι να φρενάρουν τον έλεγχο των οικονοµικών του Τεκτονικού Ιδρύµατος και του Τεκτονικού Σωµατείου, που διαχειρίζονται το ταµείο των µελών της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδας. Από το καλοκαίρι, οπότε µε απόφαση του Πρωτοδικείου ορίστηκαν δύο πραγµατογνώµονες , προκειµένου να ελέγξουν τα οικονοµικά πεπραγµένα των προηγούµενων διοικήσεων, δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες.

Ετσι, η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της υπεξαίρεσης, η οποία αποκαλύφθηκε πριν περίπου δύο χρόνια και για την οποία θεωρήθηκε υπεύθυνος ένας πρώην λογιστής της Στοάς, αποφάσισε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 να ορίσει δικό της πραγµατογνώµονα, µε «τελεσίγραφο» να έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός 30 ηµερών.

Οι δύο προηγούµενοι πραγµατογνώµονες, όπως φαίνεται και από τα έγγραφα της δικογραφίας, όσο κι αν προσπάθησαν είτε να πάρουν στοιχεία είτε να λάβουν µια προκαταβολή προκειµένου να ξεκινήσουν τη δουλειά τους, «βρήκαν τοίχο», παρόλο που όλες οι πλευρές διαβεβαίωναν ότι θα βοηθούσαν όπως µπορούσαν, ώστε να χυθεί άπλετο φως το συντοµότερο.

Μερίδα τεκτόνων υποστηρίζει ότι τα διάφορα «κωλύµατα» που προκύπτουν δεν είναι τυχαία, αλλά δηµιουργούνται από συγκεκριµένα µέλη, που θέλουν να αποφύγουν όπως ο «διάολος το λιβάνι» την εις βάθος έρευνα στα οικονοµικά. Και αυτό γιατί, όπως λένε, η «τρύπα» στο ταµείο είναι πολύ µεγαλύτερη από τα περίπου 2 εκατ. ευρώ στα οποία είχε καταλήξει ο προηγούµενος έλεγχος, ο οποίος αφορούσε την περίοδο 2013-2015 και έγινε από ελεγκτές που είχε ορίσει η διοίκηση της Μεγάλης Στοάς.

Τότε, ο επί πολλά χρόνια λογιστής της Στοάς είχε οµολογήσει ότι εκείνος ευθύνεται για την υπεξαίρεση ενός µέρους των χρηµάτων, οµολογία που πήρε πίσω στη συνέχεια. Σε µήνυση που κατέθεσε κατά µελών της διοίκησης της Μεγάλης Στοάς πριν από περίπου δύο µήνες υποστήριξε ότι η οµολογία του ήταν προϊόν πιέσεων: «Μου είπαν ότι θα µε συντρίψουν και θα µε εξαφανίσουν και δεν υπάρχει περίπτωση να βγω από το κτίριο αν δεν υπογράψω έγγραφη οµολογία ... ότι έχουν ανθρώπους και µπράβους παντού, στη διοίκηση, στο Σ∆ΟΕ, στην Αστυνοµία, στη νύχτα, και ότι τους τρέµει ακόµα και η ρωσική µαφία(...). Τροµοκρατήθηκα και φοβήθηκα ότι θα µε σκοτώσουν( …), αναγκάσθηκα να γράψω σε δύο αντίγραφα οµολογία ότι υπεξαίρεσα τα χρήµατα, αντιγράφοντας ιδιοχείρως από ένα έτοιµο κείµενο που µου έδωσαν...».

Αυτή η οµολογία θεωρεί ότι χρησιµοποιήθηκε για να εκλεγούν και πάλι στις αρχαιρεσίες του Ιανουαρίου του 2016 τα µέλη της προηγούµενης διοίκησης στο νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εµφανιζόµενοι ως εκείνοι που ανακάλυψαν τον υπαίτιο του ελλείµµατος. Αν και τον διαβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι δεν θα υποστήριζαν τη µήνυση που «αναγκάστηκαν» να καταθέσουν και να µην ανησυχεί για τυχόν συνέπειες, τελικώς η περιουσία του δεσµεύτηκε και ο ίδιος βρέθηκε κατηγορούµενος για πράξεις κακουργηµατικού χαρακτήρα.

Σύµφωνα µε τη διάταξη της ανακρίτριας, ο πραγµατογνώµονας, αφού λάβει γνώση των αναγκαίων στοιχείων της δικογραφίας, θα πρέπει να «κάνει φύλλο και φτερό» ό,τι υπάρχει στο λογιστήριο. Συγκεκριµένα, να ελέγξει βιβλία, παραστατικά, αποδείξεις, χρεώσεις, υπόλοιπα ταµείων, εντάλµατα πληρωµών, ποσά αναλήψεων και από ποιους έγιναν αυτές, ισολογισµούς, εκθέσεις εξελεγκτικών επιτροπών κ.ά. της περιόδου από το 2006 έως σήµερα.

Ο πόλεµος πάντως που µαίνεται τα τελευταία δύο χρόνια µεταξύ αυτών που κρατούσαν επί σειράν ετών τα ηνία της Στοάς και εκείνων που µε σηµαία τους την κάθαρση επιδιώκουν τώρα να πάρουν τον έλεγχο έχει µεταφερθεί πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Το επόµενο διάστηµα αναµένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών στην αγωγή που κατέθεσαν τέκτονες, ζητώντας να τεθεί προσωρινή διοίκηση στη Μεγάλη Στοά της Ελλάδας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ